Na TegenGAS nu ook Franstalige campagne opgezet: StopSAC

Enkele maanden na de lancering van TegenGAS in Vlaanderen wordt ook in Brussel een platform opgezet om collectief in verzet te gaan tegen de gemeentelijke administratieve sancties. Het platform brengt individuen en organisaties bijeen in de strijd tegen de criminalisering van jongeren en tegen het gebruik van GAS-boetes om iedere vorm van protest de kop in te drukken.

Het platform kwam tot stand nadat verschillende militanten een GAS-boete opliepen bij protestacties. Zo werden 145 betogers in oktober vorig jaar opgepakt tijdens een betoging die gericht was tegen een ‘banket van rijken’. Er werden in juni vorig jaar ook antifascistische betogers opgepakt. Nu wil de regering de toepassing van de GAS-boetes verder uitbreiden en veralgemenen in heel het land. De GAS-boetes worden overigens ook gebruikt om de kas van de gemeenten te spekken. Een medewerker van minister Milquet erkende dat het stelsel “een miljoen euro kost, maar drie keer zoveel kan binnen brengen.”

Het platform StopSAC wil zich niet beperken tot het juridische element van de discussie, ook al moet ook op dat vlak een antwoord geboden worden. Er werden ook acties opgezet, zo waren er op 18 februari een 200-tal actievoerders en werd midden mei actie gevoerd aan de gemeenteraad. Tegelijk werd een juridische campagne opgezet, er zijn inmiddels 31 dossiers van hoger beroep ingediend tegen GAS-boetes van elk 40 euro.

Momenteel omvat het platform een tiental organisaties waaronder ALS en LSP maar ook JOC (Franstalige tegenhanger van KAJ), ABVV-studenten, Comac,… Op 13 mei was er een interpellatie in de gemeenteraad en werd ’s avonds ook actie gevoerd. Na de examens zal de campagne worden voortgezet. We willen bij het begin van het nieuwe academiejaar een grote actie opzetten.

Om de juridische campagne mogelijk te maken, wordt financiële steun gezocht. Stort op rekeningnummer BE09 5230 8059 5557 van ‘StopSAC’ met vermelding ‘steun boetefonds’.

Zaterdag 29 juni om 14u Centraal Station Brussel: betoging tegen GAS-boetes