Anti-racistische meeting in Antwerpen verstoord – doe mee met de anti-NSV betoging!

Extreem-rechts loopt er gefrustreerd bij aan de Antwerpse universiteit. Om die frustraties uit te werken, viel een groep van een 20-tal aanhangers van diverse extreem-rechtse groeperingen gisteravond een bijeenkomst van de Actief Linkse Studenten binnen. De extreem-rechtse studenten vatten plaats in de zaal van de universiteit waar later de ALS een meeting wou houden over de strijd tegen fascisme.

 

Het waren alle gekende figuren van extreem-rechts onder de Antwerpse studenten die zich lieten zien. De NSV’ers namen het voortouw met in hun rangen onder meer Tom Van Grieken, VB-gemeenteraadslid in Mortsel en vooral gekend als straatvechter. De NSV’ers brachten ook een zatte student mee, mogelijk een vriend van voormalig voorzitter Serpieters die ook nog eens aanwezig was? In het kielzog van de NSV’ers waren er enkele leden van KVHV en zelfs enkele tengere aanhangers van wat ze zelf het “autonoom verzet” noemen, een poging om onder neo-nazi’s een zogenaamd “zwart blok” op te zetten.

Dit weinig aangename gezelschap weigerde de zaal te verlaten en de meeting te laten plaatsvinden. Met toeters en geschreeuw wilden ze de meeting naar eigen zeggen “volgen”. Dat is natuurlijk nonsens, het was een pure provocatie en dat gaf de NSV-verantwoordelijke ook met die woorden toe aan een politievertegenwoordiger die meteen ter plaatse was. Op hetzelfde ogenblik hield het extreem-rechtse KVHV verderop in het gebouw een meeting met onder meer Jurgen Verstrepen en Bruno Valkeniers, bijgevolg was er politie-aanwezigheid rond het gebouw.

De provocateurs weigerden de zaal te verlaten en hoopten wellicht op een fysieke confrontatie. Op de ALS-bijeenkomst waren we met een 20-tal, maar hadden we al snel een aantal aanwezigen weg geleid. Onder hen een 80-jarige weerstander die reeds meer dan 60 jaar actief is in de strijd tegen fascisme. Ook een jong koppel met een pasgeboren baby hield de nodige afstand. Wij gingen niet in op de provocatie en vroegen de extreem-rechtse militanten om de zaal te verlaten zodat onze bijeenkomst zou kunnen plaatsvinden.

We hebben onszelf gehergroepeerd in een andere zaal waar de meeting met wat vertraging alsnog plaatsvond. Spijtig genoeg was dat niet aan de Antwerpse universiteit, bij volgende meetings zullen we ons beter moeten voorbereiden om een aanwezigheid van extreem-rechtse provocateurs onmogelijk te maken. Het is een waarschuwing voor alle studenten en personeelsleden voor wat er gebeurt als extreem-rechts zeggenschap heeft. Het begint met meetings van de Actief Linkse Studenten onmogelijk te maken, maar zal verder gaan met het onmogelijk maken van studentenorganisaties en nadien ook vakbondsbijeenkomsten. We moeten ons daartegen verzetten door het organiseren van studenten en personeel om te verhinderen dat extreem-rechts ook maar de minste zeggenschap krijgt of kan afdwingen.

Het hoofdpunt van de discussie op de meeting ging over de noodzaak van de uitbouw van een politiek instrument voor de arbeidersbeweging. Tegen de achtergrond van de economische crisis is er een groeiende polarisering en radicalisering. Dat zal zich niet rechtlijnig vertalen in een versterking en opbouw van een sterke linkse kracht in de vorm van een nieuwe arbeiderspartij, maar het potentieel daarvoor is zeker aanwezig. De Actief Linkse Studenten baseren zich op de actieve oppositie van bredere lagen van de arbeiders en jongeren tegen het neoliberale beleid om de noodzaak van een nieuwe arbeiderspartij te verdedigen en tegelijk op te komen met een duidelijk socialistisch programma.

Extreem-rechts wil met haar provocaties linkse bijeenkomsten aan de Antwerpse universiteit onmogelijk maken. Dat is een onderdeel van de fascistische methode om het politieke terrein te bezetten en iedere tegenstand de mond te snoeren. Uiteraard aanvaarden wij dat niet. De afgelopen weken was er een verhoogde activiteit van de Actief Linkse Studenten onder Antwerpse studenten. Tegelijk was de NSV zo goed als onzichtbaar, qua publieke aanwezigheid is er daar een verzwakking tegenover het vorige semester. Dat is de oorzaak voor de frustraties bij extreem-rechts en de poging om de Actief Linkse Studenten te intimideren.

Dit voorval zullen wij aangrijpen om te protesteren en om de ware aard van extreem-rechts bekend te maken. Ons antwoord bestaat niet uit een kat-en-muisspelletje, maar uit mobilisatie. Ook op de anti-NSV betoging in Leuven op 26 maart willen we vanuit Antwerpen met een sterke delegatie deelnemen om met meer anti-fascistische jongeren te betogen dan wat extreem-rechts kan verzamelen. Dat kan de basis vormen voor een succesvolle campagne voor de anti-NSV betoging van volgend jaar in Antwerpen. Werk daaraan mee, contacteer ons via antwerpen@socialisme.be.