Neen aan de verkoop van het jeugdhuis Wollewei!

De gemeente Turnhout zit in slechte papieren. Het antwoord van het stadsbestuur onder leiding van een N-VA-burgemeester bestaat eruit haar patrimonium van de hand te doen. Op de lijst van de mogelijk te verkopen gebouwen staat ook jeugdhuis Wollewei. De beslissing om het gebouw van dit jeugdhuis te verkopen – verschillende bronnen zeggen dat het bovenaan de lijst staat – zonder ernstig alternatief, schoot in het verkeerde keelgat bij veel jongeren en anderen in Turnhout en omgeving. Bijna 2000 mensen tekenden de online petitie en affiches werden breed onder de bevolking verspreid.

Artikel door Mathias (Antwerpen) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’.

De Wollewei was het eerste stedelijke jeugdhuis dat in Vlaanderen werd opgericht en het kent nog altijd een succesvolle werking. Het biedt, net zoals andere jeugdhuizen en -centra, de mogelijkheid aan jongeren om zichzelf en de maatschappij rondom hen te vormen. Tegelijk is het een belangrijke niet-commerciële uitgaansgelegenheid in Turnhout, een steeds schaarser gegeven. Het jeugdhuis treedt op als het zenuwcentrum van de hele jeugdwerking in Turnhout.

Wat de Wollewei vandaag overkomt, zal geen geïsoleerd geval blijven. Zowat alle gemeenten maken zich op om te besparen. Dat bedreigt tal van jeugdhuizen en -centra die ofwel moeten verdwijnen ofwel met minder middelen moeten rondkomen. Jongeren die op deze manier gedwongen worden op straat hun tijd te verdrijven, zullen dan weer geconfronteerd worden met een verstrengd GAS-beleid.

Besparingen treffen alle openbare diensten. Het resultaat is dat de bevolking meer moet betalen voor slechtere dienstverlening terwijl het personeel een nog hogere werkdruk zal kennen. Terwijl aan de ene kant de repressie wordt opgevoerd, wordt langs de andere kant de overlast in de hand gewerkt door ontspanningsmogelijkheden voor jongeren af te bouwen of toegankelijke diensten als goedkope afvalophaling en containerparken duurder te maken.

Jongeren hebben geen nood aan GAS-boetes maar aan betaalbare en degelijke ontspanningsmogelijkheden. Jeugdhuizen zijn daar een essentieel onderdeel van. Waarom zouden jongeren moeten opdraaien voor de crisis als gevolg van speculatie en hebzucht van een kleine minderheid die steeds rijker wordt? Banken en grote bedrijven konden wereldwijd op miljardensteun van de gemeenschap rekenen toen ze in de problemen zaten. Tegelijk dragen ze amper bij tot de gemeenschap, ze betalen amper belastingen.

Er zijn middelen genoeg om een degelijk jeugdbeleid te organiseren. Maar dan moet het geld gehaald worden waar het zit. Neen aan de verkoop van de Wollewei en alle besparingen in Turnhout (en elders)!