GAS-kraan verder opengedraaid – hypocrisie van de bovenste plank

Moest er een GAS-boete voor hypocrisie bestaan, heel wat politici zouden vandaag zo’n boete verdienen. Tegen een breed gedragen verzet in, zullen ze vandaag de strengere GAS-regels goedkeuren. Veel politici verklaren dat ze het eigenlijk eens zijn met de kritiek op de GAS-boetes en/of dat ze de verstrenging zelf niet zullen toepassen in hun gemeente. Tegelijk zullen ze de verstrenging wel allemaal goedkeuren.

Het gamma aan flauwe excuses en argumenten is blijkbaar even uitgebreid als het gamma aan absurde GAS-regels in diverse gemeenten. Zo verklaarde Bart Somers – de burgemeester van Mechelen waar jongeren een GAS-boete kregen voor het eten van een broodje op de trappen van een kerk – in De Standaard: “Ik ben het eens met de kritiek op de GAS-wetgeving zoals ze tot nu toe gefunctioneerd heeft”. Meryame Kitir van SP.a: “Ik begrijp de bezorgdheid. Maar we moeten het vertrouwen geven aan de lokale bestuurders.” Stefaan Vercamer van CD&V: “Mijn kinderen begrijpen niet waarom ik de wetgeving goedkeur. Ikzelf ben ook weinig enthousiast.”

De Gentse burgemeester Termont – de sheriff die aan het hoofd van het zelfverklaarde ‘meest progressieve’ bestuur van Vlaanderen staat – herhaalde de spreidstand die hij ook op een GAS-debat naar voor bracht: enerzijds is hij het met de tegenstanders eens, maar anderzijds zijn er nu eenmaal maatregelen tegen overlast nodig.

Aan sociale maatregelen zoals een fors opdrijven van het aantal publieke vuilnisbakken, openbare toiletten of ontspanningsmogelijkheden voor jongeren heeft Termont uiteraard nog niet gedacht. Neen, zijn ‘progressieve ploeg’ zal integendeel ‘progressief’ besparen, dit jaar alleen moet 24 miljoen euro gevonden worden. Zijn groene coalitiepartners zullen vandaag tegen de GAS-regels stemmen, maar in Gent zullen ze (net als elders zoals in Mechelen) geen enkele stap zetten om overlast als wildplassen en sluikstort ook effectief te bestrijden op lokaal vlak. Ook de groenen zullen niet verder komen dan een spreidstand waarbij ze uiteindelijk repressie als laatste strohalm voor een falend beleid bovenhalen.

De burgemeesters van de meerderheidspartijen verklaren bijna eensgezind dat ze de strengere wet die ze vandaag zelf in het parlement zullen goedkeuren in hun hoedanigheid van burgemeester niet zullen toepassen. De burgemeesters van oppositiepartij N-VA daarentegen zijn wel erg enthousiast. De meerderheid voert dus een maatregel door die vooral de oppositie goed vindt en waar ze zelf maar matig enthousiast over zouden zijn? Moest de twijfel en de bezorgdheid oprecht zijn, dan zouden de parlementsleden van de meerderheidspartijen het voorstel naar de prullenbak verwijzen. De wet tegelijk goedkeuren en bekritiseren, is hypocrisie van de bovenste plank.

Straks mogen 14-jarigen beboet worden; lopen de boetes op tot 175 euro (voor minderjarigen) of 350 euro voor meerderjarigen; en krijgen de gemeenten een nog uitgebreider arsenaal aan mogelijkheden om naar hun eigen willekeurige inzichten boetes op te leggen waarbij de gemeente tegelijk de regels en de boetes oplegt als het beroep tegen de boetes behandelt. Een vuilniszak op een foute dag buiten zetten? Deelnemen aan een betoging waarvan je niet weet of ze toegelaten is? Een blikje openen op een fout plein of in een foute wijk? Het kan allemaal een GAS-boete opleveren. Toen George Orwell over Big Brother schreef, was hij bijzonder vooruitziend. Hij vergiste zich enkel inzake timing, het ging niet over 1984 maar over 2013.

Wij verzetten ons tegen de GAS-boetes omdat het willekeur en repressie in de hand werkt. Het is een instrument dat steeds meer wordt ingezet om iedere vorm van verzet en contestatie de kop in te drukken. Na de GAS-boetes tegen betogers in Brussel, volgden vorig weekend GAS-boetes tegen betogers in Antwerpen. Er wordt bovendien steeds meer met GAS-boetes gedreigd bij het uitdelen van pamfletten of het publiek campagne voeren. Een mening uiten wordt administratief en op willekeurige basis aan banden gelegd.

Als tegenstanders van de GAS-boetes stellen wij voor om overlast als sluikstorten en wildplassen effectief te bestrijden. Niet op een repressieve wijze maar door een uitgebreid plan van publieke investeringen in infrastructuur zoals publieke vuilniszakken, gratis en degelijke openbare toiletten, ontspanningsmogelijkheden voor jongeren,… Daar heeft geen enkele politicus het vandaag over. Ze wentelen zich in hun hypocrisie met als resultaat dat de mogelijkheid en straks ook de praktijk van nog meer willekeur en repressie wettelijk vastgelegd is. Hoog tijd om tegengas te geven!