Niet investeren in oorlog, maar in bestrijding van ellende

betoging24april

De mobilisatie naar de betoging van 24 april tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen door de Belgische regering (ter waarde van enkele miljarden) heeft begin maart nog aan belang gewonnen. De Verenigde Staten vroegen België toen officieel om deel te nemen aan de militaire operaties in Syrië, voorheen werd enkel in Irak gebombardeerd. Dergelijke bloedige interventies hebben de regio in chaos ondergedompeld en doen miljoenen mensen vluchten.

België in imperialistische oorlog

Albert Einstein zei dat waanzin erin bestaat om steeds hetzelfde te doen, maar een ander resultaat te verwachten. Dit gaat ook in deze kwestie op. De bombardementen, vernielingen, het inzetten van militairen, ‘pragmatische’ allianties met krijgsheren en reactionaire religieuze leiders, het inzetten van drones, … het duwde landen als Afghanistan en Irak verder het moeras in.

Vernielingen, de afwezigheid van perspectieven en het gevoel van bezetting vormen een ideale voedingsbodem voor zelfverklaarde ‘verzetsstrijders’ vanuit erg reactionaire hoek. De Britse krant The Guardian berichtte over het doelgerichte uitschakelen van 41 terroristen in Pakistan die met een drone aangevallen werden. De krant merkte op dat er ook 1.147 burgerslachtoffers vielen, ‘collateral damage’ heet dat. Je moet al erg wereldvreemd zijn om te denken dat dit niet zal gebruikt worden in de propaganda van religieuze fundamentalisten.

De federale regering besliste om tussen 2019 en 2030 maar liefst 9,2 miljard euro extra in defensie te investeren. Het gaat onder meer om de aankoop van 34 gevechtsvliegtuigen, de beruchte F35’s. Daarnaast ook twee fregatten, zes mijnenjagers en zes drones. De uitgaven voor defensie zouden oplopen tot 1,3% van het BBP tegen 2030, maar de NAVO eist dat het tot 2% stijgt. Het geld voor slechts één van die F35’s volstaat om een jaar lang 3.750 extra leerkrachten aan te werven. Het toont waar de prioriteiten van deze regering liggen…

Voor de behoeften van de gewone mensen is er geen geld. Maar voor oorlogsavonturen die de vluchtelingencrisis en het gevaar op terrorisme versterken, zijn er blijkbaar wel middelen. Toch voor zover dit de economische belangen en de toevoer van olie dient.

De vijand van mijn vijand: niet noodzakelijk mijn vriend!

De westerse machten springen met hun voeten vooruit in het oorlogsmoeras. Hun strategie is die van de brandweerman die zelf pyromaan is. We verzetten ons tegen alle imperialistische en militaire interventies in het Midden-Oosten. Maar dit betekent niet dat we Assad, Rusland of Iran steunen. Die regimes vonden elkaar op dezelfde basis als de machten van de NAVO: de uitbuiting en onderdrukking van de bevolking.

Enkel gezamenlijke strijd van de werkenden en armen in de regio over etnische en religieuze grenzen heen kan tot stabiliteit leiden. Daartoe moeten we de beschikbare middelen en de rijkdom uit handen van de elite halen zodat het mogelijk wordt om iedereen een degelijke toekomst te bieden door te investeren in gezondheidszorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, … De massa’s moeten hiervoor zelf het initiatief nemen, niet om de top van de piramide van kapitalistische uitbuiting te vervangen maar om het volledige systeem te bestrijden. We kunnen ons vertrouwen enkel stellen in de energie en de woede van de massa’s tegen de crisis, de oorlog en de hongersnood.

Dat is waarom de Actief Linkse Studenten en LSP oproepen om op 24 april mee te betogen tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen en tegen alle imperialistische avonturen, maar ook tegen de logica waarop de heerschappij van oliebedrijven, corrupte elites en de wereld van Wall Street gebaseerd is. We zijn niet veroordeeld tot het ondergaan van dit systeem van ongelijkheid en uitbuiting, we kunnen strijden voor een andere wereld, een wereld waarin het kapitalisme naar de prullenmand van de geschiedenis wordt verwezen!