Stop racisme. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

De hetze tegen asielzoekers bereikt nieuwe hoogten. Het Stadsplan Veilig van de Antwerpse coalitie is niets anders dan een grootscheepse jacht op illegale vluchtelingen. Bepaalde wijken worden door de politiediensten huis per huis uitgekamd. Het Vlaams Belang eiste een eerste toepassing van het straatverbod tegen een illegale vluchteling, die zogenaamd de restaurants in de stationsbuurt onveilig maakte. Uiteindelijk bleek dat die man enkel één restaurant viseerde, met name daar waar hij vroeger in het zwart werkte en waar de baas weigerde zijn loon uit te betalen. Vluchtelingen zijn wel goed om de bazen hogere winsten op te leveren, maar eens ze opkomen voor hun rechten worden ze uitgewezen.

 

De uitbreiding van de Europese Unie leidt tot wijdverspreide speculaties over de massa goedkope Poolse arbeidskrachten die onze gebieden zouden overspoelen. Volgens de laatste verslagen zouden ongeveer 500.000 Polen in het buitenland werken, vooral als goedkope arbeidskrachten in gevaarlijke jobs, al dan niet illegaal. In België werken naar schatting 50.000 illegale arbeiders in de bouwsector, de sector waarin de meeste arbeidsongevallen voorkomen.

Al een hele tijd schreeuwt de bouwsector moord en brand dat ze haar vacatures niet ingevuld krijgt en daarom een beroep op buitenlandse arbeidskrachten moet doen. Niets is minder waar. Feit is dat je als Belgische arbeider in de bouwsector bereid moet zijn te concurreren met de illegale arbeiders. Concreet betekent dit lagere lonen en flexibelere werkuren. Er zijn gevallen bekend waarbij Belgische arbeiders op Belgische sites door het bedrijf in kwestie via hun Poolse zetel als virtuele Polen zijn ingeschreven! De boodschap van het patronaat is: als je niet langer en harder wilt werken voor een lager loon, staan achter jou duizenden illegale Polen te trappelen die daartoe wel bereid zijn. Het enige antwoord van de traditionele partijen en het Vlaams Belang is racisme. Zo wordt de schuld gelegd bij de migranten, worden arbeiders tegen elkaar opgezet en wordt de aandacht afgeleid van diegene die voordeel heeft bij de huidige situatie: het patronaat.

Deze ontwikkelingen zijn echter niet onvermijdelijk, zoals patronaat, media en regering ons willen doen geloven. Als de Europese vakbonden hun krachten zouden bundelen in een concreet actieplan voor een Europees minimumloon – met nationale en Europese acties, stakingen en desnoods algemene stakingen – kan de neerwaartse druk op de lonen en werkvoorwaarden gestopt worden. De strijd moet worden gevoerd voor een gelijkmaking binnen Europa op de beste lonen en werkvoorwaarden, en niet zoals nu op de slechtste. Dat gaat echter totaal in tegen het huidige project van de EU en haar politieke leiders.

LSP voert met haar anti-fascistische campagne Blokbuster al jarenlang een consequente strijd tegen racisme en extreem-rechts. In onze acties benadrukken we vooral de eenheid van belangen en de noodzaak van eengemaakte strijd van Belgische en migrantenarbeiders en jonge-ren. We eisen dat migranten dezelfde rechten en verloning krijgen als de arbeiders van de landen waarnaar ze migreren. Via onze internationale organisatie vechten we ook in Oost-Europa en in de neokoloniale wereld tegen de multinationals en de winsthonger van het patronaat. Wil je meevechten, aarzel dan niet om ons te contacteren.