NSV nodigt kopstuk British Nationalist Party uit

De Antwerpse NSV organiseert op 7 oktober in een zaal van de Antwerpse universiteit een meeting waarop zal worden gesproken door Nick Griffin van de British Nationalist Party (BNP). Dat is opvallend om een aantal redenen: het feit dat dit blijkbaar in een zaal van de universiteit kan en het feit dat Griffin toch geen onbesproken figuur is.

De BNP haalde bij de recente Europese verkiezingen een doorbraak in Groot-Brittannië. De partij vaardigt voortaan twee leden af in het Europees parlement: Nick Griffin en Andrew Brons. Brons was in de jaren 1960 al politiek actief, toen nog bij de National Socialist Movement. Dat was een weinig verhulde pro-nazi partij die onder meer gewelddadige campagnes voerde tegen synagoges. In de jaren 1980 sloot Brons aan bij het National Front waarmee hij zijn campagne voor “white power” en nog steeds tegen de Joden verder zette.

Ook Nick Griffin werd op jonge leeftijd politiek actief. Zelf beweerde hij in het verleden dat hij reeds op zijn 13de “Mein Kampf” van Hitler had gelezen en hierop aansloot bij het National Front. Binnen die organisatie was hij betrokken bij een afsplitsing onder leiding van Roberto Fiore, een Italiaanse neo-fascist die dat land moest ontvluchten na een aanslag op het station van Bologna in 1980 waarbij 85 doden en 200 gewonden vielen. Samen gaven ze het tijdschrift Nationalism Today uit met uiteraard felle pleidooien voor een “rassenscheiding”.

Na omzwervingen langs Khadaffi in Libië en ayatollah Khomeini in Iran kwam Griffin eind jaren 1980 bij de “International Third Position” terecht, een uiterst-rechtse katholieke groepering. Die organisatie bleef in de marge en uiteindelijk kwam hij midden jaren 1990 bij de British Nationalist Party (BNP) terecht. Die formatie probeerde diverse groupuscules bijeen te brengen om een sterkere extreem-rechtse partij te vormen die elementen kopieerde van het Franse Front National of het Vlaams Blok bij ons. De eerdere pogingen om een openlijk fascistische partij te vormen, werden achterwege gelaten. Bij de oprichting van de BNP begin jaren 1980 stelde de toenmalige voorzitter nog dat “Mein Kampf” voor hem als een “bijbel” gold. Hij stelde dat zijn partij “raciale wetten” zou opleggen om onder meer “huwelijken tussen Britten en niet-Ariërs te verbieden” en maatregelen zou nemen tegen de “voorplanting van al wie erfelijke tekortkomingen heeft op raciaal, mentaal of psychisch vlak”. Het was ook vanuit de BNP-kringen dat nazistische groeperingen als Combat 18 werden opgezet.

De openlijke naziretoriek werd vanaf midden jaren 1990 achterwege gelaten. Toch bleven Griffin en zijn partij systematisch in de problemen komen wegens neo-nazistische opmerkingen en activiteiten. In 1996 verklaarde Griffin in de krant “Wales on Sunday”: “We must preserve the white race, because it has been responsible for all the good things in civilisation”. In 1997 nog publiceerde hij een brochure waarin werd beweerd dat de media werden gecontroleerd door de Joden die de bevolking een niet-blanke immigratie wilden opdringen.

In 1998 kreeg Griffin een voorwaardelijke celstraf van negen maanden wegens uitspraken in het partijblad “The Rune” waarin scholen werd opgeroepen om de holocaust te ontkennen. Hij nam die veroordeling zacht op en stelde: “I am well aware that the orthodox opinion is that six million Jews were gassed and cremated and turned into lampshades. Orthodox opinion also once held that the Earth was flat … I have reached the conclusion that the ‘extermination’ tale is a mixture of Allied wartime propaganda, extremely profitable lie, and latter witch-hysteria.” Hij voegde er nog aan toe dat Groot-Brittannië echt wel een “multiracial hell-hole” was geworden.

Op het begin van deze eeuw werden de maatpakken uit de kast gehaald om bij verkiezingen een populistische campagne te voeren. Nick Griffin werd in 1999 voorzitter als opvolger van John Tyndall. Toch bleven er tal van slippertjes plaatsvinden. In 2003 bijvoorbeeld werd David Duke, de voormalige leider van de Ku Klux Klan (KKK), naar het zomerfeest van de BNP uitgenodigd. Hiernaast zie je overigens een foto van Nick Griffin en David Duke.

Het imago van “respectabele” partij die de BNP probeert te hanteren, werd ook doorprikt toen een journalist van The Guardian undercover bij de BNP actief werd en het zelfs tot regionale organisator van de Londense partijwerking schopte. Die journalist zag hoe openlijk nazistische standpunten in de BNP nog steeds schering en inslag vormen. Hij trad eind 2006 naar buiten met zijn verhaal.

Griffin zit nu in het Europees parlement en zijn partij kent een zeker electoraal succes. De oude nazistische verklaringen zijn naar de achtergrond verdreven om electoraal succes te kunnen boeken. Intussen blijven dezelfde oude fascisten de touwtjes van de partij in handen houden. Hun geschiedenis zal hen blijven achtervolgen.

Ook nadat hij werd verkozen als Europarlementslid zat Griffin overigens niet verlegen om straffe uitspraken. In een interview met de BBC begin juli verklaarde hij dat de EU een aantal schepen met Afrikaanse vluchtelingen tot zinken moet brengen om asielzoekers af te schrikken. Er moeten gewoon een paar van die schepen tot zinken worden gebracht. Vroeg of laat zullen we heel hard moeten optreden,” verklaarde hij. Hij voegde er aan toe dat dit niet betekent dat hij de vluchtelingen de dood wil injagen. Neen, de opvarenden van de schepen “kunnen een vlot toegeworpen krijgen waarmee ze terug kunnen varen naar Libië.”

Na de acties tegen mensen-zonder-papieren van de NSV en haar “autonome kameraden” aan de Universiteit Antwerpen vorig jaar, wordt meteen duidelijk dat NSV en Griffin elkaar vinden in een blinde afkeer tegen vluchtelingen. De NSV verklaarde toen dat het enige papier dat de sans-papiers konden krijgen toiletpapier was. Ongetwijfeld zijn ze in die kringen ook enthousiast over het idee om bootvluchtelingen de dood in te jagen. Misschien kunnen ze gedachten over dit soort praktijken uitwisselen op hun meeting aan de Antwerpse universiteit?

Het feit dat de NSV een dergelijk figuur uitnodigd is natuurlijk geen toeval. Ze kunnen zich vinden in zijn geschiedenis en radicale opvattingen. Voor de NSV is de fascistische kern van de BNP veel belangrijker dan de standpunten van die partij over pakweg Noord-Ierland. Benieuwd of de Antwerpse universiteit zomaar zal toelaten dat dit heerschap een meeting houdt in haar gebouwen.

Een kleine bloemlezing van wat van Griffin kan verwacht worden…

 

Een documentaire van BBC over de BNP

In 2008 bracht de BBC een opvallende reportage over de British Nationalist Party en haar partijleider Nick Griffin. Een journalist van de BBC trok op onderzoek uit in de partij. Het resultaat was verbijsterend. We publiceren een verwijzing naar de YouTube versie van de documentaire op de Blokbuster-site: http://www.blokbuster.be/site/bb/htdocs/modules/news/article.php?storyid=1027