NSV moet uitwijken in Antwerpen

Deze week wou de NSV haar slag slaan onder de Gentse en Antwerpse studenten. Telkens werd een nationale mobilisatie opgezet en was ook de ordedienst van Voorpost van de partij. In Gent en Antwerpen werd naar de rechter getrokken om een zaal te kunnen krijgen. In Gent kon de NSV uiteindelijk aan de hogeschool bijeenkomen voor een naar verluidt erg flauw debat tussen kopstukken van verschillende partijen.


In Antwerpen kreeg de NSV geen gelijk van de rechter, naar wij vernomen hebben was er een juridische blunder van de kant van de NSV en werd niet diegene die de beslissing nam om geen toelating te geven gedagvaard. Een 70-tal aanwezigen moest uitwijken naar café De Bengel op de Grote Markt, waar eerder de N-SA een bijeenkomst hield en waar een scholierenbijeenkomst van ALS werd verstoord door NSV’ers.

 

Onder de aanwezigen in Antwerpen niet alleen studenten, maar ook minstens een 10-tal Voorposters onder aanvoeren van Lucien Vermeulen. Oud-NSV’er (tegenwoordig VB-personeelslid – soms zien we hem wel eens op de trein tussen Brussel en Antwerpen op zijn laptop werken) Hans Verreyt kwam even de problemen om een fractie samengesteld te krijgen in de Boomse gemeenteraad verdrinken. Nick Griffin werd per auto gebracht en had enkele bodyguards bij. Hopelijk heeft hij effectief een boete gekregen voor fout parkeren – of denken die parlementairen dat ze boven de wet staan?

 

Wie ontbrak er? Studenten van buiten de eigen extreem-rechtse kring waren er amper. Bovendien is het opvallend dat de nationale mobilisatie en het optrommelen van bevriende organisaties zoals Voorpost niet volstond om meer dan 70 mensen op de been te krijgen. Het VB moet toch meer volk kunnen mobiliseren met haar ruim 50 parlementairen, ruim 100 andere personeelsleden en 300 gemeenteraadsleden in de provincie? 

Het feit dat de NSV in Antwerpen er niet in geslaagd is om de Britse extreem-rechtse leider Nick Griffin aan de universiteit te laten spreken, is een belangrijke overwinning voor anti-fascisten. De NSV lijkt haar strategie om aan verschillende universiteiten erkend te raken in te ruilen voor de tactiek om telkenmale naar rechtbanken te stappen. Dat hebben ze overgenomen van het Gentse KVHV waarin heel wat VB-partijgenoten actief zijn.

Wij zullen blijven campagne voeren tegen de erkenning van NSV en tegen het feit dat ze zomaar van de infrastructuur van de universiteiten en hogescholen gebruik kunnen maken om hun boodschap van haat en geweld te verspreiden. Het is op dergelijke bijeenkomsten dat de plannen worden gesmeed om bijvoorbeeld bijeenkomsten van de Actief Linkse Scholieren binnen te vallen en onmogelijk te maken, zoals vorige week nog gebeurde in Antwerpen. Dat heeft niets met vrije meningsuiting te maken, maar alles met een poging om politieke tegenstanders manu militari het zwijgen op te leggen.

Deze avond is er aan de Antwerpse universiteit een bijeenkomst van de Actief Linkse Studenten. NSV’ers kondigden aan dat ze deze willen verstoren. Na hun afgang gisteren, zou dit effectief wel eens het geval kunnen zijn. Wil je dat onmogelijk maken? Kom dan onze meeting versterken vanaf 19u30 aan de UA (Rodestraat te Antwerpen).