[Coronaviruscrisis] Stop de onzekerheid en ongelijkheid, gratis onderwijs voor iedereen!

Sinds 16 maart zijn alle lessen opgeschort. Zowel leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs, als studenten uit het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs krijgen online les. Wanneer en hoe scholen terug zullen opengaan is niet duidelijk, verschillende scenario’s worden voorbereid. Universiteiten en hogescholen besloten om alle lessen en in sommige gevallen evaluaties online te laten doorgaan, maar ook daar is nog onzekerheid over.

Verplicht onderwijs

De ongelijkheid in het Belgisch onderwijs is enorm: op het einde van de schoolcarrière is er een leerachterstand van drie jaar tussen arm en rijk. Die achterstand zal nog groter worden door deze crisis. In het onderwijs, waar jarenlang op bespaard is, was het helemaal niet mogelijk om voorzorgsmaatregelen te treffen. De klassen zitten overvol, er is niet genoeg sanitair, laat staan dat er gesloten vuilnisbakken zijn. Het opschorten van de lessen kwam plots en te laat, zonder dat er voorafgaand überhaupt over maatregelen was nagedacht.

Tot nu toe kregen leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs facultatieve taken die ervoor zorgen dat ze in het ‘schoolritme’ blijven. Ondanks het feit dat de leerlingen die taken in theorie zelfstandig moeten kunnen maken – dus zonder hulp van ouders – is begeleiding in de praktijk vaak noodzakelijk. Enkele meer elitaire scholen vragen het lerarenkorps na te kijken of de taken goed uitgevoerd zijn en hiermee rekening te houden bij de klassenraden op het einde van het jaar. Vanaf vandaag is het zelfs verplicht in Vlaanderen om verder te gaan met nieuwe leerstof, het nieuwe concept ‘preteaching’.

De leerlingen kunnen niet voldoende individueel opgevolgd worden door de leraren, dat zorgt voor extra druk op de schouders van die laatste. Leraren moeten zich bezighouden met hun eigen kinderen en/of met familieleden, en ondertussen vanop afstand werken met hun leerlingen. Wat betreft de achterstand, lijkt het alsof politiekers hier enkel over praten tijdens een pandemie. De gezinsbond herinnerde er in februari al aan dat leerlingen per jaar 6 weken verliezen door afwezigheid van leraren die niet vervangen worden. Wat deden de ministers toen? Niets! Ze weten nochtans dat de afwezigheden te wijten zijn aan de slechte werkomstandigheden van leraren en het onaantrekkelijke karakter van het beroep.

De sociale ongelijkheden komen door afstandsonderwijs explicieter naar boven, zowel in het verplichte onderwijs als in het hoger. Niet iedereen heeft een rustige plek en de middelen (pc, internet) om voor school te werken, niet alle ouders kunnen helpen bij het schoolwerk (ze moeten zelf werken, zijn de taal niet machtig, hebben geen kennis van het vak,…) ook de zorg voor broers, zussen, een zieke ouder of andere familieleden komt vaker op de schouders van leerlingen en studenten terecht en niet iedereen heeft een veilige thuissituatie.

Stages in het secundair en hoger onderwijs

Fysieke stages en praktijklessen zijn afgelast. Leerlingen en studenten zullen hierdoor uitgesteld of zonder het behalen van de nodige competenties afstuderen. Studenten die in modules onderwijs volgen, worden door de coronacrisis verplicht om de lopende module te herhalen. Een kost die velen niet kunnen betalen.

Hoger onderwijs

Er heerst een enorme onzekerheid. Afstandsonderwijs is geen evidentie, zeker niet als er geen duidelijkheid is over de evaluatie en afloop. Veel studenten zitten alleen op hun kot en moeten zich ook zorgen maken over het betalen van de huur, nu ze hun studentenjob niet meer kunnen of mogen uitvoeren. Anderen zijn teruggekeerd naar huis. In je huis opgesloten zitten is niet zonder risico voor iedereen. In beide gevallen zorgt de quarantaine voor meer stress en druk op de schouders van studenten.
Weg met het asociale beleid, iedereen moet gelijke onderwijskansen krijgen!

Daarom eisen we:

Een computer en internet voor iedereen
Betaalde stages voor alle studenten die kunnen en willen helpen in deze crisis
Geen examens, maar hulp voor zij die moeilijkheden hebben
Meer personeel en middelen voor het onderwijs
Voor gratis en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen!