Fascistisch geweld aan de ULB. Aanslag op lokaal Actief Linkse Studenten

Deze week werd het lokaal van de Actief Linkse Studenten aan de ULB het slachtoffer van een aanslag uit extreem-rechtse hoek. Sinds enkele maanden beschikken de Actief Linkse Studenten aan de Franstalige Brusselse universiteit over een eigen lokaal. Dat is niet naar de zin van enkele fascisten die het niet aandurven om openlijk campagne te voeren aan de universiteit, maar wel als een dief in de nacht ons lokaal komen vernielen.

De afgelopen maanden waren er verschillende acties en bewegingen aan de ULB waarin ALS een belangrijke rol speelde. Zo waren er de acties van de mensen-zonder-papieren. De linkerzijde is aan de ULB beter georganiseerd dan aan de meeste andere universiteiten. Van extreem-rechts is er amper sprake. Een aantal weken geleden verschenen er wel even affiches van de groupuscule Nation, maar openlijk campagne voeren durft ook die groep amper aan.

In de “rustige” periode voor de studentenbeweging – met de kerstvakantie en de daaropvolgende examens – ging een aantal fascistische militanten over tot een laffe aanslag op het ALS-lokaal aan de ULB. Er werden vernielingen aangebracht met verf, er werden archieven door elkaar gehaald en vernield, bureaustoelen kapot gemaakt of met hakenkruizen “versierd”,…

Deze daad van agressie is een waarschuwing voor alle linkse studenten aan de universiteit. We moeten ons organiseren om ervoor te zorgen dat extreem-rechts geen ruimte krijgt aan de universiteit, of meer algemeen in de samenleving. Jaarlijks trekt een delegatie van studenten aan de ULB naar de anti-NSV betoging om de Nederlandstalige anti-fascisten te ondersteunen in hun strijd tegen de extreem-rechtse studenten en hun partijpolitieke verlengstuk. Dit jaar zal de mobilisatie voor de anti-NSV betoging in Leuven (op 12 maart) meer dan ooit belangrijk zijn voor de studenten aan de ULB.

LSP en de Actief Linkse Studenten veroordelen het fascistische geweld. Wij komen op voor meer veiligheid en dus tegen vandalen zoals deze die ons lokaal hebben aangerand. We verzetten ons tegen extreem-rechts dat beweert een alternatief te bieden op de traditionele partijen, maar zelf niet verder komt dan ordinair straatgeweld en pogingen om het verzet tegen het neoliberale beleid te verdelen op onder meer racistische basis. Onze anti-fascistische strijd is onderdeel van onze strijd tegen het kapitalisme en voor een socialistisch alternatief. Werk daaraan mee en mobiliseer mee voor de anti-NSV betoging in Leuven op 12 maart.