Mobiliseer mee naar de anti-NSV betoging

De studenten van extreem-rechts in Antwerpen lopen er dit academiejaar blijkbaar erg gefrustreerd bij. Vorig jaar konden de studenten al opmerken dat NSV (de Nationalistische StudentenVereniging, officieuze studentenvereniging van het Vlaams Belang) wel erg radicaal uit de hoek kwam, met onder meer het saboteren van een meeting van de Actief Linkse Studenten en het bekogelen van sans-papiers aan de Universiteit Antwerpen met toiletpapier en ”vliegtuigtickets”, maar dit jaar lijken ze nog een versnelling hoger geschakeld te zijn.

NSV is een extreem-rechtse studentenvereniging, gelinkt aan het Vlaams Belang (nagenoeg alle VB-kopstukken passeerden er in hun studententijd), die wel eens wat radicaler uit de hoek mag komen. Zo stelden ze destijds in één van hun publicaties dat “een neger die zijn oren uittrekt tot aan de grond, een beter beeld geeft van de ware aard van een zwarte, dan een neger die met een auto rijdt.” De Hasseltse NSV-praeses beweerde op een internetforum dat hij “hoopt dat er een ijzeren fascistische hand zal klaarstaan als de democratie ineenstuikt.” Niet alleen de retoriek van NSV is fascistisch, ook de methoden zijn dat. Dat konden heel wat migranten of andersdenkende studenten in het verleden ervaren, maar dit jaar werden de Actief Linkse Studenten er wel erg duidelijk mee geconfronteerd.

Nadat op 17 maart al een ALS-meeting werd gesaboteerd door NSV, gebeurde dit opnieuw op de Antwerpse oprichtingsvergadering van de Actief Linkse Scholieren op 30 september. Daar werd ons door de aanwezige fascisten gemeld dat we maar beter voorbereid konden zijn op 8 oktober, wanneer onze openingsmeeting voor studenten zou plaatsvinden aan de UA. Die bewuste donderdagavond werd onze meeting dan ook brutaal aangevallen door een charge van NSV en de “Autonome Kameraden,” een nieuwe mantelorganisatie die NSV blijkbaar gebruikt om linkse studenten zonder enige schroom aan te vallen. Een kwartier voor het begin van de meeting probeerde een groep van een vijftiental zwartgeklede, gemaskerde fascisten en neo-nazi’s de aanwezigen te chargeren. Wij waren hier op voorbereid en konden de gewelddadige charge afweren. Er vielen echter wel rake klappen en enkele linkse studenten werden door de geweldenaars licht verwond.

Een charge als deze van 8 oktober behoort tot de typische tactieken van extreem-rechts. In Antwerpen is NSV momenteel bezig met een bewuste campagne om elke linkse oppositie aan de universiteit monddood te maken. Uiteraard wordt begonnen met de meest militante en actieve studentenvereniging ter linkerzijde, maar als het verzet hiertegen niet georganiseerd wordt, zullen de vakbonden en misschien zelfs progressieve profs de volgende slachtoffers zijn. De Actief Linkse Studenten pleiten al jaren voor een intrekking van de erkenning die NSV in Antwerpen geniet. Enkele jaren geleden waarschuwden we al voor de mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het feit dat een fascistische vereniging de universiteit als uitvalsbasis kan gebruiken voor het houden van meetings en om zichzelf te organiseren en te versterken. Vandaag stellen we jammer genoeg vast dat we gelijk hadden: de extreem-rechtse krachten aan de UA voelen zich sterk genoeg om linkse meetings fysiek aan te vallen.

We zullen ons uiteraard niet van de universiteit laten verdrijven. We moeten erop voorbereid zijn om ons te verdedigen. In eerste plaats door ons te organiseren rond een strijdbaar politiek programma, dat beantwoordt aan de sociale voedingsbodem waarop extreemrechts groeit, en dat “echte jobs, geen racisme!” verdedigt. Samen staan we sterker en kunnen we hun geweld marginaliseren en bekend maken: onder bredere lagen van de bevolking heerst namelijk een totale afkeuring van dit soort asociaal gedrag.

We roepen ook op tot mobilisatie en beginnen nu reeds met de campagne naar de anti-NSV-betoging in maart (eveneens in Antwerpen) om er een succesvolle en enthousiasmerende betoging van te maken die duidelijk maakt dat extreem-rechtse standpunten en tactieken niet in goede aarde vallen bij de overgrote meerderheid van de studentenbevolking. We roepen iedereen op om samen met ons de strijd tegen extreem-rechts en voor het behoud van onze democratische rechten aan te gaan!