UGent: Geen fascisten in de Raad van Bestuur

 

Aanhangers van Schild & Vrienden, organisatoren van seksistische meeting met Jeff Hoeyberghs nu kandidaat voor de Raad van Bestuur

Eind april zijn er aan de UGent verkiezingen voor de Raad van Bestuur. Onder de kandidaten twee leden van KVHV: de organisatie die eerder in opspraak kwam omdat heel wat leden actief waren bij Schild & Vrienden en nadien ook nog omwille van de organisatie van een seksistische meeting met Jeff Hoeyberghs. De twee kandidaten voor de RvB zijn KVHV vice-praeses Robin Gouwy en zijn opvolger Willem De Ryckere. Daarnaast staan er voor de SoRa ook de broers Damien en Simon Segers kandidaat én de vriendin van Gouwy en voormalig bestuurslid KVHV Antwerpen (in de periode wanneer Filip Brusselmans daar Praeses was, Thaïs Aerts)

In december werd het extreemrechtse karakter van het Gentse KVHV nogmaals aangetoond. De groep nodigde Jeff Hoeyberghs uit om seksistische toogpraat te verkondigen, verpakt als een lezing aan de UGent. Toen deze meeting onder vuur kwam te liggen na protest van campagne ROSA en de Actief Linkse Studenten, ging KVHV in de verdediging.(zie: dit artikel in Het Laatste Nieuws) Een eenvoudige verontschuldiging of distantiëring van het extreme seksisme van Hoeyberghs vond KVHV overbodig. Zal de UGent aanvaarden dat er na Dries Van Langenhove opnieuw extreemrechtse haatzaaiers in de Raad van Bestuur zetelen? Figuren die flirten met uitspraken van Hoeyberghs die vindt dat “vrouwen slechte wetenschappers zijn omdat er altijd emoties mee gekoppeld worden”? Toen er breed gesteund protest tegen het seksisme van KVHV en Hoeyberghs was, reageerde de UGent erg lauw. KVHV kreeg een erg zachte sanctie: twee maanden uitsluiting tijdens de blok en de examenperiode. Door toen niet harder op te treden, is ruimte gelaten aan het KVHV om nu opnieuw naar buiten te komen met kandidaten voor de Raad van Bestuur.

De lezing van Jeff Hoeyberghs en de verdediging ervan door KVHV waren geen geïsoleerd incident. In september 2018 was er de ophefmakende Pano-reportage over Van Langenhove en zijn Schild & Vrienden die ontmaskerd werden als een racistische, seksistische en neonazistische club. In een geheime Discord-groep werd extreemrechtse propaganda gedeeld waarin werd opgeroepen om minderheden te vernederen of zelfs te doden, vrouwen werden omschreven als tweederangswezens die moeten doen wat er hen gezegd werd, en waarin gesteld werd dat de militanten zich moesten voorbereiden op een burgeroorlog. Dries Van Langenhove was zelf lid van het Gentse KVHV, dat ook voordien reeds door extreemrechts werd gedomineerd. Zo was huidig Europees Parlementslid Tom Van Den Driessche (Vlaams Belang) jaren geleden voorzitter van KVHV-Gent.

Heel wat Gentse KVHV’ers waren actief betrokken bij Schild & Vrienden. Robin Gouwy is één van hen. KVHV-voorzitter Wolfgang Van Der Veken Vyncke was dat ook. Die laatste probeerde op Terzake (Canvas) hopeloos de meeting met Hoeyberghs te verdedigen en ontkende daar betrokken te zijn geweest bij Schild & Vrienden, terwijl die groep hem zelf aanduidde als een van de aanwezigen op een interne vormingsdag.

Het is al langer duidelijk dat het KVHV geen gewone studentenclub is. Het is een extreemrechtse organisatie die stelselmatig probeert invloed te verwerven en zich uit te bouwen. Hiervoor worden alle mogelijkheden aangegrepen en wordt telkens opnieuw met provocerende activiteiten geprobeerd om de grenzen van het aanvaardbare te doen opschuiven.

Deelname aan de verkiezingen voor de Raad van Bestuur zijn gericht op het innemen van publieke functies om invloed te krijgen en zichzelf belangrijker te kunnen voordoen. Het was deze tactiek van Schild & Vrienden die Van Langenhove eerder in de Raad van Bestuur van de UGent bracht en andere leden in de Vlaamse Jeugdraad. Wie dacht de ophef rond Schild & Vrienden een einde hieraan maakte, vergist zich. De kandidatuur van Gouwy en De Ryckere voor de Raad van Bestuur van de UGent toont dat aan.

De grenzen van het aanvaardbare die extreemrechts wil veranderen, hebben onder meer betrekking op het verspreiden van haat tegen vrouwen, LGBTQI+-personen, andersdenkenden en al wie niet ‘Vlaams’ genoeg is. Zulke groepen moeten bestreden worden. Waarom blijft de UGent de uitbouw van KVHV faciliteren door het te erkennen als studentenorganisatie en op die basis subsidies en toegang tot universitaire lokalen te geven? Extreemrechts gebruikt dit om zich uit te bouwen en verder te provoceren.

Dat we niet op het bestuur van de UGent moeten rekenen om extreemrechts te bestrijden, zagen we in december. De rector stak zich weg achter een zachte sanctie van het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK). De studenten en het personeel zullen zelf moeten handelen en actie voeren tegen discriminatie en extreemrechts aan de universiteit. Met Campagne ROSA en ALS gaven we in december aan hoe dit kan. We zijn van plan om deze strijd verder te zetten, werk daaraan mee: contacteer ons en sluit je aan!

 

Robin Gouwy sprak in de introductievideo van S&V, die door hen verwijderd werd na de Pano reportage, maar nadien nog gebruikt werd in ‘De Ideale Wereld’

Robin Gouwy en Wolfgang Van Der Veken Vyncke, vice- en praeses van KVHV, beiden aanwezig op een interne vormingsdag van S&V