Twee jaar te laat: KU Leuven neemt toch maatregelen tegen Reuzegommers

Nadat de elitaire studenten van Reuzegom jarenlang bijna ongestraft wegkwamen met een dodelijke ‘doop’, lees: foltering, van Sanda Dia, neemt de Leuvense universiteit nu toch tuchtmaatregelen. Waarom die koerswijziging? Door de breed gedragen verontwaardiging en woede van jongeren (en ouderen) over hoe die hardvochtige ‘elite’ neerkijkt op migranten en werkvolk. 

Het proces tegen de Reuzegommers dat in september van start moest gaan, werd uitgesteld omdat de rijkelijk betaalde advocaten van de jongeren bijkomende onderzoeksdaden vroegen en kregen. Ondertussen zijn we weeral drie maanden verder en in de eerste maanden wordt geen uitspraak van de raadkamer verwacht. Aan de Leuvense universiteit werd beslist om tot een langdurige schorsing over te gaan. Ook daar worden dezelfde advocaten ingezet om een beroep in te dienen. Slechts zeven de 18 studenten die in december 2018 bij het dodelijke geweld betrokken waren, studeren nog aan de KU Leuven. Als de advocaten van de fils-à-papa erin slagen om ook de universiteitsmaatregelen uit te stellen, zijn ze straks allemaal afgestudeerd. Het geeft aan dat sommigen in deze klassensamenleving zich meer kunnen permitteren dan anderen. Bij de incidenten op het strand van Blankenberge afgelopen zomer vielen geen doden, maar werd wel meteen opgetreden tegen de betrokkenen. Die jongeren konden zich geen dure advocaten veroorloven.

De KU Leuven besliste aanvankelijk om de betrokken studenten slechts een beperkte sanctie op te leggen. Ze moesten een paper schrijven en enkele uren vrijwilligerswerk doen. De breed gedragen verontwaardiging na de dood van Sanda Dia leidde in september tot protestacties op straat. Aan de rechtbank in Hasselt voerde Campagne Solidarity actie, in Leuven was er een studentenactie. Dit verhoogde de druk en het zorgde voor meer mediabelangstelling, onder meer voor de ouders van Sanda Dia en de personeelsleden van de KU Leuven die protesteerden tegen het gebrek aan ernstige maatregelen door het bestuur van hun universiteit. Het is deze druk die maakt dat de KU Leuven nu alsnog besliste om de zeven Reuzegommers die er nog ingeschreven zijn minstens een jaar te schorsen. Eén van de advocaten van een Reuzegom-student merkte op dat KU Leuven “bezweken is onder de maatschappelijke druk.” Anderzijds heeft de KU Leuven nog niet beslist om zich burgerlijke partij te stellen in het Reuzegom-proces. De maatschappelijke druk is blijkbaar niet groot genoeg.

We moeten de verontwaardiging organiseren en in protest omzetten. Enkel dan worden maatregelen genomen. Dat is nodig om een krachtsverhouding op te bouwen waardoor elitair en racistisch geweld niet alleen in de samenleving maar ook voor het gerecht verworpen wordt, en waardoor de KU Leuven clubs als Reuzegom niet langer toelaat aan de universiteit. De elite heeft dure advocaten om van alles gedaan te krijgen, wij hebben de kracht van ons aantal. Contacteer de Actief Linkse Studenten en Scholieren om mee te doen!