Hoofddoeken op de werkvloer. Wij willen werk, geen racisme

Begin maart werd een jonge vrouw ontslagen in een Hema-filiaal omwille van het dragen van een hoofddoek. Dit kwam omdat een aantal klanten het provocerend vond en absoluut niet kunnen dat een werkneemster een hoofddoek draagt. Hema verklaarde dat de hoofddoek in België blijkbaar gevoeliger ligt dan in Nederland.

 

Interimkantoor Randstad, de werkgever van de vrouw, stelde dat het ontslag wettelijk in orde was en dat er geen sprake was van racisme. Hema verantwoordde zich met de stelling dat voorrang werd gegeven aan de vele klachten van klanten en dat het bedrijf zich wil aanpassen aan de gewoontes van het land waar het gevestigd is. Het VOK (Vrouwen Overleg Komitee) diende klacht in bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Dit voorval maakt duidelijk dat het patronaat niet aarzelt om personeel voor de minste reden bij het grof vuil te zetten. Dat de vrouw haar werk goed deed en dat het aantal klachten beperkt was, deed niet ter zake voor Hema en Randstad.

Een systematisch verbod op hoofddoeken op de werkvloer discrimineert een bevolkingsgroep. Een dergelijk verbod biedt moslima’s geen vooruitgang, het is eerder contraproductief. Een verbod leidt niet tot meer emancipatie, voor veel jonge moslima’s is de hoofddoek een onderdeel van hun identiteit en hun cultuur. Door een hoofddoekenverbod op te leggen, worden moslima’s geïsoleerd en dat is een rem op emancipatie.

LSP is tegen de oplegging van de hoofddoek maar evenzeer tegen een verbod erop. Wij verdedigen het recht van de vrouw om zelf te beslissen om al dan niet een hoofddoek te dragen en dit zowel in haar eigen privéleven als op de werkvloer of op school. Wij verdedigen dit recht op vrije keuze tegen al wie dit wil beperken, langs welke kant dan ook. Iedereen moet het recht hebben om zijn of haar levensbeschouwing vrij te beleven, los van de vraag of dit een religieus, politiek of cultureel karakter heeft.

Bedrijven en overheidsinstellingen moeten niet oordelen over hoe iemand er uit ziet. De beslissing van Hema om een werkneemster af te danken wegens een hoofddoek toont hoe zo’n bedrijf enkel aan de winsten op korte termijn denkt en daarbij geen rekening houdt met de belangen van het personeel.

Ongetwijfeld zal het debat over hoofddoeken nog een tijdlang blijven woeden. We moeten consequent zijn in het verzet tegen de pogingen om verdeeldheid te zaaien op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid,… Iedere verdeeldheid van de werkende klasse zal ons verzet tegen onderdrukking en uitbuiting verzwakken ten voordele van het kapitaal. De arbeidersbeweging moet zich actief engageren in het verzet tegen iedere poging om verdeeldheid aan te wakkeren.