Stop racisme, armoede en lage lonen – wij willen een toekomst opbouwen!

8 maart 2012: anti-NSV betoging in Leuven!

Op vrijdag 22 juli bracht de extreemrechtse terrorist Anders Breivik tientallen jongeren van de Noorse Arbeiderspartij om het leven, nadat hij een bomaanslag pleegde in het centrum van Oslo. Het ongeloof en de afschuw was massaal. Dit was het werk van een losgeslagen eenzaat, maar Breivik stond niet los van gebeurtenissen in de maatschappij. Hij onderhield contacten met extreemrechtse groepen als de English Defense League en verwees naar figuren als Geert Wilders uit Nederland, die stelde dat er “geen gematigde islam bestaat”.

Reeds jaren lang worden minderheden geviseerd door extreemrechtse en populistische partijen. Zij teren op de angst voor de toekomst bij een groot deel van de bevolking. Dat gevoel wordt gevoed door jarenlange besparingen in onze sociale voorzieningen, het gebrek aan betaalbare woningen, en de veralgemening van lage lonen, die ons geen stabiele toekomst meer bieden.

Racisme werd, schandalig genoeg, ook gestimuleerd vanuit de traditionele partijen. Figuren als Merkel (Duitsland), Sarkozy (Frankrijk) en Cameron (Engeland) maakten er allen gebruik van om de aandacht af te leiden van de crisis en de besparingen die ze doorvoerden. In een maatschappij waarin er enorme tekorten zijn aan betaalbare woningen, goed betaalde en stabiele jobs, leefbare pensioenen,… dient het gepraat over het “falen van de multiculturele maatschappij” om de fundamentele crisis van het systeem, het kapitalisme, te verdoezelen.

Rellen in Londen
Recent zagen we een uiting van de wanhoop die groeit in de rellen die zich van Londen naar andere Engelse steden uitspreidden. Deze rellen zijn volgens ons geen manier om de samenleving te veranderen. De verantwoordelijkheid voor deze uitbarsting, echter, ligt bij de rechtse en neoliberale politici die met hun jarenlange afbraak en besparingen het sociale weefsel compleet vernielden.

Ze tonen de woede en uitzichtloosheid van een “verloren generatie”, ongeacht etnische afkomst, die met massale werkloosheid en armoede wordt geconfronteerd, die jeugdcentra zag sluiten,… Jongeren wiens toegang tot hoger onderwijs tot zo goed als nul werd herleid, door de verhoging van de inschrijvingsgelden tot 9000 pond per jaar. Daarnaast zijn er de racistische politiecontroles van vooral Aziatische en zwarte jongeren.

De vakbonden dienen campagnes te organiseren waarbij de strijd van werkenden tegen de afbraak in de openbare diensten, wordt gekoppeld aan jongerenmarsen voor werk en tegen racisme. Er is ook een grote, nieuwe arbeiderspartij nodig met een socialistisch programma om een perspectief te kunnen bieden op verandering van de maatschappij.

Anti-NSV betoging in Leuven – we moeten ons organiseren!
Degelijke jobs en diensten voor iedereen, geen racisme!
Het komende academiejaar zullen de extreemrechtse studenten van NSV opnieuw in Leuven betogen. Het NSV heeft een verleden van racisme en aanvallen op andersdenkenden, linksen en migranten.

Een aantal Gentse NSV’ers kreeg het manifest van Breivik per mail aan, enkele uren voor die zijn aanslagen pleegde.

We willen opnieuw een vreedzame en zo massaal mogelijke anti-NSV betoging organiseren. Dit om aan te tonen dat de meeste Leuvenaars en studenten geen boodschap hebben aan de haatzaaierij van het NSV.

We willen een strijdbaar, sociaal programma voor jobs, huisvesting en de verdediging van onze openbare diensten naar voren brengen. Dit als antwoord op de voedingsbodem voor de extreemrechtse en racistische partijen. Doe mee met de campagne!