Samen strijden voor jobs, geen racisme!

Op donderdag 4 maart organiseert de NSV (Nationalistische Studenten Vereniging) haar jaarlijkse betoging. Telkens kiest zij er een van de Vlaamse studentensteden uit, dit jaar Antwerpen. Diezelfde avond organiseert Blokbuster een vreedzame tegenbetoging.

De NSV is de officieuze studentenorganisatie van het Vlaams Belang (VB) en dient al jaren als kweekvijver voor kopstukken voor deze partij. Hierbij komt zij al gemakkelijk eens radicaler uit de hoek. Zo organiseerde zij dit jaar een meeting met als spreker de Britse fascist Nick Griffin, die in Groot-Brittannië al meerdere keren veroordeeld werd. Dat de NSV zich niet beperkt tot een fascistische retoriek werd al meerdere malen duidelijk. Zo poogden zij op 8 oktober 2009 een meeting van de Actief Linkse Studenten (ALS) uit elkaar te slaan, enkel het georganiseerde verzet van de leden van ALS kon dit voorkomen.

Het jarenlange asociaal beleid van de traditionele partijen met hun neoliberale ingrepen en de gevolgen van de huidige crisis zorgen voor een groeiende voedingsbodem voor racistische ideeën. In sommige steden bedraagt de jongerenwerkloosheid meer dan 40%. Dagelijks verdwijnen er 350 jobs, in 2010 zouden er volgens de Nationale Bank 89.400 jobs verdwijnen. Dat leidt tot een moordende concurrentie onder de werkzoekenden. Indien er geen echt links alternatief wordt naar voor geschoven, zal de illusie dat de immigranten onze jobs afpakken onder een grotere laag van de bevolking ingang vinden. De kans dat ook gewelddadige organisaties zoals de NSV dan een zekere groei kennen is reëel, met alle gevolgen van dien.

De NSV is op dit ogenblik niet echt een belangrijk instrument van het patronaat, maar haar racistisch en nationalistisch discours dient wel de belangen van het patronaat. In tijden van crisis is verdeling onder de arbeiders een gedroomde kans voor de patroons. Zij proberen immers ons de crisis te laten betalen door te besparen en te “herstructureren”. De cynische logica van het kapitalisme en het winstbejag kent geen grenzen; om hun winsten te maximaliseren danken ze zelfs in winstgevende bedrijven arbeiders af of sluiten ze koudweg het bedrijf. Dat daarbij duizenden in de armoede gestort worden, laat hen koud. Als de arbeiders dan de schuld bij elkaar leggen en niet bij de zucht naar winst van de patroons, zullen deze hun vrije gang kunnen gaan. Met hun tactiek van verdeel en heers zullen zij proberen om ons een nog asocialer beleid door de strot te rammen.

Elk jaar lopen er in de betoging van de NSV andere fascistische organisaties mee zoals Blood and Honour. We mogen hen niet de kans geven om hun ideeëngoed uit te dragen tijdens deze haatoptocht. Met een massale betoging kunnen we aantonen dat hun ideeën geen steun vinden onder het grootste deel van de bevolking. Zo isoleren we hen en kunnen we hun vertrouwen breken. Om dit mogelijk te maken roepen wij op tot een vreedzame tegenbetoging op donderdag 4 maart. Help mee van deze betoging een succes te maken en betoog mee onder de slogan “Jobs geen racisme”.