ALS-standpunt over erkenning NSV in Leuven

Neen aan erkenning van NSV! Geweldloze antifascistische strijd nodig!

 

Op vrijdag 19 februari stemt LOKO over de erkenning van de NSV. Dit is een poging van de NSV om gezien te worden als een normale studentenvereniging. De NSV is echter geen normale studentenvereniging maar een neofascistische organisatie die het geweld niet schuwt om haar boodschap over te dragen. LOKO wil zich houden aan de erkenningscriteria voor verenigingen voor een eventuele erkenning van de NSV. Hoewel het volgens de Actief Linkse Studenten belangrijker is om te kijken waar een organisatie in de praktijk voor staat, zullen we een aantal van deze criteria eens onder de loep nemen.

 

Een vereniging moet de Verklaring van de Rechten van de Mens en de wet op het racisme respecteren.

De NSV beroept zich op het recht op vrije meningsuiting. Dat is volgens ons een erg hypocriet en opportunistisch argument. De NSV baseert zich immers op een fascistische traditie en heeft in het verleden reeds meermaals bewezen dat ze de vrijheid van meningsuiting (en andere fundamentele mensenrechten) van andere groepen in de maatschappij zelf niet respecteert.

Verder propageert de NSV racisme. Dit blijkt uit een citaat dat in haar ledenblad verscheen: “Een neger die opgegroeid is in de jungle van Afrika, die z’n eigen oorlellen uittrekt tot op de grond, die z’n eigen haar insmeert met koedrek (…) kan getraind worden om onze blanke gebruiken over te nemen, doch deze zal op intellectueel gebied nooit voldoen aan onze standaard daar onder andere zijn herseninhoud nu eenmaal kleiner is.”

Een vereniging moet democratisch zijn. Ook mag zij geen geweld gebruiken of propageren of anderen daartoe aanzetten.

In Antwerpen heeft de erkenning van de NSV duidelijk gemaakt dat dit niet leidt tot een “normalisering” tegenover andersdenkenden. In 2009 werden mensen-zonder-papieren bekogeld met WC-papier en namen leidinggevende NSV’ers deel aan de operaties van de zogenaamde “Autonome Kameraden” die met het nodige geweld bijeenkomsten van ALS probeerden te stoppen.

In Gent en Antwerpen maakt de NSV gebruik van haar erkenning om neonazistische figuren te laten spreken op haar bijeenkomsten. NSV Gent zal Nick Griffin van de BNP (Engeland) laten overkomen. Hij werd naar eigen zeggen politiek actief na het lezen van “Mein Kampf” van Hitler.

Over democratie heeft de NSV ook een mening. Op een internetforum schreef Thierry Vanroy, de voorzitter van NSV Hasselt, in 2006 dat hij hoopt dat een fascistische vuist het zal overnemen eens de chaos van de democratie ineenstuikt.

Erkenning van de NSV tegen een achtergrond van economische crisis

Op het ogenblik van crisis en polarisatie valt het belang van de erkenning van de NSV niet te onderschatten. Dit betekent dat er subsidies en infrastructuur ter beschikking worden gesteld aan extreem-rechts. Op deze manier wordt extreem-rechts gelegitimeerd, wat meteen haar krachtsverhouding versterkt.

Extreem-rechts teert op een ongenoegen in de maatschappij tegenover het huidige politieke beleid. Er is nood aan de uitbouw van een geloofwaardig links alternatief dat breekt met de winstlogica en opkomt voor meer middelen voor onderwijs, massale bouw van sociale woningen, arbeidsduurvermindering om het beschikbare werk te verdelen…

Maar tot zover blijft het gevaar van extreem-rechts bestaan. Met een erkenning in de hand zal de NSV verder gaan met het uitdragen van een haatboodschap en zal ze haar gewelddadige actiemethodes verder zetten.

Om deze redenen organiseert de Actief Linkse Studenten een betoging op donderdag 18 februari om 19u op het Ladeuzeplein. Verder lanceerden we een petitie om aan te tonen dat mensen geen erkenning willen voor de NSV. De ALS organiseert ook een meeting over “Hoe strijden tegen fascisme” op donderdag 25 februari om 20u in het MTC, aan het Hogeschoolplein.

 

Actief Linkse Studenten, Leuven|