Van verontwaardiging naar actie

Vaak wordt aangenomen dat de nieuwe generatie jongeren niet meer geïnteresseerd is in politiek. Humo noemde ons in december nog “de crisisgeneratie”.  Jongeren zouden denken dat de wereld om zeep is en zich meer terugplooien op hun eigen kleine wereldje en geluk. Er wordt gezegd dat de meeste jongeren er niet meer van dromen om de wereld te verbeteren en meer belang hechten aan succes in de kleine dingen, het vinden van een leuke job en een gezin.

Ik kan er als jongere inkomen dat het vinden van een leuke job, een huis en een gezin vandaag een belangrijke plaats innemen. Deze zaken zijn namelijk niet vanzelfsprekend. Een rapport van de VDAB van januari 2014 geeft aan dat de jeugdwerkloosheid het laatste jaar is toegenomen met 6,5 % en er  een opvallende stijging is bij hooggeschoolden (+18,2 %). Het vinden van een job die aangepast is aan een diploma is bovendien niet gemakkelijk. Huizen zijn bijna onbetaalbaar geworden. Sommige jongeren vechten vooral om zélf een job te vinden, terwijl anderen vechten om te zorgen dat er meer jobs zijn voor iedereen.

In maart zijn er heel wat betogingen waar ook veel jongeren aan zullen deelnemen. Die betogingen zullen aantonen dat er nog heel wat jongeren (én iets ouderen) zijn die wel fundamentele verandering willen. Over een heel aantal thema’s is er een ontevredenheid vandaag, vaak passief, maar ook actief. De meeste betogingen en acties richten zich vandaag op één thema. Op 9 maart is er de betoging tegen kernenergie, op 15 maart tegen politiegeweld en repressie, op 16 maart aan het gesloten asielcentrum in Vottem en op 30 maart een actie voor het recht op abortus. Daarnaast is er nog de betoging tegen de extreemrechtse Nationalistische Studentenverening (NSV) in Antwerpen op 20 maart. Vorig jaar waren er ook verschillende acties voor meer publieke middelen voor het hoger onderwijs.

Volgens ons is het cruciaal dat we deze verschillende bewegingen verenigen in een strijd tegen het kapitalisme. De pro-keuze actie, over het recht op abortus, gaat evenzeer over de keuze om wél kinderen te krijgen. Om te zorgen dat vrouwen en mannen deze keuze hebben, is er nood aan investering in kinderopvang, meer plaatsen in het onderwijs, een goede gezondheidszorg, deftige lonen, … Daarnaast willen de meeste mensen dat hun kinderen opgroeien in een veilige wereld, een wereld met groene energie bijvoorbeeld, een wereld zonder repressie, … Uiteindelijk kunnen we de eisen uit de verschillende betogingen niet los van elkaar zien. Als we de verschillende eisen uit deze betogingen willen verwezenlijkt zien, moeten we opkomen voor een ander systeem. Volgens ons is dit socialisme, een maatschappij waarin niet geproduceerd wordt voor de winsten van enkelen maar naar de behoeften van alle mensen. Daarom organiseren we ons in een strijdbare politieke partij.

Als we dit niet doen zullen we in de zak worden gezet. De reactie van verschillende traditionele partijen op de eis van de studenten voor meer financiëring in het hoger onderwijs, bestaat uit de inschrijvingsgelden te verhogen. Voor de N-VA is dit helemaal  geen taboe. De N-VA drukt zich zo uit in Schamper (het studentenmagazine aan de Ugent): “In Vlaanderen betaal je meer voor een iPhone dan voor een jaar inschrijvingsgeld”. Zelfs Groen! spreekt zich niet uitdrukkelijk uit tegen een verhoging, indien er maar voldoende sociale correcties zijn. Enkel sp.a is ertegen, maar biedt geen geloofwaardig alternatief voor de tekorten in het hoger onderwijs. Bovendien zitten we in een periode voor de verkiezingen. Dan durft de retoriek al eens te verschillen met wat er nadien werkelijk gebeurt.  Verhoging van het inschrijvingsgeld is voor verschillende partijen een oplossing op het falen van het systeem. De functie van het hoger onderwijs verandert van het vormen van kritische studenten naar het vormen van studenten die zullen zorgen voor de winst van enkelen. Wij willen dat tegengaan. Dit kan enkel door het koppelen van de strijd tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld met een strijd voor een andere maatschappij.

Hetzelfde is van belang in de strijd tegen racisme en facisme. Griekenland is een duidelijk voorbeeld van hoe de crisis de voedingsbodem voor extreemrechts vergroot. Na de moord op de linkse activist Pavlos Fyssas haalt de neofascistische partij Gouden Dageraad in de peilingen nog steeds 8 à 9 %. Daarom dat onze slogan op de anti-NSV betoging van 20 maart “Jobs, geen racisme” is.  Daarmee leggen we nadruk op de sociale voedingsbodem van extreemrechts. We nodigen iedereen uit om mee de straat op te komen en actief verzet te bieden tegen de ideeën en de erkenning van NSV als officiële studentenorganisatie en om samen de strijd aan te gaan voor een andere maatschappij!

Emma (Gent)