Gentse unief. NSV en KASPER erkend, antifascistische strijd meer dan nodig

Exact een jaar na de vorige erkenning van de NSV (Nationalistische Studenten Vereniging) aan de Gentse Universiteit, werd deze neo-fascistische studentenclub opnieuw met een nipte meerderheid door het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent) erkend. Deze keer wordt ze in haar erkenning vergezeld door KASPER, een bizarre en elitaire club met een evenzeer bruine rand. Door hun erkenning afgelopen vrijdag kunnen deze organisaties (voorlopig) gebruik maken van subsidies en lokalen van de universiteit.

Liberalen en christen-democraten stemmen voor extreem-rechts

De stemming op de vergadering van het PFK, de overkoepelende organisatie van politieke en filosofische studentenorganisaties, was telkens nipt. Er werd met zes stemmen voor gestemd, terwijl vijf organisaties tegen stemden. De meerderheid voor de erkenning kwam er door de expliciete steun van de liberale en christen-democratische studenten. Die voerden het argument van de “vrije mening” aan, maar ze stelden evenzeer dat bewijzen van geweld of racisme op zich niet volstaan. Er werd zonder enige uitleg aan toegevoegd dat “extreem-links” even erg is.

Een aantal organisaties, zoals de vrijzinnigen of de Europese studenten van JEF en Minos, beweren een “neutrale” positie in te nemen. Maar door ofwel voor te stemmen ofwel de vergadering te verlaten om niet te moeten stemmen, wordt de erkenning mee mogelijk gemaakt. Door het verdwijnen van een aantal kleinere linkse organisaties is er voortaan een rechtse meerderheid. De liberale studenten gaven overigens impliciet toe dat een puur legalistische benadering ook een erkenning van Blood&Honour mogelijk maakt. Als dit achteraf tot geweld leidt, zullen de liberalen het uiteraard niet geweten hebben.

De Actief Linkse Studenten verzetten zich samen met andere linkse verenigingen al jarenlang tegen de erkenning van NSV en co. Het argument dat een erkenning zou leiden tot een braver en “beschaafder” NSV gaat helemaal niet op. In Antwerpen is NSV erkend en waren er verschillende gewelddaden. Er werd met WC-papier naar sans-papiers gegooid, een ALS-vergadering werd fysiek bestormd,… In Leuven organiseerde de NSV na haar erkenning een herdenking van de Oostfrontstrijders die met de nazi’s gingen vechten tegen de Russen. Een erkenning zorgt voor het legitimeren van extreem-rechts. Dat zorgt ervoor dat hun vertrouwen kan toenemen en er een klimaat ontstaat waarin onder de mom van vrije meningsuiting vrijgeleide wordt gegeven aan het gewelddadig opleggen van een praktijk die in het verleden haar criminele aard heeft aangetoond.

KASPER is behoorlijk nieuw en staat voor Katholiek, Solidaristisch, Partij-onafhankelijk, Elitevormend en Rede. Voor velen zal deze zelfverklaarde elitaire club als bizar en grappig overkomen. Zo eist ze van aspirant-leden om een minimum te halen op vlak van studieresultaten. Haar credo is ‘noch links, noch rechts’, maar de conservatieve en discriminerende standpunten vallen gemakkelijk op haar website terug te vinden. In april komt Aartsbisschop Léonard spreken voor deze vereniging. Uiteraard zijn holebi’s niet welkom bij deze club, maar dat kon de meerderheid van PFK-verenigingen niet deren. Integendeel, er werd voor gezorgd dat de discriminerende standpunten van deze club een officieel forum krijgen aan de Gentse universiteit.

 

Verzet blijft nodig

Vroeger maakte de NSV geen schijn van kans in het Gentse PFK. Enerzijds wegens de progressieve meerderheid, en anderzijds omdat er vooraf uitgebreid onder de verschillende organisaties werd gediscussieerd. Dit veranderde enigszins nadat de Blandijn in oktober 2008 door de progressieve organisaties werd bezet, nadat de UGent van de rechter in kortgeding verplicht toestemming had moeten geven aan de NSV om een debat met o.a. Dewinter te organiseren.

De ‘rechtse’ organisaties hebben sindsdien het standpunt van ‘vrije meningsuiting’ als argument voor erkenning zeer duidelijk kenbaar gemaakt. Volgens liberalen, christen-democraten, vrijzinnigen en andere strekkingen zou duidelijk bewijs dat de NSV of een andere extreemrechtse organisatie de statuten van de universiteit schendt, voldoende zijn om deze niet te erkennen.

Deze bewijzen kwamen tot op vandaag weinig aan bod in het PFK, maar werden achteraf vaak wel in de Sociale Raad, Raad van Bestuur en het Bestuurscollege, die de erkenning moeten bevestigen, voorgelegd. Gisteren gebeurde dit ook in het PFK zelf, mét fotomateriaal. De liberale studenten gingen echter zo ver om te stellen dat dergelijk bewijsmateriaal niet langer een argument is, vermits de ‘extreemlinkse’ verenigingen ‘even erg’ zouden zijn. Wat daarmee precies wordt bedoeld, is niet meteen duidelijk. Het maakt wel duidelijk dat de burgerlijke krachten, zelfs als ze niet direct belang hebben bij extreem-rechtse overwinningen, wel kant weten te kiezen als er een polarisering optreedt.

Het Vlaams Belang mag dan al heel wat stemmen verloren zijn aan onder meer N-VA, de dreiging blijft reëel. Een verkiezingsnederlaag kan ruimte bieden aan radicalere kleinere groepen. Dat is vaak een beperkt fenomeen, maar het gevaar ervan (figuurlijk, maar ook letterlijk) mag niet worden onderschat. We mogen niet toelaten dat zij zich de straat kunnen toe-eigenen tijdens de NSV-betoging begin maart in Gent.

Verzet blijft noodzakelijk en uiteindelijk zijn mobilisaties op straat van doorslaggevend belang. Begin maart vindt in Gent de jaarlijkse anti-NSV betoging plaats. Deze betoging zal ook een betoging tegen de erkenning van extreem-rechts aan de universiteit zijn. Met een vreedzame betoging wordt ingegaan tegen racisme en haat. Tegen de achtergrond van de economische crisis en de toename van de tekorten (werkloosheid, armoede,…) is er een zeker potentieel voor verdelende opvattingen zoals racisme, seksisme en homofobie. Die bieden evenwel geen antwoord op de gevolgen van de crisis. Daarvoor is er nood aan een sociaal programma dat ons verenigt in de strijd tegen het kapitalisme. Dat is waarom wij slogans als “Jobs, geen racisme” centraal stellen.

Help de ALS om nu al de campagne voor de betoging in maart aan te vatten en de strijd tegen extreem-rechts te versterken. We willen net als vorige jaren mobiliseren om met een grote betoging aan te tonen wat de studenten over extreem-rechts denken. We willen er tegelijk gebruik van maken om de discussie aan te gaan over alternatieven op een systeem dat leidt tot tekorten, werkloosheid, armoede, miserie,… Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons. Jobs, geen racisme. No pasaran!