NSV is Gentse erkenning alweer kwijt…

De NSV is in Gent haar erkenning opnieuw kwijt. Dit is echter zeker nog niet definitief, wellicht wordt de erkenning begin volgend academiejaar opnieuw gestemd in het Politiek Filosofisch Konvent (PFK). Het aanhoudend protest heeft nu tot een tijdelijke overwinning geleid waardoor NSV volgend academiejaar vermoedelijk niet zal starten als erkende vereniging.

Na de schokkende erkenning in december, toen de meerderheid van het PFK (Politiek-Filosofisch Konvent) met een zeer kromme logica (zie ons eerder artikel) NSV (Nationalistische Studenten Vereniging) subsidies en het gebruik van infrastructuur toekende, kwam er een golf van protest. Bovendien werd NSV in diezelfde week ook in Leuven officieel erkend aan de KUL. Gigantische facebookgroepen, veel verontwaardigde reacties en de bereidheid tot actie illustreerden dat deze beslissing door veel studenten niet werd gepikt.

In februari en maart volgden maar liefst drie betogingen in drie weken tijd: zowel in Gent, Leuven als Antwerpen. Telkens kwam er relatief veel volk opgedaagd, met name in Gent waar de campagne voor de mobilisatie relatief kort was (een 800-tal mensen nam toen deel). De anti-NSV betoging in Antwerpen lokte een kleine 1000 demonstranten, wat in veel jaren niet meer gezien werd in ‘t’Stad’. De Actief Linkse Studenten en Blokbuster lagen aan de basis van deze betogingen en er werd onder andere mee gemobiliseerd door STeR (Studenten Tegen Racisme) en andere organisaties (onder meer door de Franstalige Jeunes Anti-Fascisten – JAF -die naar Antwerpen kwamen).

We kwamen zoals altijd met een duidelijk politiek programma om te wijzen op het belang van antifascistische strijd, wat verder gaat dan een studentenclub in universiteitssteden bestrijden, maar ook de sociaal-economische basis aanpakken en solidariteit tussen gemeenschappen versterken door gezamenlijke, georganiseerde en politieke actie te voeren. Dat is ook de basis voor onze samenwerking met de FGTB Jeunes in JAF.

Ondertussen werd tegen de erkenning van NSV in Gent beroep aangetekend. Hoewel dat beroep eerst werd verworpen door de Sociale Raad, ging het Bestuurscollege van de UGent er toch op in. Het bestuurscollege durfde consequent te zijn, maar de voornaamste reden moeten we zoeken bij de externe druk die werd gelegd door de mobilisaties. De steun voor de tegenacties en de juridische bezwaren maken het moeilijk voor de Ugent om de erkenning van NSV aan te houden, het wordt dan immers een probleem voor het imago van de unief.

Georganiseerde en vreedzame acties zijn cruciaal in het aanhouden van de druk. Het is nog niet duidelijk hoe het PFK uiteindelijk zal beslissen. Een aantal organisaties minimaliseert het gevaar van extreem-rechts, er wordt op gerekend dat de eerste slachtoffers van het extreem-rechtse geweld ter linkerzijde zullen vallen. De mogelijke nieuwe verkiezingsnederlaag van het VB op 13 juni betekent niet dat het gevaar geweken is. Integendeel, op de voedingsbodem van crisis en miserie kan extreem-rechts een aanhang vinden. Antifascisten moeten zich blijven organiseren. We roepen op om in Gent en erbuiten om georganiseerd actie te voeren en de druk op het universiteitsbestuur en het PFK hoog te houden! No pasaran!