Nieuw in Mechelen: ‘smoske met GAS’

Het Mechelse bestuur brengt een nieuw broodje op de markt: een ‘broodje GAS’. Drie tieners die op de trappen van de Sint-Pieterskerk een broodje aten, werden immers beboet met een GAS-boete die tot 100 euro kan oplopen. De reden? De tieners vertoonden rondhanggedrag. Het feit dat ze een broodje aten op een druk plein, was een toonbeeld van overlast.

In Mechelen is er een traditie op repressief vlak. Er werden al boetes uitgedeeld aan mensen wiens GSM te luid afging. Militanten van Blokbuster kregen ooit een combitaks omdat ze het waagden om een pamflet op de openbare weg uit te delen. Afgelopen zomer legde de politie een metaloptreden stil omdat toeschouwers aan het crowdsurfen waren. De daders werden eruit gehaald en riskeerden een GAS-boete.

Nu gaat de politie nog een stap verder. Deze week werden drie tieners op een GAS-boete getrakteerd omdat ze op de trappen van een kerk een broodje aten. Dat was uiteraard ongehoord, op een publieke plaats zomaar een broodje eten! De agenten traden meteen op om deze vorm van overlast de kop in te drukken. De drie tieners werden meegenomen naar het politiekantoor waar ze hun misdrijf moesten uitleggen. Een tiener moest drie uur wachten tot zijn moeder er was vooraleer hij werd vrijgelaten. Drie uur vastzitten, is uiteraard nog een lichte straf voor het eten van een broodje.

Het optreden van de politie werd eens te meer gedekt door het uittredende stadsbestuur, meer bepaald door SP.a-schepen Salmi. Die stelde in de media dat er rond de Veemarkt heel wat overlast is door rondhangende jongeren. Wellicht zal het volgende bestuur, met naast de stadslijst van liberalen en groenen ook de christen-democraten en de N-VA, op het ingeslagen pad verder gaan. Het bestuursakkoord beloofde een ‘kritische evaluatie’ van het GAS-systeem, maar een bijsturing komt er wellicht niet.

Als het voortaan al verboden is om in het openbaar een broodje te eten, wat volgt dan nog? Jongeren in Mechelen krijgen een niet mis te verstane boodschap: “Wees jong en hou je mond”. Jongeren moeten het niet wagen om enig geluid te maken en ook niet om ergens op een publieke plaats te gaan neerzitten, laat staan om dan nog iets te eten.

Deze waanzin is eigen aan het systeem van de GAS-boetes. Het is een vorm van willekeurig optreden waarbij alle mogelijkheden van repressie worden opgedreven. Dat treft jongeren en al wie uit de band springt, maar uiteindelijk kan het ook toegepast worden tegen iedere vorm van georganiseerde oppositie en protest.