Anti-NSV betoging. Waarom het negeren van extreemrechts geen goede optie is

Het Vlaams Belang staat in de peilingen onder druk, de partij komt amper nog aan 10%. Aan de universiteiten is de NSV, de studentenclub van het Vlaams Belang, minder zichtbaar actief. Dat kan het idee versterken dat het niet langer nodig is om een actieve mobilisatie te voeren. Is het niet beter om de NSV te negeren en zo te vermijden dat ze aandacht krijgen? Die vraag komt meermaals terug en we doen bijgevolg een poging om er kernachtig op te antwoorden.

Negeren of niets doen tegen de NSV-betoging is voor ons geen optie. Het betekent immers niet dat de NSV zou afdruipen en bijgevolg niet meer zou betogen. Integendeel, het ontbreken van een antwoord op hun betoging zou net aangegrepen worden om een stap verder te kunnen gaan in het domineren van de straten van een studentenstad. Dat hebben we doorheen de 20 jaar dat Blokbuster actief is al meermaals aan de lijve ondervonden.

Waar extreemrechts zich actief op straat manifesteerde en er weinig of geen reactie op kwam, werd steeds verder gegaan. In het geval van Brugge in 1997 escaleerde dit zelfs tot fysiek geweld tegenover tegenstanders en uiteindelijk zelfs een granaataanslag. In datzelfde jaar was er geen anti-NSV betoging toen de NSV door Antwerpen betoogde, Blokbuster stond toen nog te zwak in die stad. Dat jaar waren er heel wat problemen met extreemrechts dat de hele avond amok maakte en migranten en andersdenkenden aanviel.

Het doel van de anti-NSV betoging is ook om te vermijden dat de ruimte voor extreemrechts op straat zoveel mogelijk wordt ingeperkt. Sommigen pleiten ervoor om in gelijk welk geval tot een volledige blokkade over te gaan. Wij denken dat een volledige blokkade, waardoor extreemrechts niet kan betogen, meer vereist dan enkele honderden hoofdzakelijk jonge betogers. Een stad letterlijk bezetten vereist meerdere duizenden betogers met zowel een betrokkenheid van omwonenden als de arbeidersbeweging in het algemeen. Zoniet dreigt een blokkade al snel te ontaarden tot een kat-en-muis spel met de politie waarbij er enkel aandacht is voor de bijhorende confrontaties en arrestaties. Voor ons staat directe actie gelijk met massale actie waarvan het directe karakter een rechtstreekse afgeleide is van de massale deelname en betrokkenheid.

Dit betekent niet dat we enkel de keuze hebben tussen ofwel massale acties met tienduizenden aanwezigen ofwel niets doen. Met enkele honderden betogers kunnen we wel degelijk een impact hebben. We maken duidelijk waar die NSV-betogers voor staan, waardoor hun leugens en propaganda amper ingang vinden. We beperken tevens de mogelijkheid dat ze nadien de volledige binnenstad onveilig maken. De NSV’ers trekken door een studentenbuurt waar ze amper steun vinden en doorgaans zelfs actieve tegenkanting. Daarna worden ze meteen direct op de bus gezet.

Gezien het weinig actieve karakter van NSV moesten we tijdens de campagne in Leuven meermaals uitleggen waar die groep voor staat. Maken we zo geen onnodige publiciteit voor hen? Het feit dat veel studenten via de campagne voor de anti-NSV betoging voor het eerst kennis maken met de NSV maakt meteen dat de drempel om bij die club te gaan veel hoger ligt. Je moet al heel zwaar naar extreemrechts overhellen om net toenadering te zoeken tot een club die op haar betogingen ook dubieuze Hitler-aanbidders uit Blood&Honour op de been brengt. Dergelijke figuren zullen zich niet baseren op wat onder bredere lagen leeft om zich bij de NSV te engageren, onder bredere lagen is er namelijk amper steun voor dergelijke opvattingen.

Wij denken dat de beste optie voor antiracisten en antifascisten momenteel bestaat uit een actieve mobilisatie rond een positief politiek platform waarbij wordt gereageerd op bekommernissen die leven onder bredere lagen van de bevolking (zoals de crisis, werkloosheid, tekort aan huisvesting,…). We willen tevens duidelijk maken dat extreemrechts geen antwoorden heeft en de uitbouw van een echt antwoord op de crisis van het kapitalisme actief wil bestrijden door de 99% van de bevolking die onder de knoet wordt gehouden door de 1% rijksten te verdelen. ‘Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons’, is een van onze slogans samen met ‘Jobs, geen racisme’.