Nu is het dé moment om je te organiseren tegen extreemrechts!

Het Vlaams Belang haalde een verkiezingsoverwinning en meteen was er een breder platform voor de haat van deze partij. Er waren ook meteen enkele incidenten. In Tongeren raakte een 58-jarige man zwaar gewond in een incident van racistisch geweld. In Aalst verspreidde een VB-kiezer een racistische brief onder migranten: “Jullie zijn zo achter en ongeciviliseerd onbeleefd laf vuil achterbaks dom jullie zijn halve beesten zonde geen enkel waarde” (inclusief taalfouten). Horen we straks op festivals opnieuw slogans als ‘Handjes kappen, de Congo is van ons’ zoals vorig jaar op Pukkelpop? We mogen dit niet aanvaarden: nu is het dé moment om je te organiseren tegen extreemrechts.

door Geert Cool, woordvoerder campagne Blokbuster

Een ernstig antwoord bieden

We moeten weten van waar het succes van extreemrechts komt als we het willen bestrijden. Onze woede over racisme uiten, is belangrijk. Maar we willen toch vooral zoeken naar manieren om de steun voor extreemrechts en de aanwezigheid van racistische ideeën zo efficiënt mogelijk tegen te gaan. Met moraliserende vingertjes over hoe slecht racisme is, zullen we niet ver komen. We willen niet actief zijn om onszelf te overtuigen, maar om ingang te vinden bij bredere lagen van de bevolking.

Het Vlaams Belang won sterk in de verkiezingen omdat het sociaal klinkende eisen combineerde met racisme. Net als andere partijen sprak het VB over pensioenen en koopkracht, vaak met op het eerste gezicht dezelfde eisen als de linkerzijde. Het deed de werkgeversfederatie VBO al uitroepen dat PVDA en VB hetzelfde sociaaleconomische programma hebben. Dat is natuurlijk je reinste onzin. Het VB doet zich sociaal voor, maar verbergt daarachter een door en door asociaal programma dat zich niet alleen tegen migranten en Walen richt, maar ook tegen werklozen, holebi’s, vrouwen, vakbondsmilitanten, … Maar zolang de linkerzijde en de vakbonden eisen zoals rond een hoger minimumloon van 14 euro per uur (of 2.300 euro per maand), pensioen van 1.500 euro vanaf 65 jaar, uitkeringen boven de armoedegrens, … hoofdzakelijk in woorden verdedigen, is het moeilijk om het verschil te maken met de woorden van het VB. Deze eisen realiseren vergt strijd tegen het establishment, tegen de kapitalisten. Daar is het VB niet tot bereid. Het is in deze strijd dat het asociale karakter van het VB kan ontmaskerd worden.

Het Vlaams Belang koppelt de sociale eisen aan racisme: de rekening moet betaald worden door migranten en Walen. Concreet is dat niet, maar als andere partijen spreken over ‘betalen’ weten de meeste Vlamingen meteen dat er naar hun portemonnee wordt gekeken. De versterking van radicaal links zal hopelijk de mogelijkheid van een vermogensbelasting centraler in het debat brengen. Want laten we duidelijk zijn: onder de regering-Michel waren het niet de vluchtelingen of migranten die profiteerden, maar de rijken en speculanten. De afgelopen vijf jaar stegen de gemiddelde winsten in ons land met 3,2%, tegenover 1,8% in de buurlanden.

Echte vooruitgang voor de meerderheid van de bevolking door hogere lonen, betere sociale bescherming maar ook een einde aan oorlogen en neokoloniale plunderingen, vergen strijd tegen het systeem. Dat is moeilijker dan de vooroordelen die eigen zijn aan het kapitalisme uit te vergroten en de oorzaken voor sociale achteruitgang toe te schrijven aan migranten. Maar het is de enige realistische optie: het kapitalisme in crisis leidt tot steeds meer ongelijkheid en bijhorende sociale spanningen. Zonder breuk met het kapitalisme kunnen we niet bouwen aan een samenleving waarin de meerderheid van de bevolking een degelijk leven leidt. Vandaar ons programma van socialistische system change.

Samen op straat

De verkiezingsoverwinning van het VB geeft zelfvertrouwen aan extreemrechtse militanten en allerhande racisten. We moeten mobiliseren en op straat actie voeren zodat ze niet in staat zijn om dit zelfvertrouwen om te zetten in straatgeweld. Door jarenlang elke betoging van de studentenclub NSV (Nationalistische Studentenvereniging) in een studentenstad te beantwoorden met een grotere tegenbetoging, slaagden we erin om deze kweekvijver voor het Vlaams Belang sterk terug te dringen. Voor nieuwe parlementairen gaat het VB stilaan meer uitkijken naar de rechtse studenten van KVHV.

We moeten onze acties zelf organiseren en bepalen. Actiecomités om dit te doen en te discussiëren over onze eisen en verdere stappen, zijn essentieel. Zo kunnen we onze argumentatie verfijnen om beter te antwoorden op elke racistische uitspraak op school of op de werkvloer, waarmee we meteen ook duidelijk maken dat die uitspraken, laat staan bijhorend gedrag, niet aanvaard worden. Het zijn niet de migranten of vluchtelingen die voor sociale tekorten en problemen zorgen: dat is het resultaat van gebrek aan investeringen in degelijke jobs, uitkeringen, zorg, onderwijs, ontspanning, … Kortom door een gebrek aan perspectief op een betere toekomst.

Het kapitalisme in crisis brengt elementen van barbarij op de voorgrond. Extreemrechts is daar één van de uitdrukkingen van. We zullen het niet stoppen als we niet heel het systeem bestrijden. De kracht in de samenleving die in staat is om tot systeemverandering te komen, is de arbeidersbeweging. Dynamisch jongerenprotest werkt aanstekelijk voor de arbeidersbeweging. Dat zagen we nog bij de start van de klimaatacties in januari en februari.

We moeten strijdbewegingen massaler maken, ook inzake deelname, door dagelijkse bekommernissen op te nemen. Sociale eisen voor werk, onderwijs, gezondheidszorg, … voor iedereen zijn tevens het beste antwoord op de verdeel-en-heerspolitiek waar racisme een onderdeel van is. Deze eisen zullen we slechts bekomen door een maatschappijverandering: de steeds grotere ongelijkheid is eigen aan het kapitalisme en heeft verdeeldheid nodig. Een socialistische samenleving zal de hoop op een betere toekomst voor de meerderheid van de bevolking realiseren en daarmee meteen ook de weg van de reactionaire wanhoop definitief afsluiten.

Doe mee met de campagne Blokbuster. We speelden een rol in de eerste acties na de verkiezingen – onder meer met betogingen in Gent op 28 mei en 23 juni – en willen dat ook dit najaar doen met acties die het protest verder opbouwen. Als de VB-studenten van de NSV (Nationalistische Studentenvereniging) in maart volgend jaar in Antwerpen betogen, willen we een stevige tegenbetoging houden. Hiervoor hebben we ook jou nodig: organiseer je!