NSV erkend in Leuven

Op vrijdag 19/2 stemde Loko over de erkenning van NSV. De discussie over deze erkenning vormde de aanleiding voorde succesvolle betoging die plaatsvond en de petitie met 809 handtekeningen die op vrijdag aan de algemene vergadering van Loko overhandigd werd. Een erkenning van de NSV betekent niet alleen financiële middelen in de vorm van subsidies voor lokalen, affiches en pamfletten, maar biedt ook een zekere versterking aan de NSV. Om de woorden van de voorzitter van het Leuvense NSV te gebruiken: “De voordelen zijn financieel, maar dat is minder belangrijk. Voor ons is de symbolische erkenning […] belangrijk. […] is de LOKO-erkenning een soort van keurmerk.”

Door te betogen hebben wij laten zien dat er nog altijd mensen zijn die op straat komen tegen racisme en met de petitie die aan Loko overhandigd is, hebben wij aangetoond dat er nog veel meer zijn die groepen zoals de NSV niet erkend willen zien. Uiteraard blijft discussie over extreem-rechts nodig om de voedingsbodem ervan te doorgronden. Extreem rechts groeit op basis van sociale uitbuiting en de huidige economische malaise maakt hen dit niet moeilijker. In deze crisis hebben jongeren het moeilijk om een stabiele, goed betaalde job te vinden, wat een mogelijke ingang vormt voor racistisch en fascistisch gedachtegoed. Daarom is onze slogan ook ‘Jobs, geen racisme’ om de oorzaak van het probleem en een oplossing ervoor meteen aan te bieden.