De Reuzegom-praeses als collega aan de UGent? Serieus?

Dit jaar oordeelde het gerecht dat 200 tot 300 uur werkstraf, een boete van ongeveer 400 euro en ongeveer 29.000 euro schadevergoeding voor de familie een gepaste straf was voor de verantwoordelijken voor de dood van Sanda Dia in 2018 tijdens een studentendoop van Reuzegom. De schok en verontwaardiging in de samenleving was groot en leidde tot heel wat protestacties. De Universiteit Gent daarentegen aanvaardt de toenmalige praeses van de bende met open armen als doctoraatsstudent. 

door een doctoraatsstudent aan de Ugent

De rector beriep zich in een klassiek ontwijkend manoeuvre op de rechtsstaat en het universiteitsreglement. Het arrest legt namelijk geen beperkingen inzake aanwerving op. De Universiteit Gent  verklaarde bij monde van de rector dat ze geen extra sanctie aan veroordeelden oplegt. Bovendien zou de aanwerving de keuze zijn van de promotoren, niet van de rector. Case closed. De enige zorg is het profiel van de universiteit, de reputatie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen onze beslissingen begrijpen of vergeten.

De promotor ziet ook geen probleem, hij is een goede student geweest. Alsof er niets ernstigs gebeurd lijkt te zijn tijdens zijn vorige studies. Hij zal wel een goede doctoraatsstudent zijn, zeker? Ze geven hem een plaats in de maatschappij, een plaats op de universiteit, ze nemen elitaire racisten op, maar natuurlijk mogen wij hun namen niet noemen … Gaat hij zijn publicaties dan anoniem indienen?  

Ook de sociale dimensie mogen we niet vergeten. Wat voor oordeel zal hij vellen als hij zich in een machtspositie op de universiteit bevindt, wat voor vooroordelen heeft hij? Wat zal zijn houding zijn tegenover mensen van kleur of uit arme milieus? En wat met de zaken waarvoor zijn bende Reuzegommers niet veroordeeld werd? Het racisme tegen Sanda Dia nog voor de noodlottige gebeurtenissen, de beschuldigingen van koloniale slogans tegen een zwarte dakloze en het zich verkleden als lid van de KKK. 

Vergeten we ook niet de poging om het bewijsmateriaal te verbergen, wat ongetwijfeld voor het grootste deel van het publiek een zeer laakbare actie is. Ik denk dat je ook naar de academische parallel moet kijken. Als iemand in staat is om bewijs te verbergen om zijn verantwoordelijkheden te minimaliseren over een menselijke dood, is die dan ook niet in staat om wetenschappelijke gegevens te verbergen, als er geld en een reputatie op het spel staan?

Niets van dit alles lijkt de waarden te reflecteren van een hedendaagse academicus die bijdraagt aan de gemeenschap en ik hoop ook niet voor de rest van het academisch personeel. 

Is de Universiteit Gent hypocriet? Gedraagt ze zich niet naar haar eigen normen? Het is natuurlijk zo dat er ook al meetings konden plaatsvinden met extreemrechtse figuren zoals Filip Dewinter, die vorig jaar zijn boek over ‘Omvolking’ presenteerde, en Jeff Hoeyberghs, die werd veroordeeld voor zijn seksistische opmerkingen aan de Universiteit Gent. In eerste aanleg werd Hoeyberghs veroordeeld tot 10 maanden voorwaardelijke celstraf, €8.000 boete, €2.489 schadevergoeding en werd hij vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten, in hoger beroep werd dit afgezwakt tot slechts een boete van €1.000. De universiteit staat natuurlijk niet los van de samenleving. De structuren zijn ook deel van de machtsstructuren van de samenleving. De universiteit doet wat ze verondersteld wordt te doen. Ze helpt om de sociale orde, de burgerlijke orde, de kapitalistische orde te handhaven en te reproduceren. 

Met de wereldwijde opmars van reactionaire krachten en in dit geval in Vlaanderen, moeten we dit soort tendensen beantwoorden. Consequent links moet strijden tegen een systeem dat zo’n elitaire visie op de samenleving mogelijk maakt. Strijden voor onderwijsinstellingen die principieel en zonder uitzondering plaatsen worden zonder racisme, seksisme, LGBTQIA+fobie. Dat kan via eenheid van de werkenden, onafhankelijk van hun identiteit, maar rekening houdend met de bijzonderheden van die identiteit. Daarvoor moeten we onszelf vormen, onszelf organiseren, actie ondernemen en bouwen aan een socialistisch alternatief.