BNP op Britse televisie: sensatiejournalistiek van de BBC

De BBC heeft aangekondigd dat Nick Griffin, de leider van het extreem-rechtse BNP, op 22 oktober zal deelnemen aan het prime time programma Question Time. De BBC stelde dat deze uitnodiging een gevolg is van de noodzaak om “onpartijdig” te zijn. Dat is een vreemd argument. Leden van de journalistenvakbond (NUJ) bij de BBC stelden dat de wetgeving inzake “onpartijdigheid” enkel van toepassing is op de periode vlak voor de verkiezingen.

> Op de foto hiernaast zie je enkele BNP-leden op een partijbijeenkomst deze zomer. Ze laten weinig twijfel bestaan over hun standpunten en brengen de Hitlergroet.

De BBC heeft al meermaals aangetoond dat het niet onpartijdig is. in de aanloop naar de Europese verkiezingen werd er bewust voor gekozen om geen platform te geven aan Bob Crow, de algemeen secretaris van de transportbond RMT die het initiatief had genomen voor een Europese lijst onder de naam No2EU. Militante vakbondsleiders krijgen geen stem in Question Time, terwijl de BNP zomaar haar vergif kan verspreiden.

De BNP heeft stemmen gehaald door zich voor te doen als een partij die de belangen van de blanke arbeiders zou verdedigen. De realiteit is anders. Het is een racistische partij die de arbeiders probeert de verdelen en dus ook arbeidersstrijd verzwakt terwijl er net moet worden opgekomen voor onze lonen en arbeidscondities.

Rond concrete thema’s zien we regelmatig hoe de BNP aan de verkeerde kant staat. Recent nog verwelkomde een BNP-raadslid in Huddersfield een besparingsplan van de Labour-meerderheid. Enkel de vakbonden en de socialistische verkozene in de gemeenteraad van Huddersfield namen de verdediging van de openbare diensten op.

De nieuwe interne regels van de partij maken duidelijk dat de partij dan wel op zoek mag gaan naar respectabiliteit, maar intussen wel even racistisch blijft. In een “principeverklaring” stelt de partij: “De BNP staat voor het behoud van het nationale en etnische karakter van de Britse bevolking en verzet zich volledig tegen gelijk welke vorm van raciale integratie tussen Britten en niet-Europeanen. Daarom wil de partij ingaan tegen de golf van niet-blanke immigratie en wil het, via legale veranderingen en onderhandelingen, het herstel van het voornamelijk blanke karakter van de Britse bevolking zoals dit voor 1948 bestond.” De partij wil blijkbaar meer dan vijf miljoen mensen het land uitzetten.

Een grotere electorale steun voor de BNP geeft racisten meer zelfvertrouwen en leidt tot een toename van het aantal racistische aanvallen. Nick Griffin heeft een lange geschiedenis van steun aan neo-fascistische opvattingen. De harde kern van de BNP blijft ongetwijfeld vasthouden aan die standpunten. Als ze daartoe in staat zouden zijn, zou de BNP-leiding haar neo-fascistische agenda uitvoeren en alle democratische rechten ondermijnen, met inbegrip van het recht om te stemmen, bij een vakbond aan te sluiten en te betogen.

Daarom moeten de vakbonden het voortouw nemen in het protest tegen de BNP en tegen het feit dat deze partij een platform krijgt voor haar anti-democratische standpunten. Waar de BNP reeds een platform heeft gevestigd, moeten we hen direct kunnen aanpakken in politieke debatten om hen te ondermijnen.

Maar dat is (nog) niet het geval met Question Time. Wij voeren campagne rond de eis dat de BNP niet zou worden toegelaten in het programma. Als de BBC toch doorgaat met het programma, is er nood aan een grote betoging voor de gebouwen van de BBC. Dat zou het beste gebeuren met duidelijke eisen als “Jobs, huisvesting en diensten. Geen racisme”.