Neen aan de dictatuur van de markten

Overal op deze planeet zijn het politici die op bevel van hun broodheren bij de banken en de grote bedrijven beslissen over de toekomst van miljarden mensen. Zij willen het grootste deel van de kost van hun crisis op de gemeenschap afwentelen. Dat maakt dat miljoenen mensen geen uitzicht op een toekomst hebben. Hun enige perspectief bestaat uit werkloosheid, minijobs met minilonen, afgebouwde openbare diensten, ontoegankelijk onderwijs, dreiging van natuurrampen en politierepressie tegen al wie daar een probleem mee heeft.

Dat is geen democratie, het is de dictatuur van de winsthonger. Terwijl de meerderheid van de bevolking de broekriem moet aanhalen, worden de superrijksten enkel nog rijker. In 2010 waren de 10,9 miljoen dollarmiljonairs (mensen die buiten hun eerste woning een vermogen hebben van meer dan een miljoen dollar) goed voor een vermogen van 42.700 miljard dollar of bijna 10% meer dan in 2009. De toplui van de 15 grootste Amerikaanse en Europese banken kregen vorig jaar 36% extra: gemiddeld 6,75 miljoen euro. De grootste verdiener, Jamie Dimon van JP Morgan Chase was op zijn eentje goed voor 14,4 miljoen euro!

Het systeem vandaag is er op gericht om de belangen van de rijken te dienen. Voor hen is de crisis voorbij terwijl de meerderheid van de bevolking de prijs voor hun crisis moet betalen. Zij krijgen de lusten, wij draaien op voor de lasten. Het is normaal dat een groeiend aantal jongeren en werkenden zich niet langer neerlegt bij de huidige gang van zaken.

De Spaanse beweging voor “echte democratie” is een uitdrukking van de roep naar een andere samenleving waarin we wel iets te zeggen hebben over ons leven en onze toekomst. Er is de inspiratie van de bewegingen in Egypte en Tunesië die het idee van revolutie terug op de agenda hebben gezet. De nieuwe golf van verzet met de beweging voor “echte democratie” in Spanje en de acties in onder meer Griekenland zorgt ervoor dat de beweging de Middellandse Zee is overgestoken en steeds dichterbij komt.

De acties in Spanje tonen aan hoe mensen bijeenkomen, discussiëren en hun eigen lot in handen willen nemen. Er zijn vergaderingen nodig op de werkvloer, in de wijken, in de scholen,… om te bouwen aan een machtige beweging die werkenden, jongeren en armen democratisch organiseert met een leiding die zich moet verantwoorden aan de basis. Dat kan op lokaal, regionaal en nationaal vlak. Zo kunnen de algemene vergaderingen de basis vormen voor een echte verandering in het belang van de werkenden, jongeren, gepensioneerden en werklozen.

Het kapitalisme biedt geen enkel perspectief voor de meerderheid van de bevolking, het zal steeds een dictatuur van de markten blijven. Er is een antikapitalistisch alternatief nodig. Wij staan voor een alternatief op basis van democratische controle en beheer van de sleutelsectoren van de economie om de beschikbare middelen in te zetten voor de belangen en behoeften van de meerderheid van de bevolking. Dat is een echte democratie, de socialistische democratie waar wij voor opkomen.