Strijden tegen racisme met campagne Solidarity

Het coronavirus toonde nog maar eens hoe gigantisch de tegenstelling tussen arm en rijk is. De moord op George Floyd was de druppel die de emmer deed overlopen, waarna het massaprotest van Black Lives Matter het systeem op zijn grondvesten deed daveren. Jongeren in heel de wereld vonden dit logisch en kwamen ook in actie. Na de klimaatacties komt de mondige ‘generatie protest’ opnieuw op straat. Hoe bouwen we in België een sterke beweging tegen racisme uit?

Artikel door Arne (Gent)

Wij pikken dit niet meer

Wij delen de afkeer tegen verdeeldheid en de drang om protest te organiseren. Met de campagne ‘Solidarity’ willen we jongeren en werkenden bijeenbrengen om te strijden tegen elke vorm van discriminatie, maar ook tegen het kapitalisme dat als systeem van ongelijkheid aan de basis ligt van racisme en andere vormen van verdeeldheid. We willen consequent in actie komen wanneer discriminatie zich voordoet, in welke vorm dan ook. Zo kunnen we de norm van wat aanvaardbaar is terugdringen, net zoals ook het protest van Black Lives Matter dat al deed.

Er waren al de eerste acties in ons land. Op 1 juni was er in Gent een actie op initiatief van campagne ROSA met 500 aanwezigen. De regels van fysieke afstand, mondmaskers en handgel werden nageleefd. Deelname aan dit protest was minder risicovol dan een doorsnee bezoek aan een supermarkt of een dag op sommige werkplaatsen, maar toch kregen we als organisatoren twee GAS-boetes. In het weekend van 6 en 7 juni kwamen 25.000 mensen op straat in een tiental steden. Deze waren telkens beperkt tot staande acties op één plein, ongeacht het aantal aanwezigen. De rechterzijde heeft dit achteraf, samen met de rellen in Brussel, aangegrepen om de acties af te doen als onverantwoord en gevaarlijk.

Dit had een effect en ook het verbod op collectief protest woog door, maar er volgden toch nieuwe acties. Zo was er op 20 juni in Namen een actie op initiatief van campagne ROSA en LSP. Het is nodig om ons te organiseren om in te gaan tegen intimidatie, maar ook om sterker te staan als we op straat komen.

“We’re not outnumbered, we’re outorganized”

De eerste weken van de Belgische Black Lives Matter beweging verliepen niet zoals gepland, maar we zagen wel het potentieel. De woede en verontwaardiging over dagelijks en structureel racisme is erg groot. Als we die kunnen omzetten in strijd, is een sterke antiracistische beweging mogelijk. Op de traditionele politici kunnen we niet rekenen. Zij proberen zelfs om praktijktests tegen te houden, terwijl zulke tests enkel vaststellen dat er discriminatie is. Als ze zelfs niet willen zien dat er een probleem is, zullen ze er zeker niets aan doen. We zullen onszelf moeten organiseren!

Campagne ROSA, ALS, Blokbuster en LSP hebben in de voorbije jaren en decennia vaak het voortouw genomen in de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie. Blokbuster bracht jongeren bijeen tegen het Vlaams Blok dat begin jaren 1990 voor het eerst doorbrak. Campagne ROSA organiseerde het protest tegen seksist Jeff Hoeyberghs en het extreemrechtse KVHV aan de UGent. Eerder speelde campagne ROSA een rol in het terug vestigen van de traditie van protest op 8 maart, de internationale vrouwendag. ALS en campagne ROSA hielpen mee het protest opbouwen toen bekend werd welke ranzige fascisten Dries Van Langenhove en zijn nazi-vrienden zijn. Na verschillende gevallen van homofoob geweld organiseerden we sterke protestacties in Gent.

We willen deze ervaringen delen en versterken door deze zomer met jongeren en werkenden campagne te voeren tegen racisme, politiegeweld, symbolen van koloniale onderdrukking … Deze zomer trekken we op tour met de campagne ‘Solidarity’. We trekken naar parken, markten, winkelstraten, de zee … om mensen te overtuigen en te betrekken.

Zo willen we jongeren en werkenden bijeenbrengen om actiecomités op te zetten en verder in discussie te gaan over wat nodig is om racisme zo efficiënt mogelijk te bestrijden. Met deze actiecomités kunnen we sneller en sterker reageren op voorvallen van racisme, seksisme of homofobie. We kunnen bovendien eventuele oproepen voor nieuwe nationale actiedagen versterken of mee helpen lanceren.

Racisme bestrijden met solidariteit, kapitalisme met socialisme

Malcolm X had gelijk toen hij op basis van zijn ervaringen in de strijd uiteindelijk tot de conclusie kwam dat er geen kapitalisme is zonder racisme. Ultrarijken hebben nood aan verdeeldheid onder de werkende klasse om de aandacht af te leiden van de enorme hoeveelheid rijkdom die ze in hun zakken steken. Ze verdelen om te heersen. Door hun winstbejag ontstaan er tekorten. Rechtse en extreemrechtse politici misbruiken het ongenoegen als gevolg van die tekorten. Ze wijzen jongeren en werkenden met een migratieachtergrond aan als de schuldige en ze zwijgen over de echte oorzaak.

Campagne Solidarity gaat in tegen het kapitalisme en komt op voor een socialistisch alternatief. Dat betekent een samenleving waarin de werkende klasse de sleutelsectoren van de economie zelf bezit en beheert, zodat de beschikbare rijkdom en middelen kunnen ingezet worden op basis van een democratische planning waarin de noden van mens en planeet centraal staan. Om dit te bekomen, moeten we ons organiseren en de strijd opvoeren. Vandaag samen in actie komen tegen racisme is een eerste stap in de opbouw van een krachtsverhouding waarmee we het kapitalisme kunnen omverwerpen. Doe mee, bouw mee aan de campagne Solidarity!