Hoe ingaan tegen de hernieuwde opmars van homofoob geweld?

Het feit dat amper werd gereageerd op de seksuele geaardheid van onze premier, zou de indruk kunnen wekken dat homoseksualiteit vandaag algemeen aanvaard wordt in de samenleving. Er is evenwel sprake van verschillende gevallen van homofoob geweld. Op fuiven of gewoon op straat is er een toename van dergelijk geweld. In augustus werden twee lesbiennes het slachtoffer van fysiek geweld op de Grote Markt in Brussel. In juni werd in Brussel een homo voor dood achtergelaten na geweld. En er zijn tal van provocaties in gay bars of “gay friendly” bars. Een paar dagen geleden tenslotte vond een jonge Luikenaar de dood in een geval van homofoob geweld.

Er zijn wetten die discriminatie van holebi’s verbieden, wetten die hen toelaten om te trouwen of om kinderen te hebben. Intussen blijft homofobie echter een fenomeen dat sterk aanwezig is in onze samenleving. Bovendien wordt het vaak onderschat, veel holebi’s durven geen klacht indienen omdat ze dan met de politie geconfronteerd worden en die legt niet altijd de gevoeligheid aan de dag die in zo’n situatie vereist is.

Vertrekpunt

Die wetten zijn uiteraard nuttig. Maar zoals het Centrum voor Gelijke Kansen bevestigt, betekent dit niet dat de realiteit van homofobie onder tafel geveegd moet worden. Op het vlak van geweld is er overigens niet alleen een probleem voor holebi’s, intrafamiliaal geweld tegen vrouwen blijft evenzeer een immens en vaak onderschat probleem. Repressie zal op zich geen antwoord bieden, dat zien we met het geweld op het openbaar vervoer, maar niets doen is evenmin een antwoord.

Het is noodzakelijk dat we strijd voeren tegen de oorsprong van discriminatie. Wij verdedigen een sociaal programma tegen geweld en tegen discriminatie. We koppelen dit aan de noodzaak van een echte preventiecampagne in de scholen, wat niet kan indien het onderwijs onvoldoende middelen heeft. Hoe kunnen we strijden tegen discriminatie bij aanwervingen als er zoveel werklozen zijn? Beiden zijn met elkaar verbonden. We koppelen de strijd tegen discriminatie bij huisvesting aan de noodzaak van meer betaalbare woningen. De veiligheid op straat zal niet worden aangepakt indien er niet wordt geïnvesteerd in verlichting en de aanwezigheid van wijkagenten. Nachtelijke agressie aanpakken, zal niet gemakkelijker worden nu het openbaar vervoer ’s nachts verder wordt afgebouwd. Het besparingsbeleid van de regeringen, ook van de regering Di Rupo, zal problemen als homofobie, racisme en seksisme enkel nog verder aanwakkeren.

Samen strijden!

Het is nuttig dat er een syndicaal initiatief wordt genomen. Het ABVV heeft in het kader van de Gay Pride een campagne opgezet onder haar leden met ook een informatiepakket voor delegees, vormingen,… Dit initiatief komt op een uitgelezen ogenblik. Een onderzoek van de Franse krant Libération gaf aan dat 28% van de werknemers zich niet “op hun gemak” voelen als een collega holebi is. Veel holebi’s krijgen op de werkvloer te maken met homofobie. Bovendien is er ook hier een loonkloof: holebi’s verdienen gemiddeld 6% minder dan hetero’s in gelijkaardige bedrijven, de kloof met getrouwde hetero’s loopt zelfs op tot 10,5%. De mediagenieke uitzonderingen volstaan niet om een einde te maken aan de dagelijkse discriminatie van doorsnee holebi’s.

In de strijd tegen geweld en voor echte gelijkheid, moeten we opkomen tegen iedere vorm van discriminatie. Dat is een onderdeel van de strijd tegen de tekorten op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs, diensten,… We moeten ons bijgevolg ook richten tegen de dictatuur van de financiële markten die overal een politiek van sociale kaalslag opleggen. Vecht met ons mee tegen discriminatie!