Actieverbod zal hoofddoekenverbod niet verteerbaar maken

Deze morgen werden jongeren die opkomen tegen het hoofddoekenverbod in Antwerpen opgepakt door de politie. Het hoofddoekenverbod gaat gepaard met een actieverbod. Volgens de autoriteiten konden de jongeren de afgelopen week al voldoende hun mening uiten en moest het nu maar eens gedaan zijn. Net zoals ze in onze plaats willen beslissen over onze persoonlijkheid willen ze ook in onze plaats beslissen hoe actie mag worden gevoerd.

 

Het is een illusie te denken dat het mogelijk is om standpunten onder jongeren manu militari te veranderen. Een dergelijke repressieve aanpak zal niet werken en drijft de polarisering enkel verder op. Denken het stadsbestuur en de directies dat ze daarmee de moslima’s een dienst bewijzen?

Met de Actief Linkse Scholieren hebben we deelgenomen aan de protestacties tegen het hoofddoekenverbod, ook al zijn wij niet de organisatoren van het protest. We verzetten ons tegen het actieverbod en deelden deze morgen pamfletten uit waarin ons standpunt werd uitgelegd. Hierop werden acht jongeren opgepakt. Jongeren oppakken omdat ze hun mening uiten, dat is blijkbaar de boodschap aan de opgroeiende generatie.

We leggen ons daar niet bij neer en zullen blijven protesteren tegen het hoofddoekenverbod. De Actief Linkse Scholieren verzetten zich zowel tegen diegenen die een verbod willen opleggen als diegenen die een hoofddoek willen verplichten.

Tien jaar geleden namen we in Kortrijk deel aan acties tegen een piercingverbod op school. Ook toen verdedigden we het recht om onze persoonlijkheid zelf te kiezen. Vorig schooljaar was er in Antwerpen een poging om Gothic-scholieren uit te sluiten wegens hun uiterlijk, dat werd enkel vermeden omdat teveel jongeren en ouders ertegen protesteerden. In de hoofddoekendiscussie gaat het volgens ons ook om het onderdrukken van de identiteit (waaronder ook de religieuze opvattingen) van jongeren. De repressie die vandaag wordt toegepast maakt dat onderdrukkende element meteen duidelijk.

De Actief Linkse Scholieren zijn het eens dat er iets moet worden ondernomen tegen de ontwikkeling van concentratiescholen. We verzetten ons tegen een besparingsbeleid dat een rem vormt op de ontwikkeling van jongeren. Daartegenover is er nood aan meer publieke middelen voor onderwijs maar ook aan werk voor iedereen en een forse uitbreiding van de openbare dienstverlening.

Door te investeren in gratis en degelijk onderwijs op alle niveaus met voldoende individuele begeleiding, zouden heel wat spanningen kunnen worden weg genomen. Maar er zal meer nodig zijn: een concentratie van armoede leidt tot concentratiescholen en dat los je niet op met repressie. De Actief Linkse Scholieren komen op voor een andere samenleving waarin niet de belangen van een kleine groep bankiers en andere topmanagers centraal staan, maar wel de behoeften van de meerderheid van de bevolking. Wij noemen dat socialisme.