De stille machtsgreep van de Cloud

De afgelopen periode kende het fenomeen van de ‘cloud’ een opmars. Voortaan worden tal van toepassingen en programma’s met elkaar verbonden en geïntegreerd. Dat is gemakkelijker voor de gebruiker, maar ook voor de producenten wordt het gemakkelijker om hun greep hierop te vergroten. In een artikel op IT-site smartbiz.be verscheen een interessant opiniestuk over deze machtsgreep van de Cloud. “Technologische vooruitgang alleen is niet zaligmakend. Alles staat of valt met hoe je de technologie toepast en beheert”, stelt de auteur. Er wordt gepleit voor een “democratisering van het internet” wat betekent dat de sleutelspelers onder democratische controle van de bevolking komen te staan (lees: nationalisatie onder arbeiderscontrole).

>> Lees meer op smartbiz.be