ALS solidair met de algemene staking op 29 maart!

Op 29 maart roepen de vakbonden ABVV en ACV samen op tot een staking. Dat doen ze nadat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een loonnorm voorstelde waardoor de lonen in België dekomende twee jaar slechts met maximaal 0,4% kunnen stijgen. Dat komt neer op slechts €6 per maand voor de laagste lonen, die trouwens vaak van toepassing zijn in de zogenaamde ‘essentiële sectoren’. Ondertussen zagen de bazen in deze sectoren hun winsten nog maar eens toenemen. De CEO van Delhaize ging er met 34% op vooruit. Het is niet voor iedereen crisis!

Zij tellen hun winsten, wij onze verliezen.

Al voor de crisis maakten de tekorten in ons onderwijs, de zorg en andere delen van de maatschappij het voor jongeren heel hard. Dat alles kwam tijdens de coronacrisis op scherp te staan. Het is niets nieuws dat jongeren en gediscrimineerde groepen in een crisis het hardst getroffen worden, maar deze keer was de klap enorm. Al van bij het begin van de crisis verdween 1 op 3 studentenjobs. Het gevolg is dat vandaag 32% van de studenten moeite heeft om zijn studies te betalen en 25% het zelfs moeilijk heeft om eten te kopen. 60% van de studenten twijfelt daarom om een deel van hun studie stop te zetten en 10% is van plan dat definitief te doen.

De enorm slechte financiële toestand waar studenten zich in bevinden, wordt nog versterkt doordat heel wat van onze ouders hun inkomens zagen krimpen. Toch is er van financiële compensatie voor jongeren de hele coronacrisis lang niets in huis gekomen! De gevolgen van dit wanbeleid zijn crimineel. 80% van de studenten geeft aan het mentaal erg moeilijk te hebben en zich eenzaam en nutteloos te voelen. Al tijdens de eerste golf hebben 8% van de jongeren er serieus over nagedacht om zelfmoord te plegen. En net als altijd, worden ook voor de pandemie van de mentale gezondheidscrisis geen middelen vrijgemaakt om hem te bestrijden. De wachtrijen bij jongerenpsychologen zijn de langste van allemaal. Aan de ULB moet je zelfs 5 maanden wachten op een afspraak met de studentenpsycholoog!

Jongeren en werkenden: samen sterk!

De conclusie is duidelijk: we kunnen dit niet langer accepteren. En dat is mogelijk, we kunnen alle problemen waar we nu samen door gaan, ook samen bestrijden. De collectieve acties van de werkenden op 29 maart kunnen daar een heel belangrijke stap in vormen. De actiedagen in februari toonden al het ongenoegen over het loonakkoord. De staking van 29 maart wordt door de vakbonden voorbereid met een ‘Loonkrant’. Het informeren van collega’s is essentieel voor werkenden om sterker te staan. Daarom zou het ook goed zijn als er personeelsbijeenkomsten komen over sectorgrenzen heen waar de eisen en volgende stappen van de strijd besproken en gestemd kunnen worden. Want mogelijk zal één dag staking niet volstaan om toegevingen af te dwingen. Met een vastberaden beweging die een tactiek heeft om het protest op te bouwen, kunnen we winnen. Aan de Universiteit Gent werd vorig jaar zo’n goed voorbereide strijd gevoerd door de vakbonden voor onder andere een €14 minimumloon. Studenten organiseerden solidariteit met het stakend personeel en vandaag verdienen alle jobstudenten en personeelsleden van de UGent minstens €14 per uur.

Ook deze staking is dus voor jongeren van groot belang. Het zijn de collectieve acties van werkenden, waarbij het werk wordt neergelegd, die het systeem raken waar het pijn doet voor de bazen en politici: in hun winsten. De woedende reactie van de werkgevers op de aankondiging van de nationale stakingsdag op 29 maart toonde dat ook aan. Als er echter iemand recht heeft om kwaad te zijn, zijn wij het: het winstbejag van de kapitalistische klasse raakt ons vandaag bijzonder hard en ondermijnt een efficiënte vaccinatiestrategie. Een strijd daartegen moeten we ondersteunen! Actief Linkse Studenten en Scholieren roepen op solidariteit te tonen met de stakers op 29 maart. Ga met ons mee piketten bezoeken daar waar er zijn en sluit aan bij Actief Linkse Studenten & Scholieren.