Volgende actie: betoging tegen erkenning NSV in Gent

Na de Leuvense betoging gisteren volgt komende week een betoging tegen de erkenning van NSV in Gent. Dat gebeurt op het ogenblik dat NSV een internationale meeting houdt met sprekers uit Frankrijk (Göllnisch), Groot-Brittannië (Griffin) en Oostenrijk (Mölzer). Blokbuster roept op om deel te nemen aan de betoging: woensdag 24 februari om 19u30 aan de Blandijn te Gent. Ter voorbereiding alvast een opiniestuk van ALS vanop de website van het Gentse studentenblad Schamper.

The proof of the pudding…

Opiniestuk ALS verschenen op de website van Schamper

De erkenning van de NSV aan de Ugent deed heel wat stof opwaaien. Op een eerste bijeenkomst van het PFK werden de NSV-vertegenwoordigers op anarchistische taart getrakteerd. Net als de traditionele partijen wisten ze geen onderscheid te maken tussen extreem-rechts en radicaal-links: ook de ALS-verantwoordelijke werd “getaart”.

Wij vinden de erkenning van NSV problematisch om diverse redenen die we reeds voordien naar voor hebben gebracht. Maar aangezien de test van de praktijk soms zwaarder kan doorwegen dan theoretische argumenten, lijkt het ons nuttig om te zien wat de eerste weken van NSV-erkenning ons hebben gebracht. “The proof of the pudding is in the eating”, weten de Engelsen.

In februari organiseert de NSV in een zaal van de Gentse universiteit een bijeenkomst over de VMO met de oprichter van de (eerste) VMO, Bob Maes. Dat Maes in 1971 de eerste VMO liet ontbinden en niet betrokken was bij de opvolger, eveneens onder de naam VMO (Vlaamse Militanten Orde), die begin jaren 1980 werd verboden als privémilitie is voor de NSV niet belangrijk. Het doel van de bijeenkomst is om het over de VMO te hebben in een gebouw van de UGent. Het verheerlijken van een verboden privé-militie kan voortaan met subsidies van de UGent.

Eind februari volgt een Europese meeting met diverse sprekers: Frank Vanhecke, Andreas Mölzer, Nick Griffin en Bruno Göllnisch. Een fraai gezelschap. In 1999 liet Mölzer in een tijdschrift waarvan hij hoofdredacteur was nog schrijven dat Hitler een grote revolutionair en Rudolf Hess een idealist was. Holocaustontkenning is iets wat hij gemeen heeft met Nick Griffin die daarvoor zelfs werd veroordeeld. Begin jaren 1980 pleitte de partij van Griffin nog voor maatregelen tegen “de voorplanting van al wie erfelijke tekortkomingen heeft op raciaal, mentaal of psychisch vlak.” Deze boodschap kan voortaan gebracht worden met financiële ondersteuning van onze universiteit.

Het blijft niet alleen bij woorden. De NSV wil op 4 maart in Antwerpen betogen. Op de facebookpagina voor die gebeurtenis zijn verschillende leidinggevende NSV’ers zich al aan het verheugen op een nieuw bezoek aan café “Markies de Sade”. Niet omdat sadisme een onderdeel van het politiek programma van de groep is, maar wel omdat daar drie jaar geleden de boel kort en klein werd geslagen na afloop van de vorige NSV-betoging waarbij de beschuldigde NSV’ers voor de rechtbank vrijuit gingen wegens gebrek aan bewijs dat zij de schuldigen voor het geweld waren. Voor de NSV-betoging van 4 maart wordt ook opgeroepen door de neo-nazi’s van Blood&Honour, je weet wel: die mannen die in het leger probeerden een nazi-groep op te zetten en die over een grote voorraad wapens beschikten. Misschien kunnen de subsidies van de UGent wat bijdragen aan die voorraad?

Een erkenning van de NSV zal niet leiden tot het “normaliseren” van deze organisatie. In Antwerpen zijn ze al erkend en dat weerhield de NSV er niet van om met verschillende bestuursleden deel te nemen aan een fysieke raid op een bijeenkomst van de Actief Linkse Studenten op 8 oktober. Binnenkort ook in Gent?

Welk antwoord?
Wij denken dat het gevaar van extreem-rechts niet verdwijnt als het Vlaams Belang het even wat moeilijk heeft in de peilingen en met allerhande opstoten van carrièrisme. Een stijging van de jongerenwerkloosheid met 30% op een jaar tijd legt de basis voor een verloren generatie. In Brussel zien we hoe een sterk oplopende werkloosheid (onder jongeren in bepaalde wijken tot 70%!) een broeihaard voor conflicten en criminaliteit kan vormen. Dat is een voedingsbodem voor jongeren die totaal vervreemd zijn van deze maatschappij en niet aarzelen om dat op gewelddadige of criminele wijze te uiten. De omvang van het racistisch en fascistisch geweld in pakweg Rusland toont dit aan. Ook bij ons is een versterking van extreem-rechts geweld mogelijk. Diegenen die aan de basis hiervan kunnen liggen, mogen zich intussen verheugen op een officiële erkenning aan de UGent.

De Actief Linkse Studenten staan voor een antifascisme dat breekt met de winstlogica en opkomt voor gratis en degelijk onderwijs en openbaar vervoer, massale bouw van sociale woningen, meer middelen voor openbare diensten, arbeidsduurvermindering om het beschikbare werk te verdelen enz. Dergelijke maatregelen, eerder dan bijvoorbeeld het ondemocratisch opleggen van een hoofddoekenverbod in middelbare scholen of een nultolerantie, kunnen de samenlevingsproblemen waarop extreem-rechts groeit wegnemen.

Wij staan voor een andere samenleving waarin de meerderheid van de bevolking het voor het zeggen heeft. We staan voor een uitbreiding van democratische rechten die afgedwongen zijn door de arbeidersbeweging en we verdedigen die rechten ook op anti-fascistische acties. ALS doet daarom niet mee aan het STeR-platform en haar verbod op inhoudelijk materiaal of een afzwakken van de politieke boodschap van een betoging. Feesten kunnen we iedere dag, de strijd tegen extreem-rechts en de voedingsbodem voor extreem-rechts is een ernstige aangelegenheid die een politiek antwoord vereist. Wij willen die discussie aangaan en zullen zelf wel beslissen waar en wanneer we dat doen. We hopen van u hetzelfde en hopen de discussie hierover te kunnen aangaan op o.a. de anti-fascistische actie van 24 februari.