Antwerpse jongeren protesteren tegen jeugdbeleid

Aan de Antwerpse gemeenteraad werd maandag een actie gehouden van Antwerpen Youth Break Out, een oproep om te protesteren tegen het gebrek aan betaalbare activiteiten voor jongeren. Er werd tevens geprotesteerd door activisten van Occupy die protesteerden tegen de repressieve benadering in Antwerpen. Op de actie was er ook een opvallende delegatie van Rood! aanwezig.

Door de aanstelling van Monika De Coninck als nieuwe minister in de regering, wordt met de postjes in het schepencollege geschoven en komt er een nieuwe schepen van jeugd. Of dit zal leiden tot een breuk met het huidige beleid valt sterk te betwijfelen. De oproep ‘Antwerpen Youth Break Out’ kreeg snel steun op het internet, er is immers heel wat ongenoegen onder jongeren wegens het gebrek aan betaalbare activiteiten. De stad Antwerpen zet enkel middelen in voor dure activiteiten om de binnenstad een hip imago te geven. We verwezen eerder al naar het platform van Antwerpen Youth Break Out.

De afgelopen week haalde ook onderwijsschepen Voorhamme het nieuws met zijn uitspraak dat het onderwijs “afval” creëert. Er zijn uiteraard problemen in het onderwijs, maar moeilijke jongeren als ‘afval’ bestempelen is wel bijzonder grof. ACOD-Onderwijs eiste het ontslag van Voorhamme (SP.a), zelf een voormalige ACOD-secretaris.

Aan de gemeenteraad van maandagavond ging een eerste actie onder de noemer Antwerpen Youth Break Out door. Er was een spandoek, er werden slogans geroepen en de gemeenteraadsleden kregen een pamflet toegestopt. Dit was maar een eerste stap. De komende maanden zullen nog acties en activiteiten worden opgezet. Het is belangrijk dat de jongeren actief opkomen voor hun rechten. Wie deze campagne wil volgen, kan dit via deze facebookpagina.