Repressiemachine op volle gas

Terwijl een groot deel van de bevolking ofwel negatief staat ofwel vragen heeft bij de willekeurige repressiemaatregelen van de GAS-boetes, was er in het parlement amper tegenstand. Met de steun van oppositiepartij als N-VA werd de minimumleeftijd verlaagd tot 14 jaar en werd de hoogte van de boetes verhoogd tot 350 euro (voor minderjarigen 175 euro). De stelselmatige uitbreiding van het stelsel van GAS-boetes zorgt voor een nooit geziene willekeur.

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd de uitbreiding van de GAS-boetes goedgekeurd door de meerderheidspartijen aangevuld met N-VA. De meeste maatregelen werden ook door VB gesteund, maar de partij onthield zich. Enkel Groen stemde tegen. De GAS-boetes geven een quasi willekeurige macht aan de gemeenten om naar goeddunken boetes uit te delen om de kas te spekken of om zich een bepaald imago aan te meten. Kleine overlast zal het echter niet aanpakken. Om sluikstorten aan te pakken, zou gratis en regelmatige huisvuilophaling en een drastische uitbreiding van publieke vuilbakken bijvoorbeeld veel efficiënter zijn. Om wildplassen tegen te gaan, is er nood aan openbare toiletten. In plaats van vuilbakken en toiletten krijgen we nu meer GAS-boetes.

De boetes werden onder meer controversieel door uitspattingen zoals de GAS-boete voor jongeren die een broodje aten op een publieke plaats, fout op een bankje zaten of de 308 Antwerpenaren die een GAS-boete kregen omdat ze hun vuilniszak op woensdag 1 mei gewoontegetrouw buiten zetten zonder erbij te denken dat het een feestdag was en de zakken dus een dag later buiten moesten staan.

We hebben het dan nog niet over hoe de GAS-boetes worden gebruikt om bedelaars te verjagen – in Antwerpen werden vorig jaar gemiddeld drie GAS-boetes per dag gegeven aan bedelaars. Pak de armen aan zodat de armoede niet zichtbaar is, dat is het armoedebeleid van de gevestigde partijen. In Gent vroeg de ‘progressieve’ burgemeester Termont overigens een nationaal bedelverbod omdat het effect van de GAS-boetes te beperkt was, veel bedelaars beschikken immers niet over een domicilieadres…

De GAS-boetes worden vooral gebruikt omdat een normale vervolging met de mogelijkheid van wat onder dit systeem een ‘eerlijk proces’ wordt genoemd niet haalbaar was door het falen van het gerechtelijk apparaat. De tekortkomingen in het gerechtelijk stelsel werden gebruikt om het recht op een eerlijk proces administratief af te schaffen. Waarom al die poespas als er ook gewoon direct een boete kan opgelegd worden? Als het dan nog eens het eigen falen op gerechtelijk vlak kan toedekken, is het helemaal goed. En wie ligt nu wakker van het recht op verdediging van wie een boete krijgt?

Met de GAS-boetes kan zowat iedere vorm van afwijkend gedrag naargelang de koers van het lokale gemeentebestuur worden bestraft. Zo wordt het ook tegen betogingen gebruikt, in Brussel worden 145 mensen vervolgd met een GAS-boete omdat ze deelnamen aan een vreedzame betoging. Als we dit aanvaarden, zal de werking van de GAS-boetes steeds verder worden uitgebreid. Alles wordt overlast: een radio in de auto die te luid staat, een baby die op een verkeerd ogenblik begint te huilen, kinderen die spelen, havelozen die moeten bedelen om te overleven,… Niets mag nog en de GAS-boetes zijn niet hoog genoeg om ze voor een goedkoper tarief te kunnen afkopen (zoals frauderende diamanthandelaars dat kunnen).

De meerderheidspartijen en hun loyale bondgenoot van de N-VA willen willekeurige repressie vrije baan geven. Ze laten hiermee Big Brother overuren kloppen en bereiden zich voor om ook iedere vorm van contestatie van hun asociale beleid op repressieve wijze de kop in te drukken. Naarmate de achterliggende context van kapitalistische crisis alle autoriteit van de gevestigde instellingen ondermijnd, is er meer nood aan repressie. Wij zijn het niet eens met het opvoeren van de repressie en roepen op om tegengas te geven.

 

     

  • Vanavond in Gent: groot GAS-boete debat. Met burgemeester Termont, Mathias Vander Hoogerstraete (TegenGAS), Raf Jaspers (Liga voor Mensenrechten) en Geert Decock (Unie voor Jeugdadvocaten). Meer info