9 mei: “Undivided against racism” in Leuven. Protesteer mee tegen extreemrechts!

Op een sociaal bloedbad gecreëerd door de winsthonger van enkelen vindt extreemrechts een vruchtbare voedingsbodem voor verdeeldheid, racisme en een dehumaniserend discours. Het Vlaams Belang had het door de sterke groei van N-VA de afgelopen jaren moeilijk. Maar de partij doet er alles aan om terug te komen. Er was al vooruitgang bij de lokale verkiezingen van oktober en nu hoopt het VB hetzelfde te doen in de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.

Artikel door Sander (Dendermonde) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Het VB moet zich regelmatig distantiëren na incidenten met leden en kandidaten. Laatst nog dook er een foto op van de Hasseltse VB-voorzitster Katrina Langlet die een Hitler-groet bracht. De partijleiding kondigt telkens aan dat zoiets niet kan, maar sancties volgen er nooit. Meer nog: neofascistische figuren uit groepen als Schild & Vrienden zijn meer dan welkom. Dries Van Langenhove werd niet alleen lijsttrekker voor het VB in Vlaams Brabant, maar wordt ook ingezet voor de online campagnes van de partij. De studenten van het VB, de NSV (Nationalistische Studentenvereniging), mochten in maart hun racistische praat in De Zevende Dag op televisie brengen. Van Langenhove, die uit het rechtse KVHV komt, wordt regelmatig opgevoerd in de media.

Dat het Vlaams Belang zou terugkeren, hebben wij tien jaar geleden al voorspeld. Alle regeringen sinds het uitbreken van de crisis in 2008 schoven de gevolgen ervan door naar de werkende bevolking terwijl de 1% rijksten belastingverlagingen en andere voordelen toegestopt kregen. Met N-VA in de regering werd de vennootschapsbelasting verlaagd, de pensioenleeftijd opgetrokken, de levensduurte swingt de pan uit, gewone werkenden zien hun elektriciteitsfactuur fors stijgen, … Terwijl de economische top de winsten telt, hebben meer en meer mensen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. N-VA beweerde dat het besparingsbeleid nodig was om de begroting op orde te stellen, maar nu blijkt het tekort nog steeds ruim 8 miljard te bedragen! N-VA wil de coalitie waar ze in december met slaande deuren uit stapte, na 26 mei verderzetten maar dan met Jambon als premier. De inzet: keihard blijven besparen op onze kap.

Het Vlaams Belang probeert de frustratie die velen voelen als gevolg van hun economische situatie te kanaliseren in haat tegenover migranten. In plaats van zich te richten tegen de superrijken, worden vluchtelingen, migranten en andere armen geviseerd. Ondertussen wordt met geen woord gerept over de oorzaken van migratie.

Het VB probeert zich een sociaal masker aan te meten, maar is allesbehalve een sociale partij. In het Europees Parlement stemde de partij tegen een verhoging van het minimumloon, de loonwet van 1996 om onze lonen op dieet te zetten werd destijds mee goedgekeurd door het toenmalige Vlaams Blok. De wet om jacht op langdurig zieken op te voeren onder De Block werd eveneens gesteund. In 2011 stemde het VB voor een militaire interventie in Libië en in 2014 voor interventies in Syrië en Irak. Militaire interventies vergroten de problemen in die landen en liggen mee aan de oorzaak van vluchtelingenstromen en ellende. In deze verkiezingscampagne is het VB onder meer voorstander van een versnelde afbouw van werkloosheidsuitkeringen, afbouw van brugpensioen, afbouw van de koppeling tussen loon en anciënniteit, …

Extreemrechts vertrekt van een antisyndicale houding. Het verdeelt de werkende bevolking om de belangen van de superrijken te verdedigen. Vakbonden zijn daar een obstakel voor. Vandaar verschillende pogingen van onder meer Dries Van Langenhove om stakersposten te intimideren. VB-voorzitter Van Grieken deed in 2014 hetzelfde uit protest tegen de stakingen tegen het asociale beleid van Michel I. Extreemrechts heeft er de krachten niet voor, maar zou niet aarzelen om net als de fascisten destijds met geweld de arbeidersbeweging aan te vallen om de winsten van de rijken te beschermen.

Toen de N-VA in december probeerde om een langgerekte kiescampagne rond migratie tot stand te brengen, speelde het Vlaams Belang daar handig op in. De ‘Mars tegen Marrakesh’ in december was de grootste extreemrechtse betoging sinds lange tijd. Helaas was het tegenprotest kleiner, wat het zelfvertrouwen van het VB verder versterkte. Vorig jaar organiseerde NSV een betoging voor apartheid in Zuid-Afrika. Dankzij steun van Schild & Vrienden was de opkomst opnieuw groter dan op de eerdere jaarlijkse NSV-betogingen. Gelukkig was de antifascistische tegenbetoging op initiatief van Blokbuster en ALS nog steeds dubbel zo groot.

Dit jaar verzamelt NSV op 9 mei in Leuven. Er wordt betoogd voor “remigratie”, wat neerkomt op het gewelddadig uitzetten van al wie hier volgens hen niet thuishoort. Dit is uiteraard onmenselijk en het biedt bovendien geen antwoord op de redenen waarom mensen vluchten. Maar dat doet er voor extreemrechts allemaal niet toe: het wil vlak voor de verkiezingen angst en haat tegen migranten op de agenda zetten.

Er is een tegenbetoging onder de naam “Undivided against racism” gesteund door verschillende organisaties, waaronder Blokbuster en ALS. In de oproep staat onder meer: “Extreemrechts teert op sociale problemen en ontevredenheid, maar ze hebben hier geen oplossingen voor: niet voor oorlog, niet voor armoede, niet voor klimaatverandering en niet voor sociale problemen zoals werkloosheid, dakloosheid, lage lonen en lage pensioenen. Om deze redenen komen wij op straat. Niet enkel tegen discriminatie, maar ook voor een samenleving die tegemoetkomt aan de noden van iedereen.”

Wij komen op voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om op te groeien in vrede, voorspoed en vrij van eender welke vorm van onderdrukking. Daartoe is een breuk met het kapitalisme nodig en moeten we de sleutelsectoren van de economie op democratische wijze in handen nemen. Door de beschikbare rijkdom in een democratische geplande economie in te zetten voor de behoeften en noden van de volledige bevolking, ontnemen we extreemrechts de basis om racistische en andere verdeeldheid te versterken.

Donderdag 9 mei 19u30 Martelarenplein Leuven – Facebook evenement