Kapitalisme heeft geen toekomst voor ons!

ALS-pamflet (pdf)

De 85 rijkste mensen op de wereld bezitten evenveel rijkdom als de helft van de wereldbevolking, zo’n 3,5 miljard mensen.

Dit is de realiteit van een kapitalistisch systeem. Neen, het is niet voor iedereen crisis. De allerrijksten blijven zich verrijken terwijl wij, jongeren, werkenden en werklozen, onze levensstandaard en verworvenheden zien achteruitgaan. Wij eisen onze toekomst terug!

Voor een herfinanciering van het onderwijs en alle openbare diensten.

Van de kleuterklas tot het hoger, de tekorten in het onderwijs laten zich steeds meer voelen: overvolle klassen, overbelaste lesgevers, lesmateriaal van erbarmelijke kwaliteit, ongezonde lokalen, een hele resem bijkomende kosten, etc. Deze situatie is niet verbazingwekkend aangezien het belangrijkste doel van onderwijs onder hetkapitalisme het vormen van gehoorzame werkkrachten is. In dat kader zijn kwaliteitsopleidingen en gelijke kansen van secundair belang. Wij eisen het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs voor iedereen!

Voor degelijke jobs voor iedereen

29,3% van de jongeren blijft langer dan 1 jaar werkloos en 31,4% vindt slechts tijdelijk werk. En wat voor werk: onderbetaald en vaak niet in het domein waar men voor gestudeerd heeft. Bij hoog- en middengeschoolden steeg de werkloosheid het snelst. En dan nog wil men10.000’n jongeren hun recht op wachtuitkering afnemen!. Wij eisen een herverdeling van de werkduur: 32-urenweek zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen en het stopzetten van alle aanvallen op de uitkeringen.

Hoe het verzet organiseren?

Tegenover deze georganiseerde tekorten, groeit de weerstand. In enkele steden wordt er op scholen en universiteiten geëxperimenteerd met algemene vergaderingen, studentenstakingen en het personeel dat het werk neerlegt als strijdmiddel.

Met de Actief Linkse Studenten en Scholieren nemen we hieraan deel en organiseren we mee deze strijd voor een andere maatschappij, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om te studeren in goede omstandigheden en degelijk werk te vinden; waar voor racisme en seksisme geen plaats meer is en waar men milieukwesties echt kan aanpakken.Laten we ons daarom organiseren en onze energie richten tegen degenen die ons in deze positie geplaatst hebben, de overheid in dienst van de rijken en de bankiers. Alleen door zelf ons lot in handen nemen zullen we echte verandering kunnen brengen.

Wie zich verzet tegen de logica van de overheid stelt zich echter ook bloot aan steeds groeiende repressie. Van matrakslagen voor protesterende studenten aan de ULB tot een steeds verder uitbreidend GAS-beleid. ALS lanceerde daarom in 2013 de succesvolle campagne TegenGAS waarmee we ons verzetten tegen het asociale GAS-systeem. Na 2 succesvolle nationale betogingen, roepen we in 2014 iedereen op TegenGAS te geven in zijn eigen stad of gemeente. Een eerste betoging is reeds aangekondigd op 28 april, dan betoogt TegenGAS samen met GASvrij Leuven tegen het Leuvens GAS-beleid.

Maar om de dramatische situatie van onze maatschappij alsnog om te keren zal het nodig zijn om het kapitalisme te bestrijden. Dit systeem brengt ons enkel nog miserie, discriminatie, repressie en biedt ons geen enkele toekomst meer.

[divider]

MIJN LICHAAM, MIJN KEUZE!

« Onder het kapitalisme wordt alles koopwaar », zei Karl Marx. Media, reclame, muziekclips, posters voor studentenfuiven: allen gebruiken ze het vrouwenlichaam en de hyperseksualisatie om van alles te verkopen. Zo is het fenomeen ‘Miley Cyrus’ een goed voorbeeld van de winsten die de muziekindustrie maakt door het gebruik van seksisme.

Welke gevaren ?

Om te beginnen leidt seksisme tot de verdeling van man en vrouw en plaatst hen in concurrentie ten opzichte van mekaar. Op de arbeidsmarkt verdienen vrouwen in België gemiddeld 20 tot 25% minder dan hun mannelijke collega’s.

De vrouw gebruiken als een instrument voor marketing en verlangen betekent dat ze gezien wordt als een object. Wij weigeren om ons te laten gebruiken als marionetten voor de winsten van de dominante klasse. We moeten een einde maken aan de dictatuur van de markten! Door de crisis, besparingen en hoge huurprijzen worden vandaag arme studentes gedwongen om hun lichaam te verkopen om snel geld te kunnen verdienen.

Uiteindelijk heeft een vrouw in een seksistische samenleving niet de vrijheid die men beweert. Enerzijds moet ze aantrekkelijk en sexy zijn om deel te nemen aan de moderne en vrije samenleving. Anderzijds mag ze dat ook niet te veel zijn! In geval van intimidatie of agressie (elke week wordt er een klacht neergelegd voor verkrachting binnen de Belgische schoolmuren), wordt het slachtoffer over het algemeen beschuldigd van niet alles gedaan te hebben om het te vermijden. Dit is onaanvaardbaar, vrouwen moeten het recht hebben om zich vrij uit te drukken op alle vlakken, in deze dus ook vanuit seksueel oogpunt.

Wie zijn de verantwoordelijken ?

De mannen ? Neen ! De mannelijke natuur is niet dat van een roofdier of een geobsedeerde, zelfs al stelt de maatschappij dat zo voor. Dit is niet biologisch bepaald, het is een sociaal construct.

Wie dan wel? Het seksisme is slechts in het voordeel van 1% van de bevolking: de superrijken die we kapitalisten noemen. Het is een instrument die hun enerzijds veel geld opbrengt en anderzijds gebruikt maakt van de verdeling om beter te heersen.

Binnen dezelfde sociale klasse is geen enkele verdeeldheid voordelig. Mannen en vrouwen: dezelfde strijd!

De strijd tegen seksisme is ook de strijd tegen het kapitalisme! We mogen ons niet laten verdelen, we moeten ons organiseren en strijden voor een samenleving die niet gebaseerd is op de winsten voor een kleine groep, en wel op de noden van de sociale meerderheid. Dit noemen we een democratisch socialistische samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen en ten volle kan ontwikkelen.

Word lid en doe mee aan de Pro-Choice betoging eind maart (datum dient nog bekend gemaakt te worden), tegen de pro-lifers die hun anti-abortus boodschap willen verspreiden!