GAS-boetes zorgen zelf voor overlast

Op 11 november protesteerden een honderdtal jongeren aan de trappen van de Sint-Pieterskerk in Mechelen. Enkele weken voordien werden drie scholieren urenlang opgesloten in het politiecommissariaat omdat ze een broodje aten op de trappen van de kerk. Daarbovenop zouden ze beboet worden met een GAS van 100 euro. De laatste weken werd in de media meermaals bericht over de ridicule redenen op basis waarvan gemeenten GAS-boetes kunnen uitdelen. Men is van plan het beleid te evalueren en wellicht zullen een aantal van de meer absurde en ‘humoristische’ voorbeelden verdwijnen. Maar dit raakt niet aan de kern van de zaak.

Dat de GAS-boetes pestboetes zijn, betwist men door te wijzen op het feit dat de kosten voor de gemeentelijke administratie hoger liggen dan de inkomsten. Men schat de kostprijs bij het innen van een GAS op een bedrag tussen de 75 en 120 euro, terwijl de gemiddelde GAS-boete 62,5 euro opbrengt. Volgens Tom De Schepper van de VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: “is dat de prijs die gemeenten en steden betalen voor een betere leefbaarheid.” Het is echter een illusie te denken dat je met zo’n sanctiebeleid een leefbare stad creëert. Maar het blijft natuurlijk wel een goedkoper beleid dan te investeren in preventie.

De meest leefbare steden zijn diegenen waar de welvaart en levenskwaliteit van alle inwoners het hoogst ligt. De minst leefbare steden zijn die waar een aanzienlijk deel van de bevolking elke dag opnieuw een overlevingsstrijd moet voeren en waar criminaliteit en wetteloosheid dus welig tieren.

Het is door het aanpakken van de sociale problemen dat men overlast echt kan oplossen. Een waardige job en een degelijk inkomen, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, een aanbod van zinvolle tijdbesteding,… dit zijn de beleidsmaatregelen die de bevolking verwacht. Daarom organiseren wij ons als jongeren met eisen zoals investeringen in sociale woningen, buurtwerking, sociale voorzieningen, degelijke jobs, kinderopvang, financiering van jeugdhuizen –en bewegingen, …

Op 26 november organiseerden de Actief Linkse Studenten en Scholieren een actie aan de Gentse gemeenteraad. Met deze actie wilden de ALS het toekomstig stadsbestuur reeds interpelleren over hun bestuursakkoord. Iedereen heeft de mond vol over het progressiever karakter van dit akkoord. Wij lezen er echter dat men “de werking van de GAS-ambtenaren wil versterken” en “de administratieve sancties wil uitbreiden”. Met deze actie wil de ALS in Gent een voorbeeld stellen dat hopelijk in vele steden en gemeenten kan worden gevolgd. Wij willen een toekomst waar jongeren het recht hebben om jong te zijn, om actie te voeren en hun mond mogen open doen. Daarvoor moeten we ons organiseren en protesteren tegen een beleid waar GAS-boetes blijkbaar het logische gevolg van zijn.

 


De GAS-kraan

Enkele voorbeelden van hoe je een GAS-boete kunt oplopen. (bron: stampmedia)

     

  • “Het is verboden op een openbare plaats ijskegels aan de buitenkant van de daken te laten hangen.” Dendermonde
  • “Het is verboden door geluiden, gebaren of tekens, al dan niet gebruikmakend van een voorwerp, voertuigen op de openbare weg te doen vertragen, te doen stoppen of aan te klampen zonder wettige reden of toelating. Een afwijking op dit verbod kan toegekend worden door de burgemeester, die voorwaarden kan opleggen.” Antwerpen
  • “Het is verboden het zicht van op de openbare weg naar de uitstalramen van winkels en handelshuizen te hinderen alsook het uitzicht vanuit de vensters van woningen en gebouwen op de openbare weg.” Brasschaat
  • “Het is verboden personen te doen schrikken.” Lokeren
  • “De organisator brengt de burgemeester minstens 48 uur op voorhand op de hoogte van de openbare vergaderingen die niet in openlucht plaatsvinden.” Borgloon
  • “Het is verboden, heimelijk of zonder noodzaak te kloppen of te bellen aan de deuren of vensters van de woningen.” Dendermonde
  • “Het maken van een open vuur in de woning is verboden.” Lede
  • “Behalve voor Sinterklaas, Zwarte Piet, de kerstman en de paashaas is het verboden het gelaat geheel of gedeeltelijk te bedekken.” Hasselt