Crisis, werkloosheid, besparingen,… Racisme en nationalisme bieden geen antwoord

Na een bijna inhoudsloze verkiezingsstrijd, waarbij de verkiezingen werden herleid tot een persoonlijke strijd tussen Patrick Janssens en Bart De Wever, won de N-VA in Antwerpen met net geen 38% van de stemmen. Voor De Wever was dit genoeg om onmiddellijk de N-VA tot nieuwe volkspartij te bombarderen die “de grondstroom in Vlaanderen” vertegenwoordigt. Maar welke verandering kunnen we van de N-VA verwachten?

Bart De Wever beweert dat de federale regering een belastingsregering is, de Vlaamse werkgeversorga nisaties deden daar nog een schep bovenop door Elio Di Rupo voor marxist uit te maken. Het feit dat de rijkste man van Europa, Bernard Arnault, recent de Belgische nationaliteit aanvroeg, zegt genoeg over de onzin van dergelijke argumenten.

In feite wordt er vandaag net zoals in de rest van Europa een beleid van besparingen gevoerd: de werkloosheidsuiterkingen worden in de tijd beperkt, er wordt gesneden in de sociale zekerheid, er zal langer gewerkt moeten worden,… enz. De verandering waar de N-VA voor staat, is er één van nog meer besparingen en vooral nog sneller.

Het einde van het Vlaams Belang in zicht?

De electorale neergang van het VB was al even spectaculair als de opgang van de N-VA, in zowat alle steden werd deze extreemrechtse partij zowat gedecimeerd. Niet weinig politieke commentatoren meenden uit de verkiezingsuitslagen de “Untergang” van het VB te kunnen afleiden.

Het gevaar van extreemrechts is hiermee alles behalve verdwenen. De sociale tekorten die aan de basis lagen van het succes van het VB, zijn immers nog altijd aanwezig. De gevolgen van de crisis zullen die tekorten enkel nog laten toenemen.

Naarmate 14 oktober dichterbij kwam, trok de N-VA steeds meer de kaart van rechtse thema’s als veiligheid en immigratie, waarbij het soms integraal het VB programma overnam. Wanneer de electorale zeepbel van de N-VA uiteenbarst, kan dat er voor zorgen dat het VB meer overkomt als een aanvaardbare partij.

Alle grote partijen, incluis N-VA, zijn het erover eens dat er de komende jaren nog meer bespaard moet worden. Volgens het monitoringscomité moet er tegen eind 2013 nog eens 5,5 miljard extra gevonden worden. Dat zo’n neoliberaal beleid geen oplossing maar een deel van het probleem is, wordt pijnlijk duidelijk gemaakt in Zuid-Europa. Na 3 jaar neoliberale waanzin is Griekenland een economische en sociale puinhoop.

Het nationalisme van de N-VA of het racisme van het VB zullen geen oplossingen naar voren schuiven voor de crisis. Enkel een socialistische programma dat de economie uit handen neemt van de huidige elite en deze in dienst stelt van de bevolking kan ons uit economische malaise trekken.

Wil je met ons in discussie gaan, actie voeren of gewoon meer weten? Kom naar onze meeting op donderdag 22 november of neem contact op via als.antwerpen@socialisme.be of 0474 80 59 16

Do 22 november om 19u30 in café Multatuli. Lange Vlierstraat Antwerpen. ALS-vergadering: “Racisme en nationalisme bieden geen antwoord”