Platformtekst anti-NSV betoging

In maart organiseert de NSV, de Nationalistische StudentenVereniging, haar jaarlijkse haatmars. Ze selecteert daarvoor om beurten een van de Vlaamse studentensteden. Deze keer is Antwerpen aan de beurt. De NSV komt er de reëele samenlevingsproblemen nog wat opstoken. Zoals ieder jaar organiseert Blokbuster, op veilige afstand van de NSV, een tegenbetoging. We willen de studenten en de wijkbewoners die trachten er het beste van te maken een hart onder de riem steken, tonen dat we talrijker zijn dan de NSV, en vooral samen zoeken naar echte oplossingen.

 

De NSV is een kweekvijver voor toppolitici van het Vlaams Belang. Zelfs al rollen die vechtend over carrières over de straat, dan nog is het gevaar reëel dat racisme en de roep naar “orde” in tijden van crisis gehoor vinden bij een deel van de bevolking. Men verwacht dat er in 2011 800.000 werklozen zullen zijn in België. Dagelijks verdwijnen 350 jobs. Onder jongeren is de werkloosheid verdubbeld op een jaar tijd. Bepaalde wijken in Brussel en Antwerpen kampen met een jongerenwerkloosheid boven de 40%. De concurrentie voor jobs is moordend. Frustraties nemen toe. De illusie dat migranten onze jobs inpikken en er meer werk zou zijn als zij verdwijnen, kan in die omstandigheden aan invloed winnen.

Voor patroons en speculanten is dat een gedroomd scenario. Ze grijpen de crisis aan om te “rationaliseren” en te “herstructureren”. Als het moet dreigen ze te verhuizen naar lagere loonlanden of koudweg te sluiten. Als de arbeiders op de werkvloer bovendien de schuld bij elkaar leggen en niet bij het winstbejag van het patronaat, kunnen ze vrij hun gang gaan. De recordwinsten investeren ze niet in productie, maar in speculatieve beleggingen, vooral immobiliën. Ze laten hele wijken verkrotten, met de bedoeling er prestigieuze vastgoedprojecten op te starten. De concurrentie voor de overblijvende woningen neemt toe, de prijzen ook. Hele wijken vallen ten prooi aan een lawine van verkrotting, werkloosheid, armoede en samenlevingsproblemen. Wie kan, verhuist buiten de stad. De armsten blijven achter, waardoor de middelen om verloedering tegen te gaan, nog krimpen.

Dat is het moment waarop de NSV op de proppen komt. Ze komt de spanningen in onze wijken ten top drijven. Een verdeelde bevolking is immers weerloos tegen de machtige lobbies van patroons, speculanten en politici. Er is nochtans werk genoeg: er is geen bedrijf waar arbeiders niet klagen over te hoge werkdruk. Bovendien is er dringend nood aan sociale woningen en voorzieningen in de gezondheidszorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. Laat ons de beschikbare arbeid zodanig verdelen dat iedereen, voor een degelijk loon en aan menselijke arbeidscondities, aan de slag kan. Laat de ouderen genieten van hun zuur verdiend pensioen voor ze helemaal op zijn. Een geloofwaardig links alternatief dat dit naar voor schuift, zou de invloed van extreem rechts verpulveren. Onder de slogan ‘jobs, geen racisme’ – een slogan die ook centraal moet staan in de anti-NSV-betoging – zou een echt alternatief kunnen aangeboden worden dat duidelijk maakt dat extreem-rechts voor niemand een oplossing biedt.

Tot dan blijft het gevaar van extreem-rechts echter bestaan. Daarom roepen we op voor een massale, geweldloze anti-NSV-betoging.

 

 

 


 

Ondertekenaars:

 • ABVV-Bayer
 • ACOD-UA
 • ACOD-VUB
 • Actief Linkse Studenten/Scholieren
 • Anti-Fascistisch Front
 • ATTAC ULB
 • Attac Vlaanderen
 • BBTK-ABVV RZ Sint-Maria Halle
 • Belgische Alliantie
 • Blokbuster
 • Blokwatch
 • De Leidraad vzw
 • Democratie 2000
 • Etudiants de Gauche Actifs (EGA)
 • Etudiants Socialistes ULB
 • Jeunes Anticapitalistes (JAC)
 • Kif Kif vzw
 • Kristelijke Arbeiders Jongeren
 • Linkse Socialistische Partij
 • Masereelfonds Antwerpen
 • Rzoezie
 • SCHELD’APEN vzw
 • Student Focus
 • Syndicalisten tegen Fascisme
 •  


   

  Jongeren voor werk

  Om de werkloosheid te bestrijden kunnen we enkel op onszelf rekenen. ‘Jobs, geen racisme’ drukt uit dat we ons niet laten verdelen op basis van racistische ideeën en dat we de strijd voor ons werk gezamenlijk zullen aangaan. We pleiten voor lokale Jongerenmarsen voor Werk in het voorjaar van 2010.

   

  NSV: racistisch, fascistisch en gewelddadig

  Niet alleen het gedachtegoed van NSV is racistisch en fascistisch, ook haar methoden zijn dat. De lijst van gewelddaden door de NSV is bedroevend lang. Wij willen de straten niet aan haar overlaten en organiseren ook dit jaar een tegenbetoging. We denken niet dat extreem-rechts met geweld bestreden kan worden. Dit zou haar underdog-positie enkel versterken en bovendien is ze juist daar op uit. Wij willen een massale, geweldloze mobilisatie om aaan te tonen dat de overgrote meerderheid van de studenten en wijkbewoners niet gediend is van een extreem-rechtse intimidatiemars door de straten van hun stad.

   

  Hoofddoekenverbod: ondemocratisch en onproductief!

  Bij het begin van het schooljaar werd het dragen van een hoofddoek verboden in 2 Antwerpse athenea. Tot dan waren ze de enige scholen in Antwerpen waar moslima’s hun hoofddoek mochten dragen en er was dan ook veel protest. Men beweert aan emancipatie te doen, maar in werkelijkheid gooit het ondemocratisch opgelegd hoofddoekenverbod olie op het vuur en wakkert het etnische en religieuze spanningen aan. De samenlevingsproblemen als gevolg van het asociale beleid los je er al helemaal niet mee op. In plaats van te pleiten voor meer middelen voor onderwijs zodat iedereen kans krijgt op een menswaardige toekomst, worden de deuren van de scholen voor een bepaald deel van de bevolking onherroepelijk gesloten. Voor extreem-rechts is een maatregel als het hoofddoekenverbod dan ook een gedroomd scenario. Met de anti-NSV betoging spreken we ons uit tegen een hoofddoekenverbod en komen we op voor meer middelen voor onderwijs.