Stop het wanbeleid dat jongeren criminaliseert!

De afgelopen weken is de campagne TegenGAS opgezet om de enorme woede tegenover de willekeurige Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in actie om te zetten. Er waren al enkele eerste protestacties in Gent en Antwerpen. Ondanks het breed gedragen verzet tegen de GAS-boetes beslissen diverse besturen om de toepassing ervan uit te breiden. Met 18 nieuwe GAS-ambtenaren in Antwerpen, kan burgemeester De Wever nu al rekenen op 368 van dergelijke sanctionerende ambtenaren.

Vaak wordt gesteld dat de GAS-boetes toch moeten kunnen om overlast te bestrijden. Zo stelde De Wever dat er meer GAS-ambtenaren komen om problemen als sluikstorten aan te pakken. In plaats van gratis en degelijke (lees: meer frequente) huisvuilophaling in te voeren en daaraan gekoppeld meer publieke vuilbakken te plaatsen, beslist het bestuur om meer GAS-boetes uit te schrijven. Zouden 18 extra straatvegers in de strijd tegen sluikstort niet efficiënter zijn dan 18 GAS-ambtenaren?

De afbouw van openbare dienstverlening leidt tot meer overlast en een gebrek aan ontspanningsmogelijkheden. De afgelopen decennia werden vuilzakken een pak duurder, verdwenen vuilbakken uit de straten zodat we toch maar de dure zakken zouden gebruiken, was er geen geld voor infrastructuur voor jongeren,… Dat beleid wordt vandaag onverkort verder gezet onder het mom dat er geen geld is. Het is gemakkelijker om hangjongeren aan te pakken dan om werkloosheid te bestrijden. In plaats van de sociale behoeften aan te pakken, wordt de gewone bevolking gecriminaliseerd. Dat is waar GAS-boetes tot dienen.

De GAS-boetes getuigen van een grote willekeur. Het is de GAS-ambtenaar – die in sommige gevallen slechts een opleiding van 40 uur of een week heeft genoten – die beslist wat al dan niet ‘overlast’ vormt. De leidraad voor het optreden van de GAS-ambtenaar is het gemeentelijk politiereglement, waarin lokale politici zonder aarzelen zaken zetten die regelrecht ingaan tegen pakweg de internationale mensenrechten. Recht op collectief actievoeren? Wordt erkend in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar het wordt meteen weerlegd in tal van politiereglement, zoals dat van Hasselt waar je zelfs geen flyer mag uitdelen zonder toelating van de burgemeester of tal van reglementen die bepalen dat je zelfs voor een publieke bijeenkomst in een zaaltje toelating aan de gemeente moet vragen.

De campagne TegenGAS koppelt verzet tegen de willekeur van de GAS-boetes met een sociaal programma waarmee meteen echte antwoorden worden geboden op overlast en allerhande sociale problemen. Werk hieraan mee!

 

13-14 april. Socialisme 2013

Startmeeting op zaterdag 13 april van 13 tot 14u30: Jongeren in strijd voor een toekomst, met onder meer een spreker van TegenGAS.

Debat op zondag 14 april van 13u30 tot 16u. Stop de GAS-boetes. Geef ons een toekomst in plaats van repressie. Met onder meer sprekers van TegenGAS en Brusselse JOC

Meer info Klik op het logo hieronder