Organiseer je tegen extreemrechts. Geen haat in onze straat!

Midden oktober werd Puurs opgeschrikt toen enkele honderden extreemrechtse betogers op straat kwamen. De officiële aanleiding was een pestgeval tegen een 15-jarige. De media gingen daar een eind in mee en hadden het over een actie tegen zinloos geweld. Met slogans als ‘Islamieten parasieten’ en ‘linkse ratten, rol uw matten’ werd duidelijk dat de enige connectie met zinloos geweld bestond uit een expliciete oproep tot dergelijk geweld op wie anders denkt of een migratie-achtergrond heeft.

Artikel door Kenzo (Gent) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Extreemrechts brengt intimidatie, provocatie en geweld op straat

Extreemrechts verspreidt haat en verdeeldheid. Jongeren met een andere huidskleur worden stelselmatig gestigmatiseerd en voorgesteld als vandalen en criminelen. De argwaan onder de ‘Vlamingen’ wordt versterkt. De afgelopen jaren kende extreemrechts een groeiende steun onder jongeren. Dit leidt tot een groter zelfvertrouwen onder racisten die stelselmatig provoceren, extreemrechtse stickers verspreiden op school en racistische en seksistische uitspraken doen tijdens en na de lessen.

Terwijl extreemrechts beweerde dat het in Puurs op straat kwam tegen pesten, ging het zelf over tot pestgedrag. Een auto met daarin mensen met een migratie-achtergrond werd aangevallen. De inzittenden verklaarden dat ze uit paniek snel weg reden. Extreemrechts stelde dat dan weer voor als een aanslag op de betoging. Het vermeende huis van de ouders van één van de daders van het oorspronkelijke incident werd met bloembakken bekogeld en de bewoners werden opgejaagd. Het bleek niet eens om het juiste adres te gaan.

Op de acties in Puurs waren er niet alleen mandatarissen van het Vlaams Belang, maar ook veroordeelde geweldplegers. Eén van de woordvoerders was Rob ‘Klop’ Verreycken. Een andere opgemerkte aanwezige: Tomas Boutens, de ex-militair die veroordeeld werd toen hij een gewapende neonazi-militie had opgezet.

Actief verzet nodig

Extreemrechts speelt in op het algemene wantrouwen in het establishment. Het krijgt meer ruimte als de arbeidersbeweging geen richting geeft aan de woede. Als extreemrechts zonder tegenkanting op straat komt, leidt dit tot geweld, vandalisme en intimidatie van mensen met een ‘andere’ huidskleur of andersdenkenden.

Als de arbeidersbeweging het publieke debat niet bepaalt met campagnes en acties rond de noden en behoeften van de meerderheid van de bevolking, dan komt extreemrechts weg met een boodschap van verdeeldheid.

Antifascistisch verzet is nodig om de hypocrisie van extreemrechts aan te tonen. Extreemrechts grijpt een pestgeval aan indien de daders een migratie-achtergrond hebben, maar stimuleert tegelijk pesterijen zoals geweld op vrouwen, gaybashing, pesterijen op het werk, discriminatie op de woningmarkt, geweld tegen vluchtelingen, politierepressie en tal van andere voorbeelden.

Daarnaast is antifascistisch protest noodzakelijk om het zelfvertrouwen van extreemrechts te ondermijnen. Als we niet protesteren, zal extreemrechts steeds verder gaan op vlak van intimidatie en geweld.

Niet in ons belang!

Racisme, seksisme en andere vormen van verdeeldheid zijn gericht op een verdeling van de tekorten en vormen een obstakel in de strijd daartegen.

Terwijl er bijvoorbeeld duidelijk nood is aan meer middelen voor onderwijs na jaren van besparen, komen extreemrechtse studentenclubs als Schild & Vrienden en KVHV integendeel op voor meer elitair onderwijs waarin er enkel geïnvesteerd wordt in de beste of rijkste leerlingen van de klas. Grootschalige investeringen zijn nodig om kleinere klassen te organiseren en meer lesgevend en begeleidend personeel te voorzien. Het tekort aan middelen, zowel personeel als infrastructuur, werkt vandaag ongelijkheid in de hand. Het Vlaamse onderwijs is al één van de meest ongelijke ter wereld. Het antwoord van de studenten van het Vlaams Belang daarop is nog meer ongelijkheid!

Strijd en doe met ons mee!

Ook tijdens een (semi-) lockdown moeten we het verzet tegen extreemrechts organiseren. Er is nood aan acties tegen de verspreiding van haat in onze straten. Veel mensen willen zich verzetten tegen extreemrechts, het komt er op aan die mensen te organiseren. Wat er in Puurs gebeurde, toont ook waarom we ons lokaal moeten organiseren. Contacteer Campagne Solidarity om mee de strijd aan te gaan tegen extreemrechtse haat en verdeeldheid in je wijk, school, unief of werkplaats!