Na zes maanden al krachtige verandering in Turnhout: burgemeester uit N-VA gezet

Het zit er bovenarms op bij de N-VA in Turnhout. De spanningen in de nieuwe ploeg, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de grootste partij werd, kwamen uitgerekend op 11 juli tot een kookpunt. De burgemeester en een schepen worden uit de lokale partijafdeling gezet, de eerste schepen trekt het laken naar zich toe en wil het ontslag van de burgemeester. De ruzie beperkt zich niet tot persoonlijke vetes, het feit dat N-VA een hard besparingsbeleid wil voeren in Turnhout botst op verzet en leidt bijgevolg tot discussie.

In het overzicht van mogelijke besparingsmaatregelen was de eventuele verkoop van de gebouwen van jeugdhuis Wollewei een opvallend element. De jongeren van de Wollewei en hun sympathisanten reageerden de afgelopen weken meteen. Er waren protestacties met onder meer een strijdbare betoging die naar het gemeentehuis trok. De gemeente beloofde overleg. Het was duidelijk dat de jongeren een brede steun genieten onder de bevolking, hun petitie haalde meer dan 1500 handtekeningen op. De optie om het gebouw van de Wollewei te verkopen om de financiën op te krikken, gaat volledig voorbij aan de belangrijke sociale rol van dit jeugdhuis. Het komt bij de jongeren over als een “welgemeende fuck you” vanwege het stadsbestuur onder leiding van N-VA. Wat de N-VA ‘daadkrachtig bestuur’ vindt, komt eigenlijk neer op sociale afbraak. Als de jongeren uit hun jeugdhuis verjaagd zijn en op straat rondhangen, kan ongetwijfeld een nieuwe ronde GAS-boetes volgen zodat het stadsbestuur nog eens langs de kassa kan passeren.

Nu zullen sommige jongeren wellicht vrezen dat een beslissing over de Wollewei verder wordt uitgesteld door het geruzie bij N-VA. Dat klopt ongetwijfeld, maar anderzijds is het ook duidelijk dat de steun voor het protest van de jongeren van de Wollewei mee een rol heeft gespeeld in het gerommel binnen de N-VA, ook al is het zeker niet het enige element. Schepen Van Geirt, die samen met burgemeester Brentjens uit de partij wordt gezet, had de petitie voor het behoud van de Wollewei ondertekend. Burgemeester Brentjes, een voormalige leraar van de harde lijn met een verleden bij het Taal Aktiekomitee (TAK), trad niet op tegen Van Geirt. Ook coalitiepartner SP.a was niet bepaald enthousiast over de verkoop van het gebouw van het jeugdhuis. Maar een meerderheid binnen N-VA bleef pleiten voor een harde lijn: er mochten geen ‘heilige huisjes’ overeind blijven (ook al werd pakweg de 11-juliviering niet in vraag gesteld).

Een meerderheid binnen N-VA vond dat burgemeester Brentjes geen goede leidersfiguur was en dat Van Geirt “te veel fouten” maakte. Ze vroegen op de gemeenteraad dat beiden hun mandaat ter beschikking zouden stellen, maar daar werd niet op ingegaan. Vervolgens werden ze op een partijbestuur op 11 juli uit de partij gezet. Het is niet duidelijk over hoeveel steun de twee vechtende groepen beschikken. Maandag verscheen in de lokale editie van Het Nieuwsblad een bericht dat Jong N-VA de burgemeester blijft steunen: “Het zou beschamend zijn als de burgemeester zou moeten opstappen. We zijn het niet altijd eens met beslissingen die enkele leden van het partijbestuur nemen en opdringen. Een paar weken geleden ging het bijvoorbeeld over jeugdcentrum de Wollewei. In tegenstelling tot enkele leden, willen wij als Jong N-VA absoluut dat de Wollewei openblijft.” Maar vervolgens kwam er een persbericht – eveneens in naam van Jong N-VA – met een tegengestelde inhoud: de uitsluiting van de burgemeester wordt gesteund en over de Wollewei werd gezegd: “Over de problematiek rond de Wollewei zouden wij graag willen zeggen dat wij voor de behoud van een Turnhouts jeugdhuis zijn al dan niet onder de noemer Wollewei.” Kortom: verkopen die boel! De burgemeester beweert over steun van hogerhand in de partij te beschikken. Uiteindelijk werd een totale mediastilte aangekondigd (wellicht onder forse druk van bovenaf).

Na een half jaar N-VA-bewind in Turnhout stellen we vast dat er heel wat geruzie is binnen de grootste partij – op zich niet bepaald een verandering tegenover de vorige bestuursperiode. Bovendien worden bijzonder asociale maatregelen overwogen om toch maar 50 miljoen euro te kunnen besparen. Een asociaal beleid is evenmin erg nieuw. De meest krachtige verandering onder aanvoeren van N-VA is de poging om de burgemeester en een schepen uit de partij te zetten. Nog vijf en een half jaar te gaan…

De jongeren die in actie kwamen voor het behoud van hun jeugdhuis mogen de moed nu zeker niet laten zakken. Als hun strijd tot twijfel en tweedracht in het bestuur heeft geleid, is dat vooral toe te schrijven aan de brede steun waarover de jongeren beschikken. Het verderzetten van de campagne voor het behoud van de Wollewei kan die brede steun verder doen uitbreiden en actief mobiliseren.