[Coronacrisis] Onze gezondheid, niet hun winsten

Met de covid-19-crisis is het belang van de gezondheidszorg nog nooit zo duidelijk geweest. In de afgelopen weken zijn er veel uitingen van solidariteit geweest van het publiek en zelfs van politici die vrijwel unaniem hun lof uitspreken over de gezondheidswerkers. Toch hebben de opeenvolgende regeringen al meer dan 30 jaar de sector in de richting van commercialisering geduwd in plaats van voldoende te investeren in de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking. Ze hebben beperkte budgetten voor gezondheidszorg, beperkte toegang tot medische studies met verschillende middelen (numerus clausus, …), ze beperkten het aantal bedden in de ziekenhuisdiensten, onderbetaald personeel, … Al deze bezuinigingen hebben een menselijke kost!

Terwijl er op dit moment duizenden miljarden euro’s in de economie worden geïnjecteerd, zijn er nog steeds niet genoeg maskers, beschermende kleding en andere zaken. Ziekenhuizen moeten bedelen om ademhalingsapparatuur te kopen,… Het criminele beleid van de autoriteiten gaat door. Werknemers worden zonder wapens het veld ingestuurd, ze worden naar het front gestuurd zonder de juiste beschermingsmiddelen.

De regering zegt dat alles wordt gedaan om het virus te bestrijden, maar ze is er niet eens in geslaagd om de volledige testcapaciteit die potentieel beschikbaar is te gebruiken voor massale testen in de strijd tegen het virus. Bedrijven in de sector beginnen pas met het uitvoeren van tests nadat de universiteiten een sleutelrol hebben gespeeld in de ontwikkeling van deze tests. Massa-testen zijn nodig. We willen niet terug naar school met de angst voor besmetting!

Om jongeren zo goed mogelijk te begeleiden tijdens deze crisis – met de stress die in dit verband van belang kan zijn – maar ook daarna op het niveau van hun fysieke, mentale en seksuele gezondheid, is het noodzakelijk om massaal te herfinancieren in de CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeliding dat o.a. psycho-medisch-sociale begeleiding voorziet) in scholen, in de sociale sector van hogescholen en universiteiten en in de gezinsplanning- en abortuscentra.

Bovendien moet de termijn voor vrijwillige zwangerschapsafbreking (abortus) worden verlengd. Dit is des te belangrijker in deze periode waarin abortus minder toegankelijk is door de lockdown. Ondanks het feit dat dit een dringende medische handeling is, is het vaak nodig om een uitleg te geven aan je ouders of aan de politie waarom je buiten gaat, wat een grote belemmering is. Vrouwen die een vroege abortus willen laten uitvoeren, zouden via een eenvoudig telefoontje of online voorschriften voor abortuspillen moeten kunnen krijgen. En laattijdige abortussen moeten worden toegestaan met de juiste begeleiding en zonder oordeel.

Het drama dat zich in ziekenhuizen en verpleeghuizen afspeelt, was niet onvermijdelijk. Deze tragische situatie mag zich nooit meer voordoen! Alle initiatieven en solidariteitsbetuigingen met het verplegend personeel tonen het potentieel voor een concrete strijd. Na deze gezondheidscrisis zullen we overheidsfinanciering moeten eisen voor gezondheidszorg die in overeenstemming is met de behoeften, waarbij we alle steun moeten mobiliseren die we vandaag de dag zien. Iedereen moet toegang hebben tot gratis en kwalitatief goede gezondheidszorg die democratisch wordt beheerd door en voor de gemeenschap! En alle werknemers moeten veilig kunnen werken, met meer personeel, met fatsoenlijke werkomstandigheden en lonen, ook voor stagiairs die bovendien voldoende ondersteuning moeten krijgen. Een gezondheidsdienst kan niet worden gerund als een bedrijf met winstoogmerk.

  • Beschermingsmiddelen en tests voor iedereen: we willen de lessen hervatten zonder risico om besmet te worden of anderen te besmetten!
  • Een massale herfinanciering van de sector voor fatsoenlijke arbeids- en opleidingsvoorwaarden en om iedereen toegang te geven tot gratis en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg die democratisch wordt beheerd door en voor de gemeenschap.
  • Een massale publieke herfinanciering en de aanwerving van extra personeel voor de CLB’s in scholen, de sociale sector van de universiteiten en hogescholen, maar ook de gezinsplanning en abortuscentra om de jongeren zo goed mogelijk te begeleiden tijdens deze crisis, maar ook daarna op het niveau van hun fysieke, mentale en seksuele gezondheid. Iedereen hoort toegang te hebben tot mentale gezondheidszorg, zeker in coronatijden!
  • Voor een verlenging van de termijn voor een vrijwillige zwangerschapsonderbreking (abortus) op verzoek. Dit is des te belangrijker in een tijd waarin abortus minder toegankelijk is door de lockdown.