#24nov. Studenten van PXL in Hasselt vervoegen de strijd

Verslag en foto’s door Orhan, ALS-Hasselt
De Actief Linkse Studenten hebben vandaag actiegevoerd op de hogeschool PXL in Hasselt. Dat deden ze nadat ze ’s morgens vroeg op pad gingen om een aantal stakerspiketten te bezoeken om hun solidariteit te betuigen en te laten zien dat werkenden en studenten samen aan dezelfde zeel trekken in hun strijd tegen de bijzonder asociale Vlaamse en Belgische besparingsregeringen.

De verwachtingen voor 24 november waren zeer groot. Dit is het startschot van het actieplan om drie opeenvolgende maandagen met een beurtrol te staken in de provincies. Hiermee is de tweede fase aangebroken van het algemeen strijdplan van de vakbonden, na de historische betoging op 6 november, met waarschijnlijke opkomst van 150 000 mensen de grootste vakbondsmanifestatie in tientallen jaren in België. Het maakte duidelijk dat de herfst en winter bijzonder heet zullen zijn. Ongetwijfeld zal de sociale strijd op 15 december een nieuw hoogtepunt bereiken. Maar iedereen beseft dat het niet hierbij moet blijven. De acties moeten ook daarna opbouwend verdergezet worden.

De studenten hebben om 6 uur ’s morgen het piket aan het station van Hasselt bezocht, en daarna ook het piket van De Lijn en de LIM (Vlaamse ambtenarij in Limburg). Daarna zijn de werkende leden van de LSP verdergegaan naar andere piketten en de vakbondsconcentratie terwijl de studenten doorgingen naar de PXL.

De actie van vandaag was een soort sluitstuk van een twee weken durende campagne waarbij de ALS met een continue aanwezigheid op de PXL de studenten opriep om het studentenprotest aansluiting te doen vinden het breder sociaal protest. De ALS is er immers van overtuigd dat de studentenbeweging enorm versterkt uit deze samenwerking kan komen. De studenten hebben evenzeer te maken met besparingen en asociale aanvallen vanuit de regering. Het is noodzakelijk dat de studenten aandacht hebben voor het breder sociaal protest omdat zij daar evenzeer belang bij hebben. Afstuderen met een ‘dikke’ diploma heeft weinig zin als de steeds krimpende arbeidsmarkt minder en minder kansen te bieden heeft aan de hoogopgeleiden en waarbij de lonen ook steeds onder druk staan. Bovendien moeten de studenten goed beseffen dat die stakende mensen hun ouders zijn, hun leerkrachten, hun buschauffeurs, … Het belang van een werkende ouder is echt niet tegenovergesteld aan het belang van zijn studerend kind.

Vanuit dat besef moet er opgeroepen worden om de studentenbeweging te enten op de rest van het sociaal verzet. Werkenden en studenten moeten één front vormen tegen de besparingen. ALS-Hasselt zal verder dit idee verspreiden in de Hasseltse hogescholen en de universiteit. Ook zet de ALS zich actief in om in elke school een actiecomité op te richten omdat de beweging zo uitgebreid kan worden en er een drempel wegvalt zodat de studenten zich in hun eigen omgeving kunnen engageren. Enkel vertrouwen op de VVS “studentenleiders” is zeer gevaarlijk. Zij lijken enkel geïnteresseerd te zijn in praten met de minister en hier en daar een scherp kantje afvijlen. De studenten moeten verder durven gaan. Ze moeten geloven in hun kracht en de massastrijd om de regering haar plannen te doen opbergen, en ja, en zelfs om de regering te doen vallen. De studenten moeten durven de handen uit de mouwen steken voor een beter leven en een sociale maatschappij. Want dat alternatief bestaat en is mogelijk. Het is socialisme.

  • Stop de verhoging van het inschrijvingsgeld!
  • Stop de besparingen in het onderwijs en daarbuiten!
  • Studenten en werkenden, samen één front tegen de besparingen!
  • Voor een solidaire samenleving, met gelijkheid en kansen voor iedereen!