Racisme #opkuisen

Staatssecretaris van Asiel en blijkbaar ook van Netheid in het Maximiliaanpark, Theo Francken, schokt met een nieuwe Trumpiaanse uitspraak. Zijn dagelijkse berichtgeving over hoeveel vluchtelingen opgepakt zijn in het Maximiliaanpark liet hij volgen door de hashtag #opkuisen. Zelfs Wouter Beke en Alexander De Croo vonden het er over.

Reactie door Geert Cool, woordvoerder Blokbuster

In tegenstelling tot Beke en De Croo hebben wij niet alleen een probleem met het taalgebruik, maar nog veel meer met het gevoerde beleid. Dat wordt ook door Beke en De Croo gesteund. Hun politiek bestaat uit het bestrijden van de armsten en zwaksten in de samenleving. Die worden niet gezien als mensen met recht op een degelijk leven en een toekomst, maar als afval. Afval dat moet opgekuist worden en volgens Francken veroorzaakt is door “linkse puinhopen” (hoe lang kan hij dat fabeltje nog opdiepen: hij zit ondertussen al drie jaar op post!).

Het asielbeleid is vandaag gericht op het ‘opkuisen’ van mensen. Er is een enorm vluchtelingenprobleem dat onlosmakelijk verbonden is met een jarenlange politiek van oorlogsvoering en neokoloniale plunderingen. Ook de Belgische regering is daar mee verantwoordelijk voor, maar doet er alles aan om het asielbeleid niet te verbinden met het buitenlandse beleid. Zo wordt een discussie over echte oplossingen uit de weg gegaan. Verder dan een struisvogelbeleid komen Francken en co niet: als de vluchtelingen uit het zicht zijn, is er geen probleem meer. Het probleem wordt geherdefinieerd: niet het vluchten op zich is problematisch, maar wel het feit dat die asielzoekers het aandurven om in ons zicht te lopen, slapen en leven. En de staatssecretaris zelf ziet de komst van elke asielzoeker als een doelbewuste poging om zijn beleid te saboteren. De man denkt wellicht dat de nulmeridiaan door de bek van zijn Twittervogel loopt. Een niet onbelangrijke opmerking: consequent links stond vooraan in het verzet tegen onder meer de oorlog in Irak en waarschuwde toen al dat die imperialistische invasie zou leiden tot sectaire conflicten met bijhorende gevolgen, ook voor West-Europa. Het was de rechterzijde van Bush en Blair die het Midden-Oosten tot een puinhoop heeft herschapen. Dus, Theo, kom niet meer af met die nonsens over ‘linkse puinhopen.’

De uitspraak van Francken doet ook denken aan de verkiezingscampagne van het Vlaams Blok in 1994. “Grote kuis” was toen de slogan met een veegborstel erbij, een campagne die overigens in de jaren 1930 ook al gevoerd werd door het fascistische Rex. Het leidde in 1994 tot een affichecampagne waarop de nazi’s afgebeeld werden en de slogans “De vorige kuisploeg had ook van die mooie beloften” en “Het enige dat opgekuist moet worden, is het Vlaams Blok zelf.” Daarmee willen we niet zeggen dat Francken een nazi of een fascist zou zijn, in tegenstelling tot de staatssecretaris gaan wij voorzicht om met termen. Maar er is wel een opmerkelijke gelijkenis die uitdrukking geeft aan de wijze waarop de N-VA de voormalige Blok-kiezers naar zich toetrekt. Ook opmerkelijk is dat de reacties op de Vlaams Blok-uitspraak en benadering van Francken zo lauw zijn. Er is geen sprake van het opruimen van de rangen van de regering. Een groot deel van het politieke establishment is het immers met Francken eens, zonder dit zo gezegd te willen hebben.

Er is een strategie nodig om racisme op te kuisen. Dat zal niet gebeuren door ons te richten tegen de zwaksten in de samenleving, diegenen die aan de willekeur van Libische milities of een Turkse dictator worden overgelaten. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de vele sociale tekorten hier of problemen van oorlog, ellende en armoede in hun land van herkomst. Deze problemen zijn verbonden met het kapitalistisch systeem van steeds grotere ongelijkheid. “De hemel van de rijken is gemaakt door de hel van de armen,” merkte Victor Hugo al op. Er wordt geprobeerd om gewone werkenden wijs te maken dat zij bij de ‘rijken’ behoren, maar als we over ‘rijken’ spreken hebben we het wel degelijk over die 1% superrijken of zelfs die 8 rijksten die evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking.

We moeten ons trouwens geen illusies maken. Wat vandaag geldt voor vluchtelingen, kan morgen eveneens van toepassing zijn voor werklozen, zieken, gepensioneerden, … De regering is al goed bezig om die groepen te stigmatiseren. De hardwerkende Vlaming zal er zelf evenmin aan ontsnappen: ook hij wordt ooit een gepensioneerde en vandaag is die hardwerkende Vlaming die het met pakweg een onderbetaalde flexi-job moet doen, evenzeer slechts een cijfer (‘afval’) dat uit de werkloosheidsstatistiek kan gehaald worden zodat over ‘jobs, jobs, jobs’ kan opgeschept worden. De enigen voor wie de rechtse regering wat ‘menselijkheid’ toont, zijn de superrijken. Aan de opbrengst van hun effecten kunnen we toch niet teveel morrelen. Dat zou slecht zijn voor ‘onze’ concurrentiepositie.

Racisme is eigen aan het kapitalisme. In onze strijd ertegen moeten we de oorzaken aanpakken en tegen het systeem strijden. Om die strijd te versterken, moeten we ons organiseren en naar buiten komen met acties en campagnes. Daarin moeten we duidelijk maken dat racisme slechts één onderdeel is van de pogingen om al wie uit de boot van de superrijken valt te verdelen om eengemaakte strijd tegen te gaan. We moeten wijzen op de echte verantwoordelijken voor de vreselijke problemen die mensen ertoe dwingen om te vluchten maar ook voor de problemen van sociale tekorten bij ons. En we hebben nood aan een alternatief waarin de belangen van de meerderheid van de bevolking centraal staan en niet de winsten van een handvol superrijken.

Op 26 oktober organiseren wij een protestactie tegen Theo Francken in Antwerpen. Op 3 oktober is er ook in Leuven een actie. Wij zijn voor vreedzame betogingen die pleiten voor solidariteit in plaats van racisme. Samen strijden om racisme op te kuisen!