Gerechtigheid voor slachtoffers van politiegeweld! Racisme bestrijden door solidariteit

Het jaar is nog maar net begonnen of er zijn al twee jongeren met een migratie-achtergrond omgekomen in Brusselse politiebureaus na hun arrestatie: Ibrahima, een 23-jarige elektricien, en Ilyes, een 29-jarige migrant zonder papieren.

De leugens tegen Ibrahima – zijn vermeende inbreuk op de avondklok of zijn vermeende drugsgebruik – waren bedoeld om het imago van het slachtoffer aan te tasten en zo de daders vrij te pleiten. In werkelijkheid werd hij gewoon gearresteerd omdat hij een politieoptreden filmde. 700 mensen namen deel aan de vreedzame manifestatie “Gerechtigheid voor Ibrahima.” Veel jonge Guinezen uit België zetten de Black Lives Matter-beweging opnieuw op de agenda. Maar de traditionele media gaven er opnieuw de voorkeur aan om het beeld van de sterke collectieve actie te ondermijnen door zich te focussen op incidenten in de marge van de manifestatie.

We moeten gerechtigheid blijven eisen voor alle slachtoffers van politiegeweld. We kunnen niet vertrouwen op een klassenjustitie die vakbondsleden veroordeelt en waar politiemensen die betrokken zijn bij geweld, moord en racisme ongestraft hun gang kunnen gaan. In de Verenigde Staten was er een massale opstand nodig om de moordenaars van George Floyd te stoppen en te vervolgen.

De verontwaardiging van politici naar aanleiding van de onthullingen in de pers over de racistische en homofobe uitlatingen van twee politieagenten op patrouille in Anderlecht is hypocriet. Het is niet een op zichzelf staand feit. Etnische profilering, politie-intimidatie en racistisch geweld gaan samen met het beleid van sociale afbraak. Dit beleid heeft de armoede doen toenemen en het tekort aan degelijke jobs of betaalbare huisvesting, tekorten waarop discriminatie een vruchtbare voedingsbodem vindt. Sociale problemen vereisen sociale antwoorden: geen repressie door de politie, maar een grootschalig investeringsplan in onderwijs, gezondheidszorg, sociale huisvesting en degelijke jobs.

Malcolm X zei: “Er kan geen kapitalisme zijn zonder racisme.” Hij wees erop dat het kapitalistische systeem gebaseerd is op uitbuiting en discriminatie ten voordele van een minderheid van de superrijken. Laten we ons organiseren om racisme te bestrijden door solidariteit! Solidariteit tussen alle onderdrukten en uitgebuitenen in deze kapitalistische maatschappij. Solidariteit tussen alle arbeiders, met of zonder werk, met of zonder papieren, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid of geslacht in een gemeenschappelijke strijd voor echte jobs en degelijke lonen. Eenheid in de strijd stelt ons in staat doeltreffend te strijden tegen dit kapitalistische systeem van uitbuiting en aldus de wortels van racisme en alle vormen van discriminatie weg te nemen.

  • Gerechtigheid voor Ibrahima, Ilyes, Mawda, Lamine, Mhedi, Adil, Jozef en alle slachtoffers.
  • Stop racisme en politiegeweld!
  • Geen straffeloosheid. Geen klassenjustitie meer!
  • Laten we de “verdeel en heers” strategie van de kapitalistische partijen verwerpen!
  • Vecht voor degelijke jobs, een minimumloon van 14 € / h en betaalbare huisvesting voor iedereen!
  • “Er is geen kapitalisme zonder racisme.” Wij moeten strijden voor de omverwerping van het kapitalistisch economisch uitbuitingssysteem om het te vervangen door een socialistische maatschappij, een maatschappij zonder uitbuiting en discriminatie.