Oproep: morgen actie aan de Mechelse gemeenteraad

Vorige week maakte de politie het in Mechelen bont. Drie activisten van Blokbuster werden op willekeurige en brutale wijze opgepakt omdat ze hun mening durfden te uiten. Een jonge migrant die volgens de politie onvoldoende snel gehoorzaamde, werd eveneens hard aangepakt en vastgezet. De drie opgepakte activisten hebben een klacht opgemaakt voor het Comité P. Blokbuster verstuurde ook een bericht naar de Mechelse gemeenteraadsleden en parlementsleden uit de regio. Op dinsdag 1 september voeren we om 19u actie aan het stadhuis.

 

Bericht dat naar de gemeenteraadsleden en parlementsleden uit de regio werd verstuurd:

Afgelopen zondag werden drie activisten van de anti-racistische campagne Blokbuster opgepakt toen ze campagne voerden in Mechelen. Op zaterdag werd niet opgetreden en op zondag werd enkel één van de twee groepen verboden om anti-racistische opvattingen te verspreiden in Mechelen. Een overijverige politiecommissaris uit Antwerpen, de heer Bogaerts, maakte het verschil.

Zondagnamiddag voerden Blokbusters in de buurt van het zijpodium IJzerenleen campagne: er werden pamfletten en stickers verspreid. De twee ploegen stonden op enkele honderden meters van elkaar. De politie was massaal aanwezig en liet ons ongemoeid. Dat kwam ten einde toen commissaris Bogaerts arriveerde en meteen opdracht gaf om ons brutaal te laten oppakken. Er was geen ruimte voor enig wederwoord, de commissaris beweerde immers: “Ik ken jullie soort”. De drie opgepakte Blokbusters werden na een tijdje “bakken” in een politiecombi die strategisch in de zon werd geplaatst 2,5 uur vastgehouden in een Mechelse cel. Een verhoor en PV werden geweigerd. Nadien werden de drie op de hoogte gebracht dat een combitaks van 100 euro zou volgen.

Blokbuster protesteert tegen deze gang van zaken. Er wordt klacht ingediend bij het Comité P en Blokbuster zal ook protesteren aan de Mechelse gemeenteraad van 1 september. We zullen uiteraard weigeren om een combitaks te betalen en zien het gebruik van die combi als een oneigenlijk en verkwistend aanwenden van gemeenschapsmiddelen met het oog op het inperken van de vrije meningsuiting.

Het repressieve en willekeurige optreden tegenover de drie Blokbusters stond blijkbaar niet alleen. Militanten die elders campagne voerden, zagen hoe de politie een 19-jarige jongen van Marokkaanse afkomst die niet onmiddellijk van zijn fiets afstapte, bijzonder hardhandig aanpakte. Hij werd geduwd en door zes agenten op de grond gegooid en gearresteerd. Omstaanders riepen slogans als “Geen racisme in onze stad”, waarop ook zij dreigden opgepakt te worden.

In Mechelen heerst tijdens Maanrock blijkbaar een noodtoestand waarbij vrije meningsuiting wordt beknot en waarbij iedere vorm van politierepressie is toegelaten. Om het geheel te financieren volgt nadien een dubieuze combitaks. De paarse coalitie in Mechelen slaat bont en blauw uit. Blokbuster legt zich daar niet bij neer. Op 1 september zullen we vanaf 19u actie voeren aan de Mechelse gemeenteraad.