Brussel. GAS-boetes wegens betoging. Protestactie op 18 februari

De Actief Linkse Studenten voeren samen met anderen campagne tegen de GAS-boetes. Er komt in Brussel een actie op 18 februari op initiatief van de anti-repressiecampagne van de Franstalige KAJ. In oktober werden betogers opgepakt toen ze protesteerden tegen een banket van superrijken in de hoofdstad. Enkele betogers kregen nadien een GAS-boete. We spraken met Antoine van de ALS op het Atheneum Charles Janssens.

Foto hiernaast: een groep betogers in de cel

 

Dag Antoine, kan je jezelf even voorstellen?

“Ik ben Antoine en zit in het laatste jaar op het atheneum van Charles Janssens in Brussel. Ik ben lid van de ALS-afdeling op mijn school. Ik kreeg een GAS-boete omdat ik deelnam aan een betoging tegen het ‘banket van de rijken’ en omdat ik mee betoogde tegen hun besparingsbeleid. Die boete kan me tot 135 euro kosten.”

Wat is dat, zo’n administratieve sanctie?

“Een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) is een boete die in het leven werd geroepen tegen overlast. In oktober, in volle verkiezingsperiode, werd de toepassing ervan uitgebreid tot jongeren vanaf 14 jaar en werden de maximale boetes opgetrokken tot 350 euro. Een GAS-boete is een maatregel waarmee jongerenacties tegen de neoliberale politiek gemakkelijk de kop kunnen ingedrukt worden.”

Waarover ging die actie waarvoor je een GAS-boete kreeg?

“Op 11 oktober hielden de ‘Vrienden van Europa’, een van de grootste Europese lobbygroepen van industriëlen, een bijeenkomst met aansluitend een luxebanket waarvoor ook tal van kapitalistische personaliteiten waren uitgenodigd. Het ging onder meer om Soros, Davignon, Baroso en Van Rompuy. Verschillende verantwoordelijken voor het besparingsbeleid kwamen samen om te schrokken terwijl gewone mensen honger lijden.

“We kwamen samen voor het Egmontpaleis, waar het banket zou plaatsvinden. Maar daar vernamen we dat het banket was verplaatst naar de Cercle de Lorraine. We trokken bijgevolg naar daar in een spontane betoging.”

Wat denk je van de omvang van de repressie?

We betoogden vreedzaam tegen het besparingsbeleid. We trokken naar de Cercle de Lorraine maar hadden zeker niet de bedoeling om daar binnen te vallen. Er daagden echter robocops op waarop we maar in betoging vertrokken. De politie omsingelde ons en pakte 145 betogers op. We werden vast gezet en pas enkele uren later vrijgelaten, het was intussen 2 uur ’s nachts. De autoriteiten gingen frontaal in de aanval tegen een democratisch recht: het recht op vrije meningsuiting.

In de brief die ik van de politie kreeg, staat dat ik artikel 30 van het Politiereglement van de stad Brussel niet had nageleefd. Dat artikel verbiedt deelname aan een betoging die de openbare orde verstoort. Het klopt dat we een betoging hielden en dat het verkeer van de kleine ring even plat lag, maar dat duurde nog geen twee minuten. De politie deed niets om ons te stoppen toen we de kleine ring overstaken. Het was pas later dat ze ons tegenhielden en daarbij overigens het verkeer heel wat meer hinderden. In de brief wordt uiteraard ook niet vermeld dat we urenlang vast zaten in een cel en daarbij geen water of voedsel kregen, we hadden zelfs geen toegang tot sanitair.

Het gaat om overdreven en schandalige repressie. Om even een vergelijking te maken. In Belfast waren er een maandlang rellen met heel wat schade en 70 gewonden bij de politie. Op het einde van de maand bleek dat in totaal 106 mensen waren opgepakt. Wij betoogden vreedzaam, er was geen enkele uitspatting en de politie slaagde er toch in om op één avond meer mensen op te pakken…

Ken je nog voorbeelden van repressie tegen jongeren?

Uiteraard. Zo is er de combitaks. Die uitvinding werd destijds ook toegepast op zowat 400 jongeren die in Gent werden opgepakt na een antifascistische actie. Het gaat zogezegd om een vergoeding voor het inzetten van politiewagens van de plaats van arrestatie naar de cel. Uiteindelijk werd deze combitaks in Gent ingetrokken na protest. Een ander voorbeeld van politiegeweld: in juni 2012 was er in Elsene een betoging van de reactionaire en extreme rechterzijde, met ook militanten van Nation. Er was een tegenbetoging die gewelddadig de kop werd ingedrukt. Twee antifascisten moesten naar het ziekenhuis, terwijl extreemrechts onder bescherming van de politie ongehinderd kon betogen.

Zullen de Actief Linkse Studenten en Scholieren hier campagne rond voeren?

Zeker en vast! We moeten deze aanval bekend maken en aanklagen. Na de aanvallen op het onderwijs – die doorgaan met onder meer nieuwe voorstellen van minister Marcourt – wordt een directe aanval op jongeren ingezet met willekeurige boetes. Er worden zelfs GAS-boetes gegeven voor jongeren die wat met de sneeuw speelden!

We beginnen met een actie op 18 februari om 18u voor het stadhuis van Brussel. We zullen daar mee voor mobiliseren en protesteren tegen de willekeurige pestboetes die ons worden opgelegd.

Betoging : maandag 18 februari om 18u aan het stadhuis van Brussel

>> Facebook evenement