Sheriff Thielemans (Brussel) versus betogers

De regering heeft haar voorstellen rond de uitbreiding van de GAS-boetes aan het parlement overgemaakt. De minimumleeftijd voor zo’n boete zou verlagen naar 14 jaar, de hoogte van de boete kan oplopen tot 350 euro, alle gemeentelijke ambtenaren zouden GAS-boetes kunnen opleggen, er kan een plaatsverbod van een maand worden opgelegd,… Het doel is duidelijk: de bestaande willekeur versterken door nog meer repressieve mogelijkheden te bieden. De Liga voor de Mensenrechten heeft het over een “gerecht van sheriffs”.

Een van die sheriffs die zich lokaal heer en meester waant en naar believen GAS-boetes uitdeelt, is Freddy Thielemans (PS) in Brussel. Bij een vreedzame betoging tegen een bijeenkomst van superrijken in Brussel, werden 145 mensen opgepakt (waaronder 13 militanten van LSP). Zij kregen begin april allemaal GAS-boetes van 50 euro in de bus wegens “deelname aan een samenscholing die het verkeer hinderde.”

Thielemans had als burgemeester van Brussel-stad een banket van een van de rijkste patronale lobbygroepen uit Europa verwelkomd. En dat in een gemeente waar een kwart van de bevolking werkloos is en waar er duizenden daklozen op straat leven. Vreedzaam betogen om dat aan te klagen, mag blijkbaar niet. Er was geen enkel incident, maar de politie stelt in het PV dat de betogers “zich amuseerden met het blokkeren van de kleine ring in beide richtingen”. Dat wordt ingeroepen om de arrestaties en GAS-boetes te rechtvaardigen.

De opgepakte betogers stuurden een schriftelijk verweer naar de GAS-ambtenaar, die tegelijk “apolitiek en neutraal” is als Gemeentesecretaris aangesteld door de meerderheid. Hij vond het niet nodig om in te gaan op onze schriftelijke vragen om gehoord te worden. De burgemeester laat ons oppakken, zijn gemeentesecretaris bepaalt de straf en weigert ons recht op weerwoord. De gemeente hoopt 145 keer 50 euro, goed voor 7.250 euro, te incasseren. Zo wordt duidelijk hoe de gemeente Brussel rekent op 3 miljoen euro GAS-inkomsten per jaar.

Samen met de Jeunesses Ouvrière Chrétienne (JOC, de Franstalige tegenhanger van KAJ) en anderen ter linkerzijde zijn wij overtuigd van de nood aan een collectief antwoord op deze aanslag op onze vrije meningsuiting. Als we dit laten passeren, wat zal dan nog volgen? GAS-boetes voor wie een piket durft te plaatsen, gecombineerd met een plaatsverbod? Wij willen nu naar de rechtbank om beroep aan te tekenen tegen de boetes, maar dat kost ons enkel aan procedurekosten 40 tot 80 euro per boete! Daarom is er een solidariteitsoproep om geld op te halen. Tevens is er een protestactie voorzien aan de gemeenteraad van 13 mei.

  • Solidariteit met de GAS-slachtoffers en hun juridisch verzet: stort op 001-2260393-78 met vermelding ‘Solidariteit GAS-Brussel’
  • Protestactie voor het gemeentehuis op 13 mei om 15u30